A tranzitáló Neptun jelentősége | Robert Hand

Általában véve a Neptun -tranzitok egyikei a legnehezebben kezelhető bolygóbefolyásoknak. Hatásukra az élet zavarossá és kuszává válik, és az emberek valótlanságokat is hajlamosak lehetnek elhinni. Ezzel egyidejűleg gyakran a Neptun önmegtagadásra hajlamosító hatása is érvényesül, amitől elbátortalanodhatsz, jelentéktelennek, méltatlannak, értéktelennek érezheted magad. (Robert Hand – Planets in Transit)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ford megj: a transzszaturnikus bolygók tranzitjainak hatása nem csupán egzakttá válásukkor, hanem 5°-kal bepontosulásuk előtt és 5° -kal azt követően is érvényesül. (Egyeseknél előbb vagy később is: a hatókörökre vonatkozó szabályok hasznosak, de nem alkalmazhatók mechanikusan. ) A Neptunusz lassú mozgású bolygó, 164 év 280 nap alatt tesz egy kört az ekliptikán.  Kb 13 hónapon belül háromszor pontosul be tranzit-fényszöge : egyszer, amikor direktben halad, aztán amikor tolat, aztán amikor újra direktbe vált. Azonban az ezt megelőző és követő másfél -két év folyamán is orbison belül marad. Így, mindent egybevéve 3 – 4 éven keresztül, vagy akár tovább is érvényesül a hatása. Általánosítani most sem lehet: a legtalálóbb következtetések a személyes tapasztalatokból vonhatók le. Asztrológiában járatosabbak megfigyelhetik, esetükben mi módon és milyen időintervallumon belül érvényesül a tranzit hatása.

Vagy nagyfokú önzetlenségre, a mártíromságig fajuló önfeláldozásra sarkallhat. A Neptun egyszersmind a természetfölötti szépség élményeiben is részesíthet és ideálok kergetésére is hajlamosíthat. Ezek talán nem mindegyike valóságos, de olyan gyönyörűek, hogy érdemes átélni őket. A Neptun hatása alá tartozik mindaz, amiről az ember álmodozik – aztán megvalósítja, de az is, amit valóságosnak vél akkor is, ha nem az.

A bolygó hatása többek között azért is kezelhető nehezen, mert a Neptun mindent felold, amit a Szaturnusz felépített: pl az egódat, kötelesség-és felelősségérzetedet, egy jól körvonalazott valóságról alkotott képedet, és mindent -mindent, ami világos, egyértelmű és kiszámítható világodban. A Neptun valamennyi ilyen struktúra ellen dolgozik. Feloldja, vagy feloldódással fenyegeti egódat, ezért eleinte elveszettnek, zavarodottnak vagy legyőzöttnek érzed magad. Egyszersmind azonban fel is vidíthat és hatására egynek érezheted magad a világmindenséggel. Tudatossági szintedtől függ. Biztonsággal elmondható, hogy az emberek a tranzit első hullámát intenzívebben élik meg, mint a másodikat.
A Neptun feloldja realitásérzékedet, és a zavarodottság és a kétely prédájául vet. Egy Neptun tranzit időszakában ködös, irracionális félelmeid támadhatnak, különösen ha a Szaturnusz is szerepet kap. A Neptun hatására felelősségérzeted köddé válhat és azt hiheted, másoknak kell gondoskodniuk rólad. Egyszersmind azonban, mivel az egot is hajlamos elmosni, a világ összes „bűne” miatt is felelősnek érezheted magad. Ez az energia egyeseket arra ösztönözhet, hogy mások szolgálatának szenteljék életüket, arra törekedve, hogy jobb hellyé tegyék a világot anélkül, hogy bármiféle ellenszolgáltatást várnának cerébe.

Amikor a Neptun végighalad horoszkópod házaion, szentelj megkülönböztetett figyelmet azon ház ügyeinek, amelyben éppen tranzitál. Életednek ezeken a területein óvakodnod kell attól, hogy valóságalapot nélkülöző illúzióid áldozatává válj. Bármi, ami az adott ház ügyeihez tartozik, feloldódhat és a lehető legmegfoghatatlanabb, legvalószerűtlenebb módon eltűnhet életedből.

Amikor a Neptun tranzitfényszögeket képez horoszkópod bolygóival, számíthatsz rá, hogy az adott bolygó energiái által uralt témák körül zűrzavar támad, vagy hajlamossá válhatsz túlzottan idealizálni őket . A Neptun ego- késztetésekhez tartozó bolygókkal – Nappal, Marssal és Szaturnusszal – képezett együttállásai, kvadrátjai, szembenállásai félelemmel, bizonytalanságérzettel, szorongással tölthetnek el. Általában véve a Neptun – tranzitok nem túl jó időszakok ahhoz, hogy hosszú távú kötelezettségeket vállalj azoknak a bolygóknak és házaknak az ügyeit illetően, amelyekkel kapcsolatba kerül, ugyanis ritkán vagy megbízható tények birtokában. Egy Neptun- tranzit időszakában táplált hiedelmednek akár lehet is valóságalapja, de csak a tranzit elmúltával szerezhetsz róla bizonyosságot.

Planets in Transit – 425 – 426 old
Megjegyzés

Többször rámutattam már, hogy a „receptkönyveket” fenntartással kezelem és másoknak is azt ajánlom. Az ilyen összefoglalók nagyon hasznosak lehetnek, de ha kizárólag belőlük próbáltok összelegózni egy elemzést vagy megérteni egy időszak minőségét, a melléfogás borítékolható. A jelenlegi receptgyűjtemény a legigényesebbek közül való: Robert Handnek, a ma élő egyik legnagyobb asztrológusnak az első munkája. A  Planets in Transits; Life Cycles for Living ( Bolygók tranzitként -Életciklusok útmutatója) c. könyv  személyi horoszkópok bolygóival főfényszögeket – együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás – képező tranzitbolygókat és ezek házakon való átvonulását vizsgáló, több mint 500 oldalas összefoglaló 1976 – ban jelent meg, de mit sem veszítetett aktualitásából. Asztrológiát kezdő – középhaladó szinten tanulók számára ajánlható a leginkább, de csak azzal a kikötéssel (amire egyébként a szerző is felhívja a figyelmet), hogy egy tranzit mindig csak a többi, egyidejűleg érvényesülő hatás és a személyi horoszkóp sajátosságaival összefüggésben vizsgálható. A hatások elbírálása a klasszikus asztrológia szabályai szerint történik úgy radix mint tranzit esetében. Sajnos ez a könyv sem érhető el magyarul.

Az asztrológiát tanulók és gyakorló asztrológusok számára egyaránt hasznos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.
Kapcsolódó

Ajánlott szerzők : Robert Hand

A Neptunusz szövevényes ösvényein

Tranzitok tematikus oldala

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!