Oroszlán és Bak – dinamikák

A Depth Astrology cikke nyomán összeállított bejegyzésben bemutatott OroszlánBak dinamikák egy személyen belül és két személy között is végbemehetnek. (Mint a bonyolult kombinációkat tárgyaló írásaimban többször szó volt róla, ha társas viszonyokban adnak feladatot, akár tudatában vannak a felek, akár nem, ilyenkor mindkettőben kell legyenek olyan közös vonások, amelyek ilyen interakciókat vonzanak be a külvilágból. Jelen esetben az Oroszlán játékosban valami bakszerű, szaturnikus, a Bak játékosban pedig valami oroszlános, szoláris jelleg. ) Az Oroszlán – Bak energia megnyilvánulási módjai attól függően változnak, milyen bolygók állnak ezekben a jegyekben és milyen fényszögeket képeznek egymással.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Általános sajátosságok

Az Oroszlánban és Bakban levő bolygók közötti kapcsolat a két jegy közötti kvinkunxxal rezonál. Az Oroszlán második és a Bak első felében levő bolygók között sesquikvadrát (135°) is létrejöhet. Az Oroszlán legvégén és a Bak legelején álló bolygók között trigon, az Oroszlán legelején és a Bak legvégén levők között pedig szembenállás is kialakulhat. Ilyformán az Oroszlán – Bak kapcsolat is meglehetősen összetett; megértését néhány szimbólum és kombináció értelmezése segítheti. Ilyen: X. ház az Oroszlánban, 5 ház a Bakban, Nap a Bakban, Szaturnusz az Oroszlánban, Nap a X. házban, Szaturnusz az 5. házban, Nap – Szaturnusz fényszögek.

A cikkben bemutatott OroszlánBak dinamikák egy személyen belül és két személy között is végbemehetnek. (Mint a bonyolult kombinációkat tárgyaló bejegyzésekben többször szó volt róla, ha társas viszonyokban adnak feladatot, akár tudatában vannak a felek, akár nem, ilyenkor mindkettőben kell legyen valami közös jelleg, ami ilyen interakciókat vonz be a külvilágból. Jelen esetben az Oroszlán játékosban valami bakszerű, szaturnikus, a Bak játékosban pedig valami oroszlános, szoláris jelleg. Ford megj.) Az Oroszlán – Bak energia megnyilvánulási módjai attól függően változnak, milyen bolygók állnak ezekben a jegyekben és milyen fényszögeket képeznek egymással. A Nap és a Szaturnusz diszpozitorai, illetve az Oroszlán és a Bak hatása alatt levő életterületek személyi horoszkópokban és szinasztriákban is árnyalni fogják a képet.

Az OroszlánBak kombinációk esetén egy fix tűz – kardinális föld párossal van dolgunk. A hagyományok szerint a tűz és a föld elem nincs jóban egymással, a fix meg a kardinális minőségek pedig más dinamikákat képviselnek. Kvinkunx esetén azonban általában nincs nyílt konfliktus. Ennek ellenére azonban nagy esély van krízisek kialakulására, így a két jegy által jelképezett, egymástól jelentősen különböző energia összehangolására kell törekedni. Néhány, Oroszlán – Bak dinamikákat szemléltető kép: ragyogó napsütésben felhőkarcolók árnyékában sétáló járókelők; egy oroszlán, aki dzsungelbeli otthonából a sziklák közé tévedt, egy színész, aki nem veszi észre, hogy legördült a függöny, egy vakmerő autóversenyző, akit egy magas biztonsági fal választ el a közönségtől.
Amikor egy kép többet mond ezer szónál

Járókelők a felhőkarcolók árnyékában

Nagyon érdekes, hogy a kép, amibe „véletlenül” belebotlottam a Google képkeresőjében, egy londoni felhőkarcolót ábrázol. Miközben részben eltakarja a fényt, az ablakairól visszatükröződő napsugarak elég erősek ahhoz, hogy megolvasszák a kocsik vázát és így komoly károkat okozzanak. Forr: Foxnews

