Telihold a Bikában – 2019

A telihold november 12-én a Bika 19°51′-en teljesedett ki, helyi idő szerint 14:34′ -kor. A Hold erőben van ebben a stabil, földies jegyben. Mivel a Bika az anyagiakkal, a tulajdonnal, a biztonságérzettel, önbecsüléssel kapcsolatos életterületet uralja, most elsősorban ezeket a témákat illetően törekszünk stabilitásra (persze, attól függően, hogy a születési képlet melyik háza áll a Bikában, más életterületek is bevonódhatnak). A jelenlegi hatások (ld novemberi előrejelzés) mellett persze inkább a stabilitás visszaállítására irányuló törekvésekről lehet beszélni…

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A telihold köztudottan felduzzasztja az érzelmeket, a reakciók szélsőségesek is lehetnek. Jelen helyzetben még az átlagosnál is kevesebb szerep jut a józan észnek. A retrográd Merkúr együttállást képez a Nappal, az pedig el is égeti. Ez önmagában is problémás, hiszen a konjunkció hatására hajlamosak lehetünk túlságosan szubjektíven, rögeszméinkhez ragaszkodva tálalni mondanivalónkat. Ez a tranzit meglehetősen szókimondóvá is tehet, az elhamarkodott kijelentések sok kárt okozhatnak.

Hab a tortán, hogy a Merkúr emellett a Holddal is szembenállást képez. A tudattalan impulzusok és késztetések, az érzelmek alaposan átszínezik a kommunikációt, így nem könnyű logikusan, összefüggően, célirányosan, jól felépítve tálalni mondanivalónkat. A fix minőségnek „köszönhetően” azonban a téveszmékhez mi is környezetünk is rögeszmésen ragaszkodhat , így ez a hatás komteók gyártására, bűnbakkeresésre, terméketlen vitákra is hajlamosíthat. A téves kiindulópontokból még többé kevésbé logikusan felépített okfejtéssel is csak téves következtetések születhetnek, az emberek hajlamosak lehetnek elbeszélni egymás mellett, a terep pedig a nyakatekert okoskodásra is „ideális” lehet. Az értelem csatát vív az érzelemmel, a megszokott gondolkodási sémákhoz, dédelgetett teóriákhoz való ragaszkodás pedig fényévekre röpíthet a realitások világától.Azt hiszem felesleges hangsúlyozni, hogy ha valamikor, most végképp kerülendők a fontos döntések. Éppen elég probléma adódik abból, hogy a Merkúr tolatásához kapcsolódó spontán malőrök megsokszorozódhatnak: meghibásodó/ eltűnt/ ellopott műszaki eszközök (főleg a kommunikációval kapcsolatosak), akadozó internetelérés, a hálózat lassúsága, banki tranzakciók során fellépő bonyodalmak, figyelmetlenség -okozta kellemetlenségek, elírások, rossz helyre küldött üzenetek mind- mind a zavart fokozzák.

E tekintetben, hazai viszonylatban a Takarékbanknál történtek a legszemléletesebb példák. A nemrég lezajlott Takarékbank-egyesülést követően (ilyen átszervezéseket kifejezetten rossz ötlet a Merkúr tolatásának időszakaira tenni) ahol a folyószámlatulajdonosok tömegesen panaszkodnak letiltott számlákra, dupla terhelésre, lyukas számlatörténetre. November 11, 12-én kiugróan magas volt a károsultak aránya, de az incidensek gyakorlatilag a Merkúr tolatása óta folyamatosak az incidensek.  (Bővebben : 24.hu )

Ez az időszak rendkívül balesetveszélyes is

A Mars- Szaturnusz kvadrát már felbomlott, de a Mars – Plútó erőpróbáló fényszöge még mindig hat. Mint már szó volt róla, ez a kapcsolat elmérgesedő hatalmi harcokat, többféle szinten (beleértve a fizikait is) megnyilvánuló erőszakot, brutalitást, a blokkolt cselekvést követő robbanásokat jelez.

Előző nap bepontosult egy Vénusz -Mars félkvadrát is; elvileg gyenge fényszög, a gyakorlatban, a kvadráthoz hasonlóan a krónikus civakodás, rivalizálás, húzd meg – ereszd meg, se veled se nélküled játszmák a megélési lehetőségei közé tartoznak, akár egy egyéni képletben, akár időszakos hatásként, akár szinasztriában érvényesül. A trófeagyűjtés, reménytelen esetek hajszolása, konkrét és átvitt értelemben vett kielégületlenség szintén hozadékai lehetnek.

Hamarosan bepontosul a Vénusz – Neptun kvadrát is, ami már most is jó adag lila ködöt gerjeszt. A torzult valóságérzékelés elsősorban szív-és pénzügyekben válhat igen problémássá.

telihold a Bikában, 2019 november 12, Bp 14h34

Szerencsére a destabilizáló hatások mellett olyanok is érvényesülnek, amelyek segíthetnek megállítani a földindulást. A Hold – Szaturnusz trigon pl esélyt ad, hogy a hullámvasutazás közepette megtartsuk az egyensúlyt, drámamentesen, az elviselhetőség határán belül, a hasznos, tápláló elemeket megtartva, a gyakorlati szempontok figyelembevételével eszközöljünk változásokat. A realitásérzéket is növeli, amely a jelenlegi, egyidejűleg érvényesülő hatások mellett felbecsülhetetlen adomány. A Hold – Plútó trigon a változások kellős közepén is lehetőségeket ad stabilitás megteremtésére, különösen akkor, ha saját erőforrásainkból/ ill. ezekre támaszkodva hozzuk ki a maximumot, észrevesszük, hogyan profitálhatunk, hogyan fordíthatjuk a javunkra még az első pillantásra kedvezőtlen forgatókönyveket is.

