A természet bosszúja

Artemisz őrülete | Liz Greene : The Dark of the Soul – Psychopathology in the Horoscope

…Úgy tűnik, Artemisz dühét egy bizonyos típusú dicsekvés szabadítja el, és e dicsekvés általában azt a kijelentést is magában foglalja, miszerint az ember magasabb rendű a természet világánál. Úgy tűnik, Artemisz az emberi tudás és erő korlátaira emlékeztet bennünket. Ezt mondja: „ Lenyűgöző technológia birtokába juthatsz és bizonyos fokú kontrollra tehetsz szert a természet fölött. De vannak misztériumok, amelyeket tisztelned kell, mert az emberi tudás fel nem érhet hozzájuk. A természet világa szent, és nem szabad az emberi mohóság takarmányaként kezelni”. Részlet Liz Greene: The Dark of the Soul – Psychopathology in the Horoscope ( A lélek sötét oldala – pszichopatológia a horoszkóp tükrében) című művéből. Ez a 2003-ban könyv formában is megjelent szemináriumsorozat sem érhető el magyarul.)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Liz Greene: Hérához hasonlóan a felbőszített Artemisz is állatokká változtatja időnként áldozatait. Általában holdistennőként ismerik, de akárcsak Hekaté, egy któnikus alvilági istennő, [Artemisz is] inkább plútói mint lunáris. Jóllehet Artemisz a születés egyik istennője, egész biztos nem hozható kapcsolatba a tradicionális asztrológiakönyvekben oly gyakran emlegetett babusgató, tápláló Holdistennővel. [ A könyv előző részeiben természetesen szó van róla, hogy a tradicionális asztrológiában a Mars által támadott Hold sem éppen nyugis természetéről híres, a Hold erőpróbáló fényszögeit pedig, bizonyos kombinációkban már a transzperszonális bolygók felfedezése előtt lelki zavarokra, elmebetegségekre utaló indikációkként értelmezték. – ford megj ] A Hold családi kötelékekre fókuszáló oldala Héra területe, míg Artemisz – Hekaté a Hold vad, sötét oldalát képviseli, az „állatok úrnőjéét”. Az ő birodalma az őserdő szíve, ahova emberi lények nem tehetik be lábukat. Artemiszt Hekaté alakjában gyakran ábrázolják három arccal, a holdciklus három fázisának: a növő-, a telihold és a fogyó (sötét) Hold – szimbólumaként. Artemisz- Hekaté a varázslás, a mágia, az alvilág titkainak és a halottak birodalmának az úrnője. E tartományok tiltottak az emberek számára. Artemiszt időnként szűz istennőként is ábrázolják, ami érintetlenséget jelent. Pszichológiai értelemben mire figyelünk ?

Közönség: úgy tűnik, mintha Lilith-tel, a Fekete Holddal állna kapcsolatban.

Liz: Igen, mutat hasonlóságokat Lilith-tel, noha én általában nem dolgozom a Lilith-tel a születési képletekben. Mint a többi hipotetikus bolygó és pont esetén, most is gondot okoz számomra, ha valami olyasmit kell értelmeznem, ami valójában nincs is ott. (….) Én a plútói minőséghez társítom Artemisz – Hekatét, vagy a Hold- Plútó kombinációkhoz. Artemisz nem eredendően gonosz vagy destruktív istennő. Ő a gyerekek és az állatok jóindulatú védelmezője. De a többi, az elmebetegségek kontextusában tanulmányozott istenséghez hasonlóan, ő is bosszúállóvá válhat, ha megsértik. A mítoszokban az arrogáns férfiak a legnagyobb ellenségei.

Közönség: Hah…

Liz: …akik, arroganciájukból és mohóságukból kifolyólag megalázzák vagy megszentségtelenítik szent helyeit. Számos mítosz szól Artemisz dühéről. Egyik áldozata Agamemnon király. Mielőtt Trójába hajózna, hogy a trójaiakkal harcoljon, elejt egy őzet, majd azzal a kijelentésével sérti vérig Artemiszt, hogy még maga az istennő sem akkora vadász, mint ő. Amaz bosszúból megállítja a szelet, így a görög flotta nem indulhat el. Amikor megkérdi az orákulumot, Agamemnon azt a tanácsot kapja, hogy áldozza fel lányát, Iphigeneiát az istennőt kiengesztelendő. Végre is hajtja az áldozatot, amitől kedvezőre fordul a széljárás, de gyermeke lemészárlása további tragédiákat szabadít el. Felesége bosszúból fürdés közben gyilkolja meg, fiúk, Oresztész pedig azzal áll bosszút, hogy megöli anyját. Ekkor maga Oresztész is megőrül. Jóllehet úgy tűnik, az istennőt kiengesztelte Iphigenia feláldozása, esze ágában sincs megenyhülni.

A hübrisz megtorlása

Artemisz Aktaionra uszítja a kutyákat. Modern feldolgozás, ismeretlen festő

Közönség: mi mást tehetett volna Agamemnon ?

Liz: fel kellett volna áldoznia mohóságát és nem lett volna szabad kihasználnia az alkalmat Trója – az istennő kedvelt városa – megszállására. Ez volt a valódi üzenet, de túlságosan arrogáns volt ahhoz, hogy helyesen értelmezze. Ehelyett inkább megölte a tulajdon lányát. Artemisz Oriont, a híres vadászt is célba veszi. Ő, Agamemnonhoz hasonlóan elköveti azt a hibát, hogy egyik szent ligetében azzal dicsekszik, hogy a Föld bármely állatával elbír. Az istennő ekkor egy óriás skorpiót küld, hogy végezzen vele. Úgy tűnik, egy bizonyos típusú dicsekvés szabadítja el dühét, és e dicsekvés általában azt a kijelentést is magában foglalja, hogy az ember magasabb rendű a természet világánál. Úgy tűnik, Artemisz az emberi tudás és erő korlátaira emlékeztet bennünket. Ezt mondja: „ Lenyűgöző technológia birtokába juthatsz és bizonyos fokú kontrollra tehetsz szert a természet fölött. De vannak misztériumok, amelyeket tisztelned kell, mert az emberi tudás fel nem érhet hozzájuk. A természet világa szent, és nem szabad az emberi mohóság takarmányaként kezelni”.
Artemisz azokat az embereket támadja meg, akik nem tisztelik a birodalmát. Megtörténhet, hogy haragja azon események formájában válik érzékelhetővé számunkra, amelyek révén a természet megbosszulja, hogy megsértettük törvényeit. A szemináriumot egy, a kerge marhakórral szóló viccel kezdtem, de az effajta, az emberi butaságban és gondatlanságban gyökeredző járványok szimbolikusan Artemisz tombolásaként is értelmezhetők. [BSE, az Egyesült Királyságból kiindult és világméretűvé vált járvány a ’90-es évek közepén – 2000-es évek elején. 2003-ban, a könyv megjelenésekor súlyos problémát jelentett, azóta sikerül visszaszorítani- ford megj ] Az istennő egyaránt lesújt az őt megsértő közösségekre és egyénekre. Aktaiont szarvassá változtatja, aztán tulajdon kutyáit uszítja rá. Ez a mítosz különösen sokat árul el annak az őrületnek a mélyebb természetéről, amellyel ez a titokzatos istennő lesújt. Euripidész szerint Agamemnonhoz hasonlóan Aktaion is azt állítja, jobb vadász, mint maga Artemisz. Amikor szent ligetébe téved és megpillantja fürdőzés közben, ahelyett, hogy elfordítaná fejét, bámulni kezdi. Így sértést sértésre halmoz. Kutyái „csak” állatok, akik engedelmeskednek akaratának. De hirtelen maga is állattá változik, és akkor saját állatai szaggatják darabokra. Artemisz azon a természeten keresztül áll bosszút, amelyről azt hisszük, képesek vagyunk ellenőrzés alá vonni Artemisz természetes ellenségei a modern világban azok, akik megpróbálnak belemanipulálni a természet rendjébe. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg példa jut eszünkbe. Az ilyen egyénekre egy bizonyos típusú őrület sújt le, így gyakran ők maguk idézik elő bukásukat. Hogy néz ki az istennő őrülete emberi formában ?

Közönség : úgy tűnik, az önpusztítással van kapcsolatban.

A skorpió fullánkja

Orion halála, modern feldolgozás

Liz: Igen. Nagyon érdekes, mennyire kifinomult tud lenni Artemisz. Agamemnont és Aktaiont is önmaguk egyik aspektusa semmisíti meg. Mivel Agamemnon mohóságból áldozza fel lányát, magára vonja felesége bosszúját, így saját maga idézi elő halálát. Nem Artemisz öli meg. Ő csak az impulzust adja, de [ a király] tulajdon személyiségét használja fel bukása eszközéül. Tisztában van vele, hogy annyira arrogáns, hogy a katonai győzelmet választja majd lánya élete helyett. Aktaionnal sem közvetlenül maga végez. Ehelyett feltárja személyiségének állati természetét, aztán így szól a kutyákhoz: „Fogd meg, Fido!” Még Orion elpusztítása is értelmezhető ebből a nézőpontból. Azzal dicsekszik, hogy a Föld bármely állatát le tudja győzni., így egy olyan lényt enged fel az alvilágból, amelyen esélye sincs felülkerekedni. Asztrológiai szempontból belegondolva, nagyon érdekes választás, hiszen meglehetősen kellemetlen módon Orionnak több nemi erőszak is szárad a lelkén, így szexualitása szoros kapcsolatban van arroganciájával. És az összes lehetséges teremtmény közül, akivel kiviteleztethette volna akaratát, ő pont a szexualitást és a halált jelképezőt szemelte ki. Bizonyos értelemben a skorpió magának Orionnak egyik aspektusa. Az Artemiszhez rendelhető őrület ízig- vérig plútói természetű: egy már így is destruktív tulajdonság fokozódik fel végzetes mértékűvé.

Egy modern korunkbeli kitűnő példa erre Hitler elhibázott támadása Oroszország ellen, 1941 nyarán. Nyilvánvaló, hogy asztrológusai elfelejtették említeni neki, hogy az Oriont megsemmisítő óriás skorpióhoz hasonlóan a tranzitáló Plútó Hitler MC-je felé kúszik. [Hitler horoszkópja itt – ford megj] Vagy talán mondták neki, de elhallgattatta őket. Ha nem kísérelte volna meg ezt az inváziót, kétségtelen, hogy mi most itt mindannyian németül beszélnénk. A háború rosszul alakult akkoriban a Szövetségesek számára, és ha Hitler nem vonta volna ki csapatait Britanniából a tervezett invázió érdekében, a történet egész másképp végződött volna. De váratlanul hatalmába kerítette egy bizonyos fajta őrület. A történelem folyamán sokan próbálkoztak már Oroszország meghódításával, de mindig kudarcot vallottak. Napoleon is megpróbálta és alaposan elbaltázta. Az orosz tél a világ legerősebb ellenfele, de úgy tűnik, e hódítók mindegyike megfeledkezett erről a nyilvánvaló tényről. Amikor Artemisz támad, valami, amit addig kontroll alatt tartottak, inflálódni kezd, és az illetők azt hiszik, bármit képesek leigázni, még magát a természetet is. Ebben a pillanatban rálépnek a banánhéjra és végük. Artemisz tulajdon hübriszén keresztül semmisíti meg az egyént.

Liz Greene : The Dark of the Soul – Psychopathology in the Horoscope, részlet a The Madness of Artemis című fejezetbőlGyakorló asztrológusok, asztrológiát haladó szinten tanulók számára nagyon fontos kiadvány Magyarországon sajnos jószerivel ismeretlen. Korrekt feltételekkel foglalkoztató, fizetőképes kiadónak nagy örömmel lefordítanám.

„A könyv három szemináriuma az asztrológia szemszögéből és eszköztárával tanulmányozza a szélsőséges pszichés állapotok széles skáláját, a pszichopátiaként ismert tünetegyüttestől kezdve a bűnbakképzés kollektív mechanizmusaiig. Utóbbiakat ugyanannyira patologikusnak tekinti, mint bármely diagnosztizált elmebetegséget. Az asztrológusok gyakran kerülik az elmebetegség és az emberi destruktivitás témáival való konfrontációt. A politikai korrektség még nehezebbé tette e témák őszinte, szentimentalizmustól és álszentségtől mentes feltárását. De csak az őrületnek nevezett valaminek a gyökereit kutatva remélhetjük, hogy pozitív és kreatív módon közelíthetjük meg azt a rejtélyt, miért vallanak egyesek kudarcot, amikor konstruktív módon kellene szembesülniük az élet kihívásaival. Ez a könyv időnként sokkoló és zavaró, de felbecsülhetetlen forrás minden olyan gyakorló asztrológus számára, akit az emberi szenvedés dilemmája foglalkoztat, és az olyan laikusok számára is, akik meg szeretnék érteni, hogyan járulhat hozzá az asztrológia az emberi viselkedés megértéséhez” – (CPA)

A Liz Greene és Howard Sasportas által alapított Centre for Psychological Astrology (CPA) ajánlójához annyit tennék hozzá, hogy ahhoz, hogy érdemben tudjuk használni a könyvet, stabil tradicionális asztrológiai ismeretek szükségesek, és a jungiánus pszichológiában is alaposan el kell mélyedni. E két kritérium egyaránt fontos. Ha ezek az alapok megvannak, nagyon jól használható; én sokat tanultam belőle. E- könyv formájában nagyságrendekkel olcsóbban és könnyebben szerezhető be, mint papírformátumban.

Kapcsolódó

A Plútó archetípusa

Erőpróbáló Hold – Plútó fényszögek

Hold – Plútó fényszögek : a dráma varázsa

Hold – Plútó fényszögek : a családok sötét oldala

Merre mutat Isten ujja ?

Égetően fontos problémák

Más oldalakról

Apollón és Artemisz (Trencsényi Waldapfel Imre : Mitológia)

Artemisz (Wikipédia)

The Wrath of Artemis (Artemisz haragja)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!