Újhold a Mérlegben – 2019

Az újhold a Mérleg 5°20′-en született meg szeptember 28-án, helyi idő szerint 20 : 26′ – kor. E hatásnál általánosságban véve a társulások, partnerségek, a külvilággal való kapcsolat témáiban számíthatunk új fejleményekre (és persze azokon a területeken, amelyekkel a horoszkópban kapcsolatba kerül)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vénusz uralma alatt álló újhold akár új szerelmek, jövedelmező lehetőségek kezdete is lehetne, de figyelembe véve az egyidejűleg érvényesülő hatásokat, a helyzet nem ennyire rózsás. A két fővilágító kvinkunxa az Uránusszal azt sejteti, hogy nem könnyű alkalmazkodni a változásokhoz.

Általában véve a Bikában járó Uránusz megrögzött szokásaink és forrásaink kezelésének gyökeres megváltoztatását követeli. De a Mérleg Nappal és Holddal képezett kvinkunxa azt sugallja, hogy ezeket nehéz lesz kapcsolatainkba integrálni. Bővebben: Bika Uránusz – bolygók a Mérlegben. A változások általában véve is könnyen felboríthatják a helyzetek egyensúlyát.

Erőteljes készetést érezhetünk hogy különös, meghökkentő, vagy egyenesen megbotránkoztató módon fejezzük ki magunkat. A másik féllel való összhang váratlanul más okokból is felborulhat. Bizonyos mértékű változásra és nagyobb szabadságra is szükség van, de ez nem mehet az egyensúly rovására.

E fényszög kihívása abban áll, hogy a feldolgozhatatlannal kell dolgoznunk. Pénzügyeinket, biztonságunkat illetően pl érhetnek olyan változások, amelyeket nem áll módunkban kontrollálni, és ez alaposan próbára teszi tűrőképességünket. Ha ilyen helyzetben találjuk magunkat, óvakodjunk a pánikszerű reakcióktól. Vonuljunk kissé vissza, adjunk magunknak gondolkozási időt. A középpont elmozdult – a megborult egyensúly visszaállításához pedig újra rá kell találnunk. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Az impulzus és a cselekvés közötti szünet beiktatása azonban nem csaphat át tunyaságba és halogatásba. A komfortzónához való ragaszkodás, a kényelmesség, lustaság, felületesség ugyanis súlyosbíthatja a helyzetet.

A Szaturnusz présétől lassan távolodó Vénusz Plútóval képezett kvadrátjához közeledik, így érzelmi, anyagi természetű veszteségek, nehézségek is lehetségesek. A különböző rögeszmék, szélsőségek, a társulások ellenőrzésére való törekvés sok gondot okozhat, akár saját hozzáállásunkat jellemzi, akár a külvilágban találkozunk vele.Az ugyanaznap bepontosuló Vénusz – Jupiter szextil (Mérleg – Nyilas 17°46) javíthat a helyzeten. Különösen, ha szem előtt tartjuk, hogy a 60°-os fényszög segítő energiái nem automatikusan, maguktól értetődő módon állnak rendelkezésünkre, hanem bizonyos erőfeszítéseket is tennünk kell ahhoz, hogy kihasználjuk őket. Jelen esetben a fényszög a kis -és nagy szerencse jelölője között jön létre, amelyek ráadásul saját jegyükben tartózkodnak. Társulásainkban, üzleti területeken egyaránt profitálhatunk belőle.

Újhold a Mérlegben, 2019 szeptember 28, Bp 20:27

Azonban vigyázat: a Vénusz is a Jupiter is hajlamosak a könnyebbik végén megfogni a dolgokat, különösen a jelenlegi jegyhelyzetükben. E két princípium nem kezeli valami jól a nyomást, így hatásukra mi is hajlamosak lehetünk túlköltekezéssel, kényelmességgel, mértéktelenséggel, a feladatok hárításával, pótcselekvésekbe merüléssel reagálni a valóságos teendőkkel való szembesülés helyett. Az ugyanaznap bepontosult Vénusz – Neptun kvinkunx ( Mérleg – Halak 16°50′) ugyanezt a tendenciát erősíti, emellett egészségi problémákat (főleg függőségekből, túlzásokból származókat) is jelezhet.
Mint más bejegyzésekben már szó volt róla, az ímmár direkt Szaturnusz 28-án, újholdkor érte el újra a déli holdcsomópontot. (Emlékszünk, tavasszal itt vágott hátraarcot, második együttállásuk a július 4-én, nem sokkal a július 2-i teljes napfogyatkozás után következett be,a jelenlegi pedig jó darabig az utolsó találkozójuk. E momentumokat lényeges fordulópontokként tartják számon az asztrológusok. Hogy egyéni szinten pontosan milyen helyzetekkel álltak kapcsolatban, az előző két együttállást követően már lehet összehasonlítási alap.

Sok asztrológus a ritka találkozó karmikus mivoltát hangsúlyozza, amiben kétségtelenül igazuk is van – csak hát ez így túlságosan általánosító. Hiszen az életben minden karmikus, a Szaturnusszal kapcsolatos témák pedig kiemelten azok. A déli holdcsomópont általános értelemben a múlttal, azokkal a magatartásformákkal is kapcsolatban van, amelyek már nem szolgálják javunkat, magunk mögött kell hagynunk őket.

Nézőpontom szerint -és ebben sok más asztrológussal egyetértek – ez a találkozás egy szakasz végére figyelmeztet. Valamit vagy valakit el kell engedni, egy fejezet lezárul. A múltbeli tettek következménye, az eddig elért eredmények, döntések, felelősségvállalás – vagy éppenséggel ezek hiánya most visszaköszön. Egyes befejezések egy pillanat alatt lezajlanak, másoké időigényes, de feltartóztathatatlan folyamat. Néhányuk maguktól megesik, néhány esetben nekünk kell rájuk sort keríteni (pontosabban: együttműködni a sorssal, hiszen az ellenállással csak a saját dolgunkat nehezítjük.)

Azt követően, hogy a Szaturnusz előre indul, a Mérlegben tartózkodó, illetve oda fokozatosan belépő gyors mozgású bolygók pedig kvadrátba kerülnek vele, újra akadályozottabbá válik a terep. Ahogy közeledik Plútóval képezett együttállásához, ez a tendencia fokozódik, a nyomás pedig nő. Amikor, december 24-én kilép a retrográd árnyékból, a konjunkció már majdnem egzakt. Ez konkrét és átvitt értelemben is sötét és hideg telet ígér…
Kapcsolódó

A Mérleg (Liz Greene)

Szaturnusz direkt 2019

Bika Uránusz – bolygók a Mérlegben, tranzitként

Szeptemberi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!