Szaturnusz direkt – 2019

Szeptember 18-án helyi idő szerint 10h46′-kor a Szaturnusz abbahagyja április 30 óta tartó tolatását, és a Bak 13°54-án direkt stacionáriusba vált. Irányváltása valamilyen fajta kimozdulást jelezhet a megrekedt helyzetekből .(Ennek jellege személyenként változik, a kimenetel nem is mindig az ego kívánságainak megfelelően zajlik, de ilyenkor is pozitívum, hogy világosabban átlátható, mivel kell számolni a későbbiekben.)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Szaturnusz retrográd időszakaival több cikk is foglalkozik: A mester visszatekint és értékel, Retrográd Szaturnusz a horoszkópban és tranzitként. Jóllehet ezek a folyamatok is részei a bolygó természetes ciklusainak ( a Szaturnusz kb. 4,5 hónapot tolat évente), a princípium által jelzett terheket és próbatételeket súlyosabbaknak, az idő múlását lassúbbnak érezhetjük. A többi retrográd bolygóhoz hasonlóan, a Szaturnusz tolatásának időszaka is inkább a belső munkáról, az elvarratlan szálak eldolgozásáról szól. Új tanulási ciklusba csak ezt követően léphetünk; a kanyarok levágására irányuló kísérletek még több akadály és frusztráció forrásai lehetnek.

A retrográd- vagy direkt stacionáriusba váltás előtti és követő héten a szaturnuszi energiák nagyon intenzívek. Ez nem mindig kellemes: úgy érezhetjük, mintha megállt volna az idő, a dolgok a szokásosnál is jobban lelassulnak. A borongós kedélyállapot (vagy kifejezett depresszió), szorongás, fizikai és szellemi „elnehezülés” szintén jellemző lehet. (Minél kellemetlenebbek tünetek, annál valószínűbb, hogy az illető nem kezeli megfelelően a princípiumot.)
A bolygó természetéből adódóan (felelősség, szorgalom, kitartás, teher, teherbírás, karma, érés, feladatok, lezárás, koncentráció, határok megvonása, mulandóság, halál, gyász – hogy csak néhány analógiát említsünk) még a legkedvezőbb esetben is érezhető valami nyomás. Pl. nehéz döntéseket, áldozatot kell hozni, valamilyen felelősséget/ terhet felvállalni, valamilyen feladatot végre komolyan venni. Jelezhet fordulópontot a 4-5 hónappal ezelőtt elkezdődött folyamatokat illetően is.

Ez az az időszak, amikor újszerűen közelítjük meg a régi problémákat: pl. új utakat keresünk, hogy megoldjuk őket vagy, ha ez nem lehetséges, kitaláljuk, hogyan élhetünk együtt velük. Ha eddig homályban tapogatóztunk, most letisztul a kép, és a szükséges lépések is körvonalazódnak. Ez nem mindig kellemes folyamat. Ha különböző lezárásokat (pl. barátság, szerelem vagy más társas kapcsolat megszakadása, munkahely, bevételforrás ) kellett átélnünk, most végre elkezdődik a belső leválás és továbblépés folyamata. Mint mindig, most is érdemes odafigyelni az ilyen időszakokra jellemző szinkronicitásokra („véletlen” egybeesések).

A Szaturnusz idei retrográdba váltásával részletes bejegyzés foglalkozott. Érdemes újraolvasni, így könnyebb mérleget készíteni, mi minden kristályosodott ki, milyen trendek körvonalazódtak, mi ért véget és mi maradt meg az áprilisi, majd a nyári meglehetősen zűrzavaros időszakokat követően. A kézzelfogható eredmények vs légvárak és füstbe ment tervek egyenlege szintén fontos eleme az őszi értékelőnek.