Az első képen a magas betonépületek nem vesznek tudomást a fölöttük ragyogó Napról, vagy nincs közöttük kapcsolat. A járókelők szemszögéből azonban az emberiség ambícióinak és építésvágyának szüleményei olyan mesterséges kanyonokat  hoznak létre, ahova reggelente vagy délutánonként nem süt be a Nap. A kemény, merev struktúrák nem engedik be a fényt. Hasonlóképpen a Bak fél ambíciói és késztetései nem hagynak teret az Oroszlán játékra és spontán kreativitásra való igényének, hiszen ezeknek a Bak fél szemszögéből nincs konkrét célja. A napfény visszatükröződhet az épületek ablakain, de ez a tükröződés nem világítja be az utcákat. Hasonlóképpen, a psziché szintjén ez az alkotóerő aktívan működhet, de nem biztos, hogy képes áttörni a Bak válaszfalain. Ez a probléma főleg a Bakban álló bolygók által jelképezett pszichés funkcióknál, vagy a házhelyzet által jelzett életterületen jelentkezhet. A Naphoz hasonlóan úgy tűnik, az Oroszlán fél sem képes ellenőrzése alatt tartani a helyzetet. Ezért talán továbbra is ragyogsz, és nem veszel tudomást arról, hogy milyen sötét árnyékokat vetsz. Ez a kép utalhat arra is, hogy nincs kapcsolat a játék, a munka és a felelősség között. E kapcsolat hiánya mindkét felet szélsőséges viselkedésre hajlamosíthatja, amikor is hiányzik a belső ellenőrzés, amely kiegyensúlyozhatná vagy mérsékelhetné e magatartásformákat. Például olyan negatív Bak-vonásokat hozhat felszínre, mint a merevség, pesszimizmus, túlzásba vitt munka, túlzott ambíciók, túlzott ellenőrzési kényszer. A visszatükröződő napsugarak egyszersmind, jóllehet a Bak tartományaiban nem látszanak, mindenki más számára intenzív és zavaró fényt árasztanak, ugyanis az Oroszlán fél felelőtlen játszadozásba kezdhet.

A napfénytől megfosztott betonkanyonok esetéből okulva a nagyvárosok építkezési előírásokat foganatosítottak. Ezek oly módon szabályozzák az építkezéseket, hogy a túl magas vagy nem a megfelelő helyre épült monstrumok ne foszthassák meg az utcákat a napsütéstől. Hasonlóképpen, az Oroszlán – Bak kombinációk esetén tapasztalható kapcsolathiány a munka/ambíciók és a játék/spontaneitás között önszabályozással, tudatossággal orvosolható. A Bak félnek az a feladata, hogy kordában tartsa ambícióit és arra való kényszerét, hogy mindent tető alá hozzon. Teret kell engednie az Oroszlán – jellegű játéknak is és szabadjára kell engednie kreativitását. Az Oroszlán félnek felelősséget kell vállalnia tetteiért és meg kell zaboláznia korlátlan játék iránti vágyát is. Kiváltképp tudatában kell lennie cselekedetei következményeinek és annak, hogyan hat viselkedése másokra.

A sziklák között bolyongó oroszlán

A második, a sziklák között kóválygó oroszlán képe az elveszettség, kimerültség érzetét sugallja. Ezek szintén jellemzők lehetnek az Oroszlán Bak interakciókra. Egyértelmű, hogy a két jegy energiái idegenek egymás számára, így mindkét fél korlátozva, kényelmetlenül érzi magát. A feszélyezettség és a zavarodottság is jellemző lehet. Ha semmi nincs, ami oldaná e feszültségeket, hosszú távon ezek az érzések félelembe, szorongásba vagy dühbe csaphatnak át. Az egyik lehetséges megoldás az, hogy valamelyik fél kilép az interakcióból vagy elválnak egymástól – de ha egy születési képletben meglévő kombinációról van szó, ez kivitelezhetetlen. Ha a krízist nem sikerül az ellentétek integrálásával feloldani, akárcsak egy visszatérő rossz álomban az oroszlán továbbra is a sziklák között fog bolyongani, azok lakóit pedig, a hegyi kecskéket szintén nyugtalanítani fogja közelsége. Mindkét félnek el kell fogadnia tehát a másikat és hozzá kell szoknia jelenlétéhez. Első lépésként azzal a ténnyel kell szembenézniük, hogy közös sorsuk az, hogy kapcsolatban legyenek. Ahelyett tehát, hogy struccpolitikát folytatva nem vesznek tudomást egymás jelenlétéről vagy a helyzetről, meg kell próbálniuk a legjobbat kihozni belőle.

