Plútó – Szaturnusz tranzitok | Howard Sasportas

„Jól játsszuk szerepünket, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy elégedettnek, boldognak, vonzónak, intelligensnek tűnjünk, stb. E fájdalmunk és bizonytalanságaink leplezésére irányuló kísérleteink ideig-óráig sikeresek lehetnek, de aztán a Szaturnusszal tranzit – fényszögeket képező Plútó alaposan próbára teszi védelmi rendszereinket, és így arra kényszerülhetünk, hogy szembenézzünk magunkban mindazzal, amitől a legjobban félünk. A Szaturnusz korlátokat épít, a Plútó azonban lerombolja őket”. Részlet Howard Sasportas magyarul szintén nem elérhető The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai című könyvéből. A szerző észrevételei elsősorban a személyi horoszkóp Szaturnuszát érő Plútó – tranzitokra vonatkoznak, de más jellegűekre is alkalmazhatók. Hogy kire mi módon, milyen életterületen hat, ezúttal is a horoszkóp egyéni adottságaitól függ.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Ahhoz hogy megértsük, milyen hatást gyakorol a Szaturnuszra a vele tranzitfényszögeket képező Plútó, fel kell idéznünk a Szaturnusz szerepét a horoszkópban. Általában véve a Szaturnusz mutatja meg gyenge pontjainkat; azokat az életterületeket, amelyeken bizonytalanok, sérülékenyek és könnyen sebezhetők vagyunk. Mindannyian aggódunk valamiért: hogy elég szeretetreméltók, elég szépek, elég férfiasak, elég okosak vagyunk -e, stb. A Szaturnusz mutatja azokat a területeket, amelyeken félünk, hogy butának, csúnyának, alkalmatlannak, inkompetensnek tartanak bennünket. Ha például a Szaturnusz az Ikrekben van ( vagy erőpróbáló aspektust képez a Merkúrral, vagy a hármas házban áll), kételyeket táplálunk értelmi képességeinket illetően. Se kommunikációs képességünkben nem bízunk sem abban, hogy meg togalmazni mondanivalónkat. Ha a Szaturnusz a Mérlegben van ( vagy erőpróbáló fényszöget képez a Vénusszal illetve a VII házban áll), nem tudjuk magunkat elengedni közeli kapcsolatainkban; attól tartunk, mások nem fognak szeretni bennünket vagy hogy képtelenek vagyunk kielégítő kapcsolatokat létesíteni. Időnként azzal kompenzáljuk szaturnikus bizonytalanságainkat, hogy megpróbáljuk fejleszteni magunkat azokon a területeken, amelyeken gyengének érezzük magunkat. Egy hármas házas Szaturnusszal rendelkező szülött nagy erőfeszítéseket tehet például elméje pallérozására, egy hetes házas Szaturnusz pedig keményen dolgozik kapcsolatai minőségének javításán. Végül, kemény munkánk és kitartásunk gyümölcseként hihetetlen szakértelemre teszünk szert születési képletünk Szaturnusz által befolyásolt területein.

Jártasságra és magabiztosságra szert tenni a szaturnuszi területeken azonban időbe telik, és amíg el nem érjük (ha egyáltalán elérjük valaha), sokan közülünk megpróbálják elrejteni vagy letagadni azokat a területeket, amelyeken gyengének és sebezhetőnek érezzük magunkat. A sérülések elleni védelem egyik módjaként védőfalakat emelünk ezeken a területeken. Nem örülünk amikor gyengeségünk és alkalmatlanságunk közszemlére van téve, így körültekintően igyekszünk elkerülni minden olyan helyzetet, ami felszínre hozhatja őket. Jól játsszuk szerepünket, minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy elégedettnek, boldognak, vonzónak, intelligensnek tűnjünk, stb. E fájdalmunk és bizonytalanságaink leplezésére irányuló kísérleteink ideig-óráig sikeresek lehetnek, de aztán a Szaturnusszal tranzit – fényszögeket képező Plútó alaposan próbára teszi védelmi rendszereinket, és így arra kényszerülhetünk, hogy szembenézzünk magunkban mindazzal, amitől a legjobban félünk. A Szaturnusz korlátokat épít, a Plútó azonban lerombolja őket.

A Szaturnusszal trigonokat és szextileket képező tranzit- Plútó ezt általában gyengédebben és kevesebb felfordulást okozva teszi, de az együttállás, kvadrát vagy szembenállás gyakran nagyon betalál. Letépik álarcainkat és éppen legsebezhetőbb, legnyersebb részeinket teszik közszemlére, Bizonyos esetekben ez egy fajta összeomláshoz hasonlít: a tönkretett ego meztelenül hever, és nehezünkre eshet a megszokott módon működni a mindennapokban. Kereshetünk lehetőségeket hogy harcoljunk vagy elmeneküljünk a bennünket átható fájdalom elől, de valódi gyógyulás csak azt követően jöhet, hogy elfogadtunk a fájdalmat és szembenéztünk vele. Egy rövid esettanulmány segíthet megérteni, hogyan is működik ez.Jim 31 éves volt, amikor a tranzit Plútó először érintette X. házas, a Skorpió elején levő Szaturnuszát. Keményen dolgozott azon, hogy üzleti karrierjében megszilárdítsa pozícióját, és jó kilátásai voltak az előléptetésre annál a cégnél, amelynél dolgozott. Hanem amikor megüresedett a pozíció, amelyet kinézett magának, másvalaki kapta meg az állást. Jimet sokkolták és vérig sértették a történtek. Sok esetben nem volt hajlandó kimutatni érzelmeit , de ez a helyzet elsöprő indulati reakciókat váltott ki belőle, és nem tudta véka alá rejteni dühét, felháborodását és féltékenységét. A Szaturnusza fölött áthaladó Plútó letépte „kedves fickó” – álarcát, és a felszín alatti intenzív „skorpiós” emóciók széles skálásját tárta fel. Mély depresszióba süllyedt – ekkor jelentkezett asztrológiai tanácsadásra.

Horoszkópelemzés közben Jim tudatára ébredt az alkalmatlanság és a kudarctól való félelem érzéseinek – amelyeket egész életében magában hordozott. Mindaddig, míg jól teljesített munkahelyén, képes volt megvédeni magát az értéktelenség eme érzéseitől. De amint nem kapta meg azt a fajta elismerést, amelyre szüksége volt identitásérzetének felturbózásához, védelmi rendszerei összeomlottak és arra kényszerült, hogy szembenézzen a mélyben lappangó negatív énképével. Kapásból adott reakciója az volt, hogy otthagyja a céget és más állást keres, ahol bizonyíthat. De hamarosan rájött, hogy ily módon csupán új lehetőséget keresne belső meggyőződése – miszerint ő értéktelen és alkalmatlan ember – kompenzálására. Eddig a pontig teljes élete egymást követő kísérletek sorozatából állt, amelyek révén le akarta tagadni és meg akarta cáfolni azt, amit legbelül magáról érzett: hogy ő nem jó.

Ahelyett hogy más munkát keresett volna, Jim úgy döntött, hasznosabb lenne számára, ha nem hessegetné el érzéseit – bármennyire kellemetlenek legyenek is-, hanem kiindulópontként használná őket belső világának feltérképezéséhez. Honnan is ered alkalmatlanságáról szóló személyes mítosza? Miért is érez így? Az asztrológiai tanácsadás segítségével fokozatosan megértette, hogyan járult hozzá kisgyermekkori környezete a bizonytalanság érzéseihez. Apja intelligens volt és keményen dolgozott, de nem rendelkezett olyan személyiséggel és kisugárzással, ami önbizalmat öntött volna másokba. Egész életében ugyanannál a cégnél dolgozott, de nem kapott különösebb elismerést és egyetlen fokot sem emelkedett a ranglétrán. Jim anyja, akinek a Napja együttállást képezett a Szaturnusszal a X. házban, nagyon csalódott volt férje sikertelensége miatt, és ezt nem is titkolta. Az apa az első férfiszerep – személyiség, és Jim esetében a kudarc és a vereség örökölt szerepmodelljét képviselte. Hogy legyőzze ezeket az érzéseket, Jim eltökélte: a csúcsra jut. Valójában életének alapmotivációja anyja szeretetének elnyerése volt. Ha sikeres lenne, bebizonyíthatná anyjának, hogy apjával ellentétben őt érdemes szeretni.

Kudarcba fúlt előléptetése megnyitotta az utat Jim számára ambíciója és siker utáni vágya mögött rejtőző, mélyebb, rejtett motívációk feltárására. Lelke mélyén ( akárcsak az apja), meg volt győződve afelől, hogy nem jó, és ezért eltökélt szándéka volt bebizonyítani, értékes. De hogy is sikerülhetett volna ez neki valójában, amikor lelke mélyén alkalmatlannak és eredménytelennek érezte magát ? Az élet végső soron magunkról alkotott legmélyebb hiedelmeinket tükrözi vissza. Végezetül, minden arra irányuló erőfeszítése ellenére, hogy elismerést szerezzen, Jim csődtömegnek érezte magát. Egyetlen módon szabadulhatott ki ebből az ördögi körböl: azáltal, hogy felismeri: benne van. A Szaturnuszával együttállást képező tranzit – Plútó összezúzta azokat a struktúrákat, amelyekre felépítette életét és arra kényszerítette, hogy nézzen magába. Most, hogy már volt némi fogalma kora- gyermekkori sebeiről és kondícionálásáról, elkezdhetette begyógyításuk folyamatát. Önbecsülését is belülről kezdte felépíteni ahelyett, hogy továbbra is anyja jóváhagyásától tenné függővé. Mostantól érettebb döntéseket kezdhet hozni azzal kapcsolatban, mit akar kezdeni valójában életével.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

A Szaturnusz az a bolygó, amelyet a határokkal hoznak összefüggésbe. Amikor a Plútó tranzitja során fényszögeket képez a horoszkóp Szaturnuszával, olyan erő lép működésbe, amely megkérdőjelezi azokat a határokat, korlátokat és gátlásokat, amelyeket magunkra kényszerítettünk. E struktúrákat romboló késztetések olyan erősek lehetnek bennünk, hogy arra kényszerítenek, törjünk ki az önmeghatározás azon korlátozó formái közül, amelyek beszűkítik életünket. Egy, magát mindeddig teljes mértékben a férjének és a családjának szentelő asszony például ilyenkor felismerheti, hogy már nem képes elégedetten működni kizárólag e struktúrán belül; talán ki akar törni és személyiségének más részeit, életének más aspektusait is meg akarja tapasztalni. Egy férfi, aki korábban mindig csendes, felelősségteljes és visszafogott volt e tranzitok hatására erős késztetést érezhet arra, hogy megszabaduljon ettől a persona  – maszktól. A tudatos és a tudattalan, a megengedett és a nem megengedett, az ami van és ami lehetne közötti határok az első olyan korlátozások közé tartoznak, amelyeket a Szaturnuszt tranzitban érintő Plútó megpróbál lerombolni és megváltoztatni. Ha a Plútónak sikerül aláásni e határok valamelyikét, sok minden feltörhet a tudatba abból, amit elfojtottunk vagy mélyen magunkba temettünk – és követelni fogja a jussát. Nyilvánvaló, hogy az ilyen tranzitok nagy rombolást vihetnek végbe életünkben. Egyszersmind azonban olyan formában kínálják fel a fejlődés és a változás lehetőségeit , amire csak kevés más fajta tranzit képes. Egy asztrológiai konzultáció ilyenkor nem fogja megállítani az eseményeket és megszüntetni a konfliktusokat, de lehetővé teheti számunkra, hogy világosabban átlássuk, mi történik, és némi útmutatást adhat azt illetően is, milyen fajta változtatásokat kell eszközölni és melyek a leginkább érintett életterületek. A születési képlet szűrőjén ráláthatunk milyen tapasztalatokon megyünk keresztül, és ennek köszönhetően a teljes folyamat több értelmet kap, gördülékenyebbé és eredményesebbé válhat.

Sok esetben azonban, amikor a tranzit Plútó fényszögeket képez a radix Szaturnusszal ( főleg Plútó – Szaturnusz szembenállás vagy kvadrát esetén), nem azt érezzünk, hogy mintha bennünk akarná valami ledönteni a határokat és változásokat eszközölni, hanem inkább azt, hogy valami olyan külső dolog kényszeríti ki belőlünk a változást, ami fölött csekély kontrollt tudunk gyakorolni. Akár végzetnek nevezzük akár a mély én (Selbst, Self ) külső körülményeken keresztül való megnyilvánulásának, az eredmény ugyanaz: életünkban valamilyen fajta változással vagy krízissel kell szembenéznünk. Akkor is törést tapasztalhatunk az olyan kérdések tekintetében, hogy miből merítünk biztonságot, hogyan definiáljuk magunkat, ha ez nem állt tudatos szándékunkban és nem tettünk semmit érte. Ennek ellenére azonban a téma az orrunk előtt van és foglalkoznunk kell vele. Ezen a ponton sokan próbálnak földbe gyökerezni és görcsösebben állnak ellen a változásnak, mint valaha. De őrjönghetünk, tombolhatunk a dühtől, jajveszékelhetünk, hibáztathatunk másokat, sőt akár az Istent is – végső soron az, amivel szembe kell néznünk, a saját problémánk és a saját kihívásunk. Ha felfedezzük az értelmét és felfogjuk miért kell keresztülmennünk mindazon, amin keresztül kell mennünk, konstruktívabb módon tölthetjük ezt az időszakot.

A Szaturnuszhoz társítható minden, ami behatárol és meghatároz bennünket – és a legkézzelfoghatóbb dolog, ami ezt teszi, a fizikai testünk. Legtöbben a testünk által szabott határok révén definiáljuk, hol érünk véget mi és hol kezdődik a másik ember. Bizonyos esetekben, amikor a tranzit Plútó fényszögeket képez a Szaturnusszal, e határok betegség formájában is összeomolhatnak. A fizikai betegség sok esetben a végső eszköz amelyet pszichénk bevet – amikor kizárólag csak ezen a módon szólhat hozzánk vagy értetheti meg velünk, hogy bizonyos változásokat kell eszközölnünk életünkben. Olivia 360 oldalon bemutatott esettörténete példa arra, hogy a Szaturnuszt tranzitban érintő Plútó ily módon is megnyilvánulhat. (Ford megj: Olivia rákból gyógyult meg, több sikertelen műtét után végül tisztítókúrák segítségével.)A radix Szaturnuszt érő Plútó tranzitok időnként olyan időszakokat is jelezhetnek, amikor autoritásfigurákkal vagy magával a törvénnyel is összeütközésbe kerülhetünk. Az ilyen helyzetekben újra tetten érhetjük a Plútónak arra irányuló a kísérleteit, hogy mindent leromboljon és átstruktúráljon, amit határként, szabályként vagy megállítótáblaként érzékel. (Főleg olyan esetekben, ha ezek igazságtalanok vagy a haladás és a szükséges változás útjában állnak). Egyszersmind azonban, pszichológiai szempontból az autoritásfigurákkal kapcsolatos problémák meglehetősen összetettek, és általában a szülőkkel való gyerekkori vagy fiatalkori problémáinkkal állnak összefüggésben. Lehet, hogy jogos sérelmeket táplálunk főnökünkkel, a törvényekkel, az állammal vagy a miniszterelnökkel szemben, de ha ezeket anyánk vagy apánk iránti megoldatlan dühünkkel vagy haragunkkal elegyítve juttatjuk kifejezésre, kontrollálhatatlan intenzitással törhetnek felszínre, és olyan szélsőséges magatartásformákként nyilvánulhatnak meg, amelyek végül megakadályozzák, hogy véghezvigyük azokat a változásokat, amelyeket szeretnénk. Ilyenkor az a feladatunk, hogy leválasszuk anyánk vagy apánk iránti haragunkat azokról a legitim és pozitív reformokról, amelyeket hirdetünk. Ez nem könnyű, de nem csak az általunk képviselt ügyért éri meg, hanem azért is, hogy ily módon nagyobb önismeretre és lelki érettségre tegyünk szert.

Nyilvánvaló, hogy e tranzitok hatásai ( bármely más tranzithoz hasonlóan) sok szempontból függnek életkorunktól. Gyerekeknél valószínűbb, hogy a tranzit Plútó Szaturnuszukkal képezett fényszögeinek időszakát olyanként élik meg, amikor valamilyen okból veszélyeztetve érzik biztonságukat. Ez általában olyan, a családjukban keletkezett zavaroknak tulajdonítható amelyek felborítják a meglévő szokásokat vagy életük struktúráit. A tinik és a fiatal felnőttek e tranzitok lázongóbb oldalait tapasztalhatják meg, vagy pedig olyan életszakaszon mennek keresztül, amikor fokozottan sebezhetőnek érzik magukat, olyan nehézségek teszik őket próbára, amlyek a kamaszkor természetes velejárói, és az család méhéből való kiszakadás, valamint egy önálló egzisztencia kialakításának feladatával kell megbirkózniuk. A felnőtteknek általában önmeghatározásuk változik e tranzitok idején, és ezek többnyire olyan időszakokat képviselnek számukra, amikor védelmi rendszereik leomlanak és szembesülniük kell legmélyebb félelmeikkel és bizonytalanságaikkal. Idősebbek esetén a nyugdíjba menetellel és szeretteik elvesztésével kapcsolatos problémák merülhetnek fel Plútó – Szaturnusz tranzitok időszakaiban. Plútó – Szaturnusz tranzitok időszakaiban bekövetkező betegségek valamennyi életkorban lehetségesek.
Egyetlen tranzit sem működik elszigetelten. Nem csupán más tranzitok zajlanak egyidejűleg, hanem valószínűleg fontos progressziók is. Egy és ugyanaz a tranzitbolygó pedig gyakran több radix-bolygóval is tranzit- fényszögeket képez. Egy radix Vénusz – Szaturnusz kvadrát esetén például a Szaturnuszt tranzitban aspektáló Plútó egyidejűleg a Vénusszal is tranzitfényszöget képez. Ami annyit jelent, hogy a tranzitáló Plútó nem csak a radix Szaturnusszal kapcsolatos, mélyen gyökerező problémákat kavar majd fel és ráncigál a felszínre, hanem a horoszkóp Vénusz – Szaturnusz kvadrátjához tartozókat is: pl önértékeléssel és önbecsüléssel kapcsolatos problémákat, a másokhoz való kapcsolódás krónikus nehézségeit vagy konfliktusokat, a blokkolt kreativitás témáit. És amikor a tranzit Plútó fényszögeket képez a Szaturnusszal, befolyást gyakorol a születési képlet Szaturnusz uralma alatt álló házára vagy házaira is, vagyis azokra, amelyek csúcsai a Bakban vagy a Vízöntőben vannak, vagy ezeket a jegyeket zárják közre.

(Forrás: Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto, 287- 293)

Bejegyzés illusztrációja : Josh Corpuz festménye
A szerzőről

Az asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára egyaránt fontos könyv Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

Howard Sasportas (1948, április 2 , 01:46, Hartford, Connecticut, Amerikai Egyesült Államok – 1991 május 16, 17:12, London, Egyesült Királyság) 1973-ban a New York-i Antioch Universityn szerzett mesterfokozatot humanisztikus pszichológiából, aztán Londonba költözött, hogy, a C.E.O Carter által alapított Asztrológiai Karon ( Faculty of Astrological Studies ) képezze tovább magát. 1979-ben megkapta az egyik legrégebbi kortárs asztrológusképző intézmény arany kitüntetését. 1983-ban, a blogon sokszor idézett Liz Greene-el megalapította a Pszichológiai Asztrológia Központot (Centre for Psychological Astrology ), amely a világ egyik legbefolyásosabb asztrológia iskolája lett. Rendkívül népszerű tanár és termékeny szerző volt. (Többek között: a magyarul oly sok más fontos asztrológiakönyvhöz hasonlóan szintén nem elérhető The Twelve Houses – A tizenkét ház és a The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto – A változás, a fájdalom és a krízis istenei: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitjai) Közérthető, egyszersmind mélyreható írásai mitológiai, kultúrtörténeti szempontból is hiánypótlók: igen behatóan foglalkozik pl a görög mítoszokkal. Az 1980-as évek folyamán a klasszikus műveltségű szerző Liz Greene-el együtt sokat tett az asztrológiával szembeni előítéletek eloszlatása érdekében.

Élete utolsó éveit súlyos betegen, kerekesszékhez kötötten töltötte. Még így is sok szemináriumon és kongresszuson vett részt. A változás, a fájdalom és a krízis isteneit ímmár halálos betegségen és a rendelkezésére álló rövidsége tudatában írta. Így aztán, ha munkássága kezdetén valóságérzékelését itt-ott el is torzította a new- ages szemlélet, a transzperszonális bolygók tranzitjairól írt könyve már érett asztrológusra vall. Sasportas nem csupán szembenézett a halállal és elfogadta sorsát, hanem, mint jelen könyve is tanúsítja igyekezett a tőle telhető legértékesebb módon tölteni élete utolsó szakaszát.
Megjegyzés

2019 szeptember 24-én a Szaturnusz, október 3-án pedig a Plútó is abbahagyta tolatását. Most már mindketten direktben haladnak, így egyre erőteljesebb 2020 januárjában bepontosuló együttállásuk hatása. Ez a konjunkció nem csupán 2019-2020-ra, hanem sokkal hosszabb távon is elementáris hatással lesz a társadalomra és a gazdaságra. Természetesen egyéni szinteken is jelentős befolyást gyakorol. E hatások közül külön figyelmet érdemel, amikor a tranzit Szaturnusz és Plútó a személyi horoszkópok Szaturnuszával és Plútójával képez fényszögeket. Az Asztropresszen a közeljövőben magyarul nem elérhető világhírű szerzők könyveiből lefordított részletek lesznek olvashatók a tájékozódást és a felkészülést megkönnyítendő.(Az egyéni szint ezúttal is a horoszkóp sajátosságaitól függ, erre nincsenek receptek. Ilyen jellegű kérdéseket kizárólag konzultáció keretén belül áll módomban megvizsgálni)
Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Szaturnusz és Plútó – nem csak 2020 (tematikus oldal)

Szaturnusz – Plútó fényszögek a horoszkópban (Donna Cunningham)

Erőpróbáló Szaturnusz – Plútó aspektusok a horoszkópban

Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem (Marjorie Orr)

Szaturnusz – Plútó együttállás, 2019 -2020, beharangozó (Leslie Hale)

Szaturnusz – Plútó tranzitok (túlélési útmutató)

Szaturnusz – Plútó, Plútó – Szaturnusz együttállás tranzitként (Robert Hand)

Szaturnusz és Plútó: az ember árnyéka

 

Könyvajánló

Bil Tierney : Békességben a Plútóval

Bil Tierney: Twelve Faces of Saturn – Your Guardian Angel Planet, 1997, Llewellyn Worldwide (A Szaturnusz tizenkét arca – Őrangyal-bolygód)

Liz Greene: A Szaturnusz -egy régi démon új megvilágításban

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Liz Greene : The Astrology of Fate

Howard Sasportas : The Gods of Change, Pain, Crisis and the Transits of Uranus, Neptune and Pluto

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!