A Nap és a Merkúr továbbra is szextilt képez a Szaturnusszal és a Plútóval. Mint a novemberi előrejelzésben és a témához kapcsolódó más bejegyzésekben már szó volt róla, ez szintén jelentős stabilizáló erő. A lehetséges pozitív hozadékok: a feszültség fokozása, széllel szemben haladás helyett a kivárás, higgadt mérlegelés, a megérzések gyakorlatban való ellenőrzésének taktikájához folyamodunk. A dolgok mélyére hatolunk, javunkra fordíthatunk válsághelyzeteinket, rajtuk keresztül jutva el belső erőforrásainkhoz.

A Merkúr Szaturnusszal és Plútóval képezett szextiljei önmagukban is figyelmet érdemelnek. A Merkúr – Plútó szextil november 10-én pontosult be másodszorra, a Szaturnusz – Merkúr szextil pedig 13-án válik újra egzakttá. Mivel a Merkúr tolat, ez most az ismétlés, még figyelmesebb, még aprólékosabb kidolgozás ideje. Még mélyebbre ásunk, még összeszedettebben olvassuk újra a már elsajátítottnak vélt anyagot, felfrissítjük tudásunkat. Ily módon olyan összefüggések tárulhatnak fel, amelyek eddig elkerülték figyelmünket, új perspektívából láthatunk rá a régi témákra, tető alá hozhatunk vagy tökéletesíthetünk korábban megkezdett jegyzeteket, cikkeket, dolgozatokat. Eltűntnek vélt írások is előkerülhetnek (cikkek, dolgozatok, levelek, dokumentumok, stb ), amelyeknek nagy hasznát vesszük

A Nap/Merkúr – Neptun trigon hatása még mindig érezhető. (A Neptun a Holddal is szextilt képez) Ez a fényszög jó alkalmat nyújt, hogy intuitíve is ráhangolódjunk soron következő feladatainkra és a követendő fejlődési irányokra.
A november 9-én bepontosult Szaturnusz – Neptun szextil hatása is erőteljesen érvényesül. Így jóvoltából, az esetleges csalódásokon, kudarcokon, az elhanyagolt vagy épp nyakunkba szakadt kötelezettségeken keresztül most az is körvonalazódhat például: milyen életterületeken kell komolyabban munkálkodnunk annak érdekében, hogy valóság közelbe hozzuk álmainkat, nagyobb realitásérzékre tegyünk szert – amivel nem csupán a későbbi csalódásoktól kíméljük meg magunkat, hanem az eddigieknél jobb döntéseket is hozhatunk, melyek azok a célok és kapcsolatok, amelyekbe érdemes további energiát fektetnünk és melyek azok, amelyekről kezdettől fogva tudtuk, hogy fekete lyukként csapolják forrásainkat. Szaturnusz – Neptunusz hatásokról bővebben: A nagy ismeretlen feltérképezése, Szaturnusz – Neptun tranzitok.
És végül, de semmiképp sem utolsó sorban: szintén teliholdkor pontosul be a Mars – Jupiter szextil is, a Mérleg – Nyilas 25°32 -án. Aki tudatosan képes volt felismerni (és vagy kialakítani) az általa képviselt lehetőségeket, illetve arra törekedett, hogy a legjobbat hozza ki a nem annyira jó helyzetekből, az előző napokban is profitálni tudott belőle. A hatás még 5-6 napon keresztül,a Mars jegyváltásáig érvényesül.

Azonban, mint a szextilnél már többször szó volt róla, a kedvező bolygókapcsolat korántsem jelenti azt, hogy tálcán kínálják majd a dolgokat. A kapkodás, felületes megközelítés ezúttal nem jön be. A Mars – Jupiter szextil jótékony sugárzása mellett sem elég pusztán a jó intuíció, a kalandvágy és a kockázatvállalási kedv. Mivel a Mérleg is és a Nyilas is hajlamos a könnyebbik végén megfogni a dolgokat, a szokásosnál is fontosabb megszívlelni: a jelenlegi bolygóhatások mellett a sült galamb senkinek nem fog a szájába röpülni. Ellenben, rá várva, jó lehetőségeket lehet elszalasztani.

Magyarán mondva: bármivel foglalkozol is, még véletlenül se ücsörögj tétlenül, arra várva, hogy a lehetőség az öledbe hulljon! A Jupiter a terjeszkedésről szól, a Mars pedig az akció és a vágy princípiuma, így tehát egy Mars – Jupiter szextilnek vajmi kevés hatása lesz, ha egész nap a tévé vagy számítógép előtt ülsz, neadj’Isten még nassolsz is és közben azon agyalsz, hogy a világnak vajon melyik sarkából köszönt rád a szerencse. Neked kell kezdeményezned. Ez maszkulin energia. Most minden az önérvényesítésről, a határozott cselekvésről szól és arról, hogy erőfeszítéseket tegyünk azért, amit el szeretnénk érni. A kockázatok és új kezdeményezések természetesen, az egyidejűleg érvényesülő hatások miatt kerülendők, de a lendület és a szerencse kombinációja éppen jól jön ahhoz, hogy tető alá hozzuk elkezdett dolgainkat, a lustaságon és a halogatáson felülkerekedve fércmunka helyett minőséget produkáljunk.

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!