A Bak környezetbe keveredett Oroszlán fél valószínűleg kényelmetlenül érzi magát és, még ha magának sem vallja be, megrémül, mert olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyekhez nincs hozzászokva. Te, aki a dzsungel királya voltál, most fel kell ismerned, hogy csakis magadra hagyatkozhatsz. Ahhoz, hogy udvartartásod nélkül is megtanulj életben maradni ebben a környezetben, le kell vetkőznöd büszkeségedet, alázatot kell gyakorolnod és a legapróbb, praktikus részletekre is oda kell figyelned. Valószínűleg nem leszel elragadtatva attól a rengeteg új szabálytól sem, amelyet Bak partnered ( vagy személyiségrészed – mondjuk egy ütős Szaturnusz tranzit formájában) felsorakoztat előtted. De ahhoz, hogy működni tudj egy Bak környezetedben és kijöjj Bak partnereddel (és/vagy személyiségrészeddel), magadévá kell tenned ezeket a szabályokat és azokat a gyakorlati szempontokat is, amelyeket a Bak fél elvár és diktál.

Ami a Bak felet illeti, ő sincs különösebben feldobva attól, hogy egy oroszlán csavarog békés, megszokott hegyi környezetében. Valószínűleg az idegesít a legjobban Bak, hogy az Oroszlánnak esze ágában sincs eltűnni és arra kóvályog, amerre neki tetszik. Te teljesen feleslegesnek tartod az ilyen öncélú figyelemfelkeltést. Ráadásul fontos feladataidra sem tudsz koncentrálni miatta. De ha a sors úgy hozta, hogy kénytelen vagy megosztani hegyeidet egy oroszlánnal, tanítsd meg a hegymászófelszerelés használatára és bátorítsd arra, hogy felelősséget vállaljon magáért. Talán még munkára is foghatod és produktív polgárrá teheted. De ügyesen kell hozzáfognod, mert ezek az ő ötletei kell legyenek, hiszen továbbra is Oroszlán maradt, így nem fogad el semmilyen utasítást.

Szereplés publikum nélkül

Nyfw GIF - Find & Share on GIPHY

A harmadik kép az olyan klasszikus Oroszlán tulajdonságokkal van kapcsolatban, mint a figyelem felkeltése iránti vágy, szereplés közönség előtt, dráma – keltés. Csakhogy itt nincs publikum. A függöny és az üres nézőtér a Bak fél Oroszlán társa önkifejezése iránti közönyét jelképezi. Az Oroszlán felet azonban annyira elfoglalja szereplése, hogy észre sem veszi ezt a közönyt. Így mindketten teszik tovább a dolgukat anélkül, hogy a másikról tudomást vennének. Ha az Oroszlán fél tudatában lenne a helyzetnek, valószínűleg többé- kevésbé bosszantaná a Bak fél figyelmének hiánya. De akkor gurulna csak dühbe igazán, ha rájönne, hogy a Bak fél akadályozza abban, hogy mások lássák és elismerjék.

A Bak fél lényegében praktikusabb témákra irányította át cselekedeteivel, viselkedésével, szándékaival a többiek figyelmét. Valószínűleg jó oka van annak, miért kell a csoportnak ezekkel a dolgokkal foglalkoznia, de az Oroszlán fél továbbra is azt akarja, hogy ő legyen az érdeklődés középpontjában. A Bak félnek valószínűleg meg sem fordul a fejében, hogy figyeljen arra, hogy törődik-e bárki is az Oroszlánnal vagy sem. Ő sokkal gyakorlatiasabb ügyekkel van elfoglalva.

Mindkét fél részéről alkalmazkodásra van szükség. Jó oka lehet annak, miért gördült le a függöny, az Oroszlán félnek pedig ideje rájönnie: az előadásnak vége. Az, hogy mindenki más dolgokkal kezdett el foglalkozni, intő jel, hogy kicsit tovább szerepeltél a kelleténél. Ideje lenne abbahagynod és készülni kezdened a következő előadásra, vagy újabb célt találni jelenlegi életszakaszodnak. Netán felismerned, hogy eddigi magatartásformáid már nem működnek vagy hogy felesleges dolgokat művelsz. Talán ideje lenne praktikusabb ügyekkel foglalkoznod. Persze ha eluralkodik rajtad a meggondolatlanság, hajlamos lehetsz újra kirohanni a függöny elé, hogy megpróbáld magadra irányítani közönséged figyelmét. Ezzel azonban csak nevetségessé teszed magad. Ilyenkor hajlamos lehetsz a Bak felet (és/vagy személyiségrészedet/ az aktuális Szaturnusz – tranzitot) okolni, pedig hidd el, egyáltalán nem voltak olyan hátsó szándékai, hogy lejárasson. Még előadásodat sem akarta megakadályozni.

A Bak fél részéről az alkalmazkodás valószínűleg több érzékenységet és fogékonyságot igényel az Oroszlán fél szükségletei iránt. Valószínűleg bőven van mondanivalója, sok alkotásvágy szorult belé, de azzal, hogy csak a kézzelfogható, tényszerű dolgokra figyelsz, az olyan impraktikus huncutságokat pedig, mint a kreatív önkifejezés, nem sokra becsülöd, derékba töröd és elfojtod az Oroszlán kreativitását. Ehelyett jobban tennéd ha végiggondolnád, hogyan támogathatnád ezeket.
Autóversenyzők védőfal mögött

Az utolsó kép a felelősségérzet és bizonyos mértékű vakmerőség egyidejű érvényesülését sugallja. Ismerd fel, hogy e képen a két tulajdonság nincs szükségszerűen konfliktusban egymással. A felelősség fala, amely a fenegyerekeket elválasztja közönségüktől, olyan hasznos erődítmény, amely egyáltalán nem akadályozza meg a kalandvágyó Oroszlánt abban, hogy megmutassa bátorságát. Ez egy fajta, a Bakra jellemző ösztönös reakciót is jelezhet, amelynek hatására magára vállalja a felelősség terhét valahányszor a nyers Oroszlán -energiával szembesül. És, akárhogy is nézzük, az Oroszlán félnek nem kell folyamatosan feleslegesen hősködnie.

A Bak felelősségérzetét azonban az Oroszlán fél játékossága és spontaneitása is kiválthatja. E megnyilvánulásokban a Bak a felelőtlenség csíráit véli felismerni, így veszélyesekként kezeli őket. (Ha ez a magatartás egy egyénnél a kreativitás elfojtásához vezet, nagyon súlyos pszichés károsodás, sőt, akár az élettartam megrövidülése is lehet a következmény. Bővebben: Marie – Louise von Franz Archetípusos minták a mesékben, A Nap ereje, Az elnyelt életerő visszaszerzése – ford megj) Amennyiben a Bak fél görcsösen igyekszik megőrizni higgadtságát és konzervatív álláspontját, az Oroszlán fél kalandvágya és kockázatok iránti vonzalma is túlzott mértéket ölthet. A felelősség és a szabadság, spontaneitás iránti igény azonban csak ritkán torkol nyílt konfliktusba. Az egyik fél viselkedése és értékei inkább csak kínos érzésekkel, nyugtalansággal tölti el a másikat. Ha megtehetik, tisztes távolba vonulnak egymástól, ahol a Bak óvatosan védekezhet az Oroszlán vélt vagy valós vakmerősége ellen, az Oroszlán pedig zavartalanul kereshet olyan kihívásokat, amelyek révén tanúságot tehet bátorságáról és hősiességéről.

Egy személyiségen belül azonban ez a taktika biztos nem működik. A megbillent egyensúly mindkét felet szélsőségekre sarkallhatja. Helyreállításához mindkét félnek változtatnia kell magatartásán. Az Oroszlán félnek felelősséget kell vállalnia tetteiért, különösen azokért, amelyekkel magát is másokat is veszélybe sodor. El kell ismernie a Bak fél szempontjainak jogosultságát. Másfelől valószínűleg a Bak fél is jobban járna, ha egy kissé könnyedebben venné az életet. Az sem ártana neki, ha bekapcsolódna néhány, az Oroszlán fél által javasolt tevékenységbe.

A két elv összehangolásában valójában segíthet, ha közösen dolgoznak valamilyen kihívást jelentő kalandon. Ilyenkor a Bak fél szolgáltatja az infrastruktúrát, az Oroszlán fél pedig akkor ragadhatja magához a vezetést, ha a tettek mezejére kell lépni. Ilyenkor azonban nagyfokú tudatosság szükséges, hiszen amennyiben még mindig vannak fenntartások, félelmek és neheztelések a háttérben, a két fél tudattalanul megpróbálhatja elszabotálni a vállalkozást. A Bak oly módon, hogy a biztonság nevében úttorlaszokat emel, az Oroszlán pedig úgy, hogy túlságosan veszélyes kockázatokat vállal.

A Nap és a Szaturnusz

A két jegy kapcsolatát uralkodó bolygóik, a Nap és a Szaturnusz közötti viszony tükrében is vizsgálhatjuk. A hagyományos értelmezések szerint a Szaturnusz gyakran kártékony hatással van a Napra, hiszen lefékez, meghiúsítja céljaid elérését, túl sok korlátot kényszerít rád, arra kényszerít, hogy szembenézz a kellemetlen következményekkel, kemény leckék révén tanít, mindenféle nehézséget és kellemetlen feladatot hoz. A Nap sem nevezhető a Szaturnusz barátjának, hiszen túl rámenős annak lassú, megfontolt tempójához képest, túlságosan fénylik, így a kontűröket jelző árnyékok eltűnnek, túlságosan el van telve magával, és akkor is a központban akar lenni, amikor a közjóval kellene foglalkozni.

A Szaturnusz – Nap kapcsolat két sajátossága különösen figyelemreméltó. Egyik a temperamentumaik közötti gyökeres különbség. A Nap forró, tüzes, expanzív (életerőt hordozó sugarai körbe- körbe áradnak). A Szaturnusz hideg, szilárd és összehúzódó. A bolygót körülvevő gyűrűk egyértelmű határokat képviselnek. E két temperamentum esetén nem harcról, inkább disszociációról lehet beszélni. Úgy tűnik, mintha feloldhatatlan távolság lenne közöttük. Ha egy csapatban kell játszaniuk, akadályozhatják egymást, már csak amiatt is, mert nagyon eltérő sebességgel mozognak és természetükből adódóan céljaik is különbözők. Természetes hajlamaik szerint inkább kerülik egymást, és nem találják túl élvezetesnek egymás társaságát.

E kapcsolat másik sajátossága az a személyes és a kollektív közötti határ, amit a két bolygó jelképez. A Nap az egót, annak szándékait, a személyes identitást jelképezi. A Szaturnuszt egyebek mellett a felettes énhez – a kollektív értékek egyénre kényszerítésének eszközéhez – társítják. Az Oroszlán az önkifejezésről szól, és az Oroszlán elv hatását gyakran értelmezik úgy, hogy az énközpontúság irányában hat. A Bakban az ego felszólítást kap arra, hogy rendelje alá magát a társadalom igényeinek. Persze, partnerség is létrejöhet közöttük, amikor az egyén profitál abból, hogy munkája, karrierje, a törvények betartása, a rend tisztelete, a társadalmi szabályok elfogadása révén, azzal, hogy a stabilitást támogatja közösségi élet minden területén – hozzájárul a társadalmi infrastruktúra felépítéséhez.

Azonban, jóllehet az egyén törekszik és profitál, a Bakban még mindig a kollektív diktálja az egyéni cselkevést szabályozó normákat. Általában addig, amíg az egyén nem sérti meg a felettes -én által szabott határokat, az egyéni önkifejezésnek is van tere, így az Oroszlán és a Bak képes az együttműködésre is. Ha azonban az Oroszlán fél megsérti a felettes én határait, máris megérezheti a Bak jellegű autoritásfigurák kemény kezét. Az Oroszlán fél így dolgozhat azon, hogy megmutassa egyéniségéét és megélje önkifejezési szabadságát, és ezt a Bak félnek általában tolerálnia is kell mindaddig, míg az Oroszlán fél nem sérti meg a felettes-én által szabott határokat. A Bak fél rendszerint a rend és stabilitás megteremtésen dolgozik és az Oroszlán fél ezt általában el is fogadja mindaddig, míg a Bak szabályai méltatlanul le nem bénítják önkifejezési szabadságát és autonómia-érzetét. De bármelyik fél ragadtatja is szélsőségekre magát, konfliktusok várhatók. És ilyenkor fennáll a veszélye, hogy az egymás különbözőségére adott reakciók mindkét felet a karakterüknek megfelelