Vénusz a Mérlegben – tranzitként

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába. Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák – de minimum feszültségek révén volt lehetséges. Ez a tendencia továbbra is hangsúlyozottan érvényesül.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Vénusz az asztrológiában többek között a szeretet és a szerelem, a vonzalom, a harmónia, a szépség, művészi érzék, a társas kapcsolatok, társasági élet, a kellemes és a szép dolgok, pl. művészet, zene, tánc, a finom szórakozások, pénzügyek jelölője.

A hagyományok szerint a Vénusz otthon van a Mérlegben, így hatása erőteljesen és természetének megfelelően érvényesül. Ebben az időszakban erős késztetést érezhetünk, hogy több szépséget csempésszünk életünkbe, felül emelkedjünk a viszályokon, saját értékeinket és eszményeinket állítsuk életünk középpontjába.

Mindenek előtt tisztázzuk, hogy amikor a „szépség” fogalmát a Mérleghez társítom, a szépségnek nem arról a fajta művi, lélektelen változatáról beszélek, amit a média és a közösségi fórumok igyekeznek belénk sulykolni. A levegő elem uralma alatt álló, kardinális Mérleg számára, a szépség mindenek előtt egy mentális tapasztalás, az olyan örök és romolhatatlan eszményeknek, alapelveknek az elegye, mint a harmónia, nyugalom, méltányosság.

A hazaérkező Vénusz hatására felismerhetjük, hogy létezik egy egyetemes igény arra, hogy egy olyan biztonságos zugot alakítsunk ki, ahol egyeztetéseket, béketárgyalásokat folytathatunk, a kapcsolatok bármilyen típusáról legyen is szó, őszinte párbeszédbe elegyedjünk a másikkal. A bolygó és a jegy békés, kulturált kombinációt képez, amelynek hatására felerősödnek a kedves, kulturált emberi érintkezés iránti igényeink.Az elmúlt évek egyidejűleg érvényesülő erőpróbáló fényszögei miatt azonban a béke és a harmónia megteremtése csak komoly konfliktusok, válságok, érzelmi szakítópróbák de minimum feszültségek révén volt lehetséges. Ez a tendencia továbbra is hangsúlyozottan érvényesül.

2010 – 2017 között, az Uránusz – Plútó kvadrát idején valahányszor a Vénusz ebben a jegyben haladt, előbb- utóbb nehéz fényszöget képezett ezzel a két bolygóval. A Plútó 2024-ig még a Bakban tartózkodik, így az addig hátralevő évek alatt még mindig létrejön egy – egy kvadrát. Az Uránusz 2018 májusában jegyet váltott, így a Kos tranzitja idején (a Mérleggel szemközti jegy) megszokott érzelmi feszültségek most rejtettebben nyilvánulnak meg (a Bikából 150 °-os fényszöget, kvinkunxot képez urával a Vénusszal). 2020 ig azonban a Szaturnusz is otthonában, a Bakban tartózkodik, és a Vénusz Mérlegben haladása idején évről-évre szintén kvadrát jön létre a két bolygó között.

A királylány és a béka : az ilyen időszakokban lehetséges forgatókönyvek 

Ezek a hatások továbbra is jelentősen megterhelhetik társulásainkat. Így a Mérleg témák: párkapcsolat, romantika, társulások nem csupán kiemelkedő szerepet kapnak ebben a időszakban, hanem árnyékos oldalukkal kell majd dolgoznunk. Vagyis, a mesebeli királylányhoz hasonlóan, meg kell csókolnunk a békát ahhoz, hogy királyfivá változzon.

Hogy hogyan állítjuk össze a diplomácia és a konfrontáció, az eggyé válás és a határok megvonása, az egészséges önszeretet és a partner iránti odaadás, a még elviselhető kompromisszumok és a mindkét felet destruáló önfeladás, az együttlét és a leválás kozmikus táncának azt a koreográfiáját, amely segít kiegyensúlyozottabbá tenni életünket, a bennünk lakozó Mérleg– princípiumon múlik.

Ebbéli törekvéseinkben segíthet, ha emlékeztetjük magunkat arra, hogy a Mérleg alapvető igényének, a társas ösztönnek magasabb célja az, hogy másokon keresztül tapasztaljuk meg magasabb rendű énünket. Ebben az értelemben az esetleges konfrontációk, akárcsak a feszültségek réseket nyithatnak, melyeken keresztül jobban ráláthatunk társas viszonyaink és szerelmi kapcsolataink forgatókönyveiben betöltött szerepünkre és felelősségünkre.