Szaturnusz direkt stacionárius, 2019 szeptember 18, Bp. 10:46

A direkt stacionáriusba váltás képletében a Szaturnusz – befolyást egy kisebb, de jótékony állócsillag, a Bak 13°38′-on levő Ascella is javítja. Ez a Nyilas hónalján levő, Szaturnusz és Merkúr természetű állócsillag a hagyományok szerint szerencsét és elégedettséget hoz, mély gondolatokat, vallásos irányultságot ad.
Akárcsak tavasszal, a Szaturnusz retrográd stacionáriusba váltásakor, a direkt stacionáriusba váltás képletben is jelen van egy változó T- kvadrát. (Ld. Változó T-kvadrátok : 2019 tavasz, koranyár, Változó T- kvadrátok: 2019 ősz )Az egyensúlyt a Mérleg Merkúr/ VénuszBika Uránusz közötti kvinkunx is borogatja. Ennek ellenére, a föld elem jelenlétének köszönhetően több a biztos pont. Ami kevéssé örvendetes, hogy a szeptember első harmadát stabilizáló föld- trigonok már felbomlóban: a szeptember 6-án bepontosult Nap – Szaturnusz trigon már csak kellemes emlék, a szeptember 9-én egzakttá vált Mars- Szaturnusz trigon szintén felbomlóban. Hogy ki mennyit hozott ki ezekből a potenciálokból és milyen területeken, a horoszkóp egyéni adottságai mellett a tudatosságtól, megvalósítóerőtől is függ. A következő hónapok folyamán ettől a viszonylagos stabilitástól is elbúcsúzhatunk; a folytatás az eddig elért eredmények és megszerzett tartalékok birtokában képzelehtő el.

Némi vigasz, hogy a Mars- Szaturnusz trigontól az impulzus tovább megy, a szeptember 19-én bepontosuló Mars- Plútó trigon szintén része a képletnek. Ez is arra utaló hatás, hogy ösztöneinket követve még mindig eszközölhetünk tartós és pozitív változásokat, növelhetjük testi- lelki állóképességünket, egyértelműen elköteleződhetünk valamilyen irányban, tető alá hozhatunk dolgokat.

A még aznap bepontosuló Bika Hold – Szaturnusz trigon arra utal, hogy fontos öntések meghozatalánál egyaránt támaszkodhatunk ösztöneinkre és praktikus megfontolásainkra. A türelem, lelki erő, állhatatosság, a jól bevált, egészséges szokások, a tradíció nehéz időszakokban is szövetségesünk lehet. A Szaturnusz – Neptunusz szextil jótékony hatása szintén érvényesül; segít földközelbe hozni álmainkat, megkülönböztetni az életképes, megvalósítható látomásokat a fantazmagóriáktól.
A direktbe váltó Szaturnusz továbbra is közel van a Déli holdcsomóponthoz. (Emlékszünk, tavasszal itt vágott hátraarcot, második együttállásuk a július 4-én, nem sokkal a július 2-i teljes napfogyatkozás után következett be, harmadszor pedig szeptember 28-án, újholdkor találkoznak. E momentumokat lényeges fordulópontokként tartják számon az asztrológusok. Hogy egyéni szinten pontosan milyen helyzetekkel álltak kapcsolatban, az előző két együttállást követően már lehet összehasonlítási alap.

Sok asztrológus a ritka találkozó karmikus mivoltát hangsúlyozza, amiben kétségtelenül igazuk is van – csak hát ez így túlságosan általánosító. Hiszen az életben minden karmikus, a Szaturnusszal kapcsolatos témák pedig kiemelten azok. A déli holdcsomópont általános értelemben a múlttal, azokkal a magatartásformákkal is kapcsolatban van, amelyek már nem szolgálják javunkat, magunk mögött kell hagynunk őket.

Nézőpontom szerint -és ebben sok más asztrológussal egyetértek – ez a találkozás egy szakasz végére figyelmeztet. Valamit vagy valakit el kell engedni, egy fejezet lezárul. A múltbeli tettek következménye, az eddig elért eredmények, döntések, felelősségvállalás – vagy éppenséggel ezek hiánya most visszaköszön. Egyes befejezések egy pillanat alatt lezajlanak, másoké időigényes, de feltartóztathatatlan folyamat. Néhányuk maguktól megesik, néhány esetben nekünk kell rájuk sort keríteni (pontosabban: együttműködni a sorssal, hiszen az ellenállással csak a saját dolgunkat nehezítjük.)

Azt követően, hogy a Szaturnusz előre indul, a Mérlegben tartózkodó, illetve oda fokozatosan belépő gyors mozgású bolygók pedig kvadrátba kerülnek vele, újra akadályozottabbá válik a terep. Ahogy közeledik Plútóval képezett együttállásához, ez a tendencia fokozódik, a nyomás pedig nő. Amikor, december 24-én kilép a retrográd árnyékból, a konjunkció már majdnem egzakt. Ez konkrét és átvitt értelemben is sötét és hideg telet ígér…

Kapcsolódó

Retrográd Szaturnusz 2019

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Szeptemberi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!