Ellenkező esetben ugyanis nem biztos, hogy a Királylány és a béka című népszerű mese a klasszikus módon ér véget. Íme néhány, “megváltatlan síkon” lehetséges variáció, amelyeket jobb lenne elkerülni 🙂  :

A királylány és a béka: 13 + 1 variáció egy témára

Klasszikus:

A királylány megcsókolta a békát. A béka gyönyörű herceggé változott. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.

1. variáció:
A királylány megcsókolta a békát. ő is békává változott. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
2. variáció:
A királylány megcsókolta a békát. ő is békává változott. A világ kitaszította őket. Boldogtalanul éltek és meghaltak.
3. variáció:
A királylány megcsókolta a békát. A királylányból királyfi lett. A béka nem változott.
4. variáció:
A királylány megcsókolta a királyfit. A királyfiból béka lett. A királylány kolostorba vonult.
5. variáció:
A királylány megcsókolta a királyfit. A királylányból béka lett. A királyfi bevonult.
6. variáció:
A királyfi megcsókolta a békát. Abból is királyfi lett. Megkapták az AIDS-t.
7. variáció:
A királyfi megcsókolta a királylányt. Belőle is királylány lett. Esténként összejöttek, és kipletykálták az egész palotát.
8. variáció:
A királyfi megcsókolta a királylányt. Erre kiderült, hogy a királylány is királyfi. Hatalmi viszályba keveredtek, és elpusztították egymást.
9. variáció:
Egy béka megcsókolt egy másikat. Az egyik királyfivá, a másik királylánnyá változott. Többször nem mertek csókolózni, mert féltek, hogy visszaváltoznak békává.
10. variáció:
Egy béka megcsókolt egy másikat. Hamarosan új békák születtek. Boldogan éltek, míg meg nem haltak.
11. variáció:
A királyfi megcsókolta az anyósát. Béka lett belőle. Azelőtt kígyó volt.
12. variáció:
A királyfi megcsókolta a békát. Anyós lett belőle. A királyfi megnézte, majd elvette a lányát.
13. variáció:
A királylány megcsókolta a békát. A béka királyfivá változott, de a királylánynak a béka volt az esete.
+1 variáció:
A királyfi megcsókolta a királylányt. Nem történt semmi. Még egy ideig csókolóztak aztán megunták egymást.

forrás: Kecskefészek

Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Ez különösen azokban a napokban válik szembetűnővé, amikor a Mérleg Vénusz a Bak Szaturnusszal képezett kvadrátja felé halad. A két bolygó erőpróbáló fényszöge általában 7- 8  napig érezteti hatását (3-4 nap bepontosulás előtt és után), a tanulságok azonban hosszabb távra szólnak.

Ez a fényszög érzelmi mélypontokat jelezhet, a veszteség, magány, elszigeteltség, szeretetlenség érzésével töltve el bennünket. A frusztráció egyszersmind arra is ösztönöz, hogy kitörjünk egy boldogtalan helyzetből. Az erőpróbáló bolygókapcsolat hatásait az előző bejegyzések már részletesen bemutatták (Karmikusan terhelt viszonyok ?Vénusz – Szaturnusz kvadrátÉrzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek) Ha az elmúlt időszakokban levontuk a fényszög ránk és tárulásainkra vonatkoztatható tanulságait, ezek a napok kevesebb frusztrációt tartogathatnak. Annyi azonban még így is elmondható, hogy ez fényszög nem hat túl kedvezően a szerelmi és a társas kapcsolatainkra. Jobban tesszük, ha közösségi programok helyett otthoni elfoglaltságot keresünk magunknak Pénzügyeink intézését, a fontos megbeszéléseket szintén halasszuk el.

Vénusz – Uránusz kvinkunx

2026-ig, amíg az Uránusz a Bikában tartózkodik, a Vénusz Mérlegben való tranzitja során a két bolygó előbb – utóbb kvinkunxot képez egymással. A  Vénusz – Uránusz kvinkunx nem élezi ki annyira az ellentéteket, mint az előző évek Kos Uránusz – Mérleg Vénusz szembenállása. De szem előtt tartva mindazt, ami egy korábbi bejegyzésben írtam erről a fényszögről, ez sem tekinthető éppenséggel egy könnyen kezelhető hatásnak.

„A kvinkunxok által összekötött két planéta ugyanis legtöbbször olyan jegyekben áll, melyek természete már nem is különbözhetne jobban egymástól: más elemekhez, minőségekhez, nemekhez tartoznak. Érthető módon önkifejezésmódjuk is teljesen karakteridegen.

Ennél a kombinációnál még a szintén sok kihívást tartogató kvadrátok (90°) szembenállások (oppozíciók, 180°) is könnyebben kezelhetők, hiszen azok rendszerint hasonló minőségű (kardinális, fix vagy változó) jegyeket kötnek össze.

A kvinkunx jelezte – kapcsolódásokat azonban valamiféle kínos feszültség, felemásság hatja át. Az angol szakkifejezés, az “inconjunct” találóan jellemzi a tényleges találkozási pontok hiányából fakadó problémákat. Az együttműködés tehát nagy adag alkalmazkodást igényel – már amennyiben létrejön egyáltalán. Ha azonban nem forgácsolódik szét, nem szivárog el az energia, a fényszög természete hatalmas tanulási, fejlődési és áttörési lehetőségeket is tartogathat.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a 150 fokos fényszögek ún. betegség – fényszögek is. A quinkunx elsősorban a bolygók és jegyek természetére jellemző egészségkárosodásokat okozhat, de ezek jellege attól is függ, milyen életterületeket (házakat) érintenek a személyi horoszkópban
Vénusz – Plútó kvadrát

Míg a Plútó a Bakban tartózkodik, abban az időszakban, míg a Vénusz a Mérlegben halad, a Vénusz – Plútó kvadrát is megkerülhetetlen tanulási feladatokat tartogat. Ez az erőpróbáló fényszög a Mérleg– minőség olyan árnyoldalait – és következményeit állítja refelktorfénybe, mint a kivetítés, sznobizmus, megfelelési kényszer, kétértelműség, döntésképtelenség és a társfüggőség. Ugyanis a Plútónak az a hajlama, hogy képes mélyen leásni a mocsokba, hogy felszínre hozza a lehető legkényelmetlenebb igazságokat, élesen ütközik a Vénusz könnyed önkifejezési módjával, amellyel kikozmetikázza a kellemetlen igazságokat és fenntartja a látszatokat. Jóllehet ennek a kvadrátnak az energiája segíthet eltüntetnünk életünkből ezeket a disszonanciákat és összhangba hozni őket belső igazságainkkal, maga a folyamat igen kényelmetlen és fájdalmas lehet.

Ez a fényszög ugyanis a “veled vagy nélküled ?” – típusú érzelmi szakítópróbák forgatókönyveinek egyik tipikus jelölője. (Akárcsak a Szaturnusz Bakban tartózkodása idején a vele nagyjából egyszerre, vagy 2018 folyamán kicsit előbb bepontosult Vénusz – Szaturnusz kvadrát). A feladat ilyenkor: górcső alá kell vennünk társulásainkat (nem csupán a párkapcsolatok, hanem más jellegűek is), érzelmi sztereotípiáinkat, anyagiakhoz, biztonsághoz való viszonyulásunkat. A nagyfokú diszkomfortérzet (tehát nem az ilyenkor, a legjobb kapcsolatokban is megjelenő feszültségek, nézeteltérések) annak a csalhatatlan jele, hogy nem csupán a másik fél viselkedése, hanem a saját viszonyulásunk is kívánnivalót hagy maga után. (Ez akkor is igaz, sőt, még csak akkor igazán, ha látszólag bennünket károsítottak meg, hagytak el, csaltak meg, bántalmaztak, fosztottak ki akár lelki-érzelmi, akár fizikai értelemben is.) A következtetések levonása után sort lehet apránként keríteni a szükséges lépésekre is.
Kapcsolódó

Karmikusan terhelt viszonyok ?

Vénusz – Szaturnusz kvadrát

Érzelmi szakítópróbák -életmentő műtétek

“Karmikus kapcsolatok” – az önbecsapás eszköztárából

Vénusz – Plútó tranzitok

Vénusz – Plútó kapcsolatok: végzetes vonzerő

Ami az Asztrológia, karma és átalakulásból kimaradt

Szaturnusz a VII. házban

Plútó a VII házban

Plútó a Mérlegben : nem tudok élni nélküled

Illik hozzám a párom ?

Ikerlángok, lélektársak

A mérgező kapcsolatokról, más szemszögből

Vénusz – Uránusz tranzitok (Howard Sasportas)

Az örök háromszög (Liz Greene)

A kvinkunx és a Yod

A kvinkunx nem jelentéktelen fényszög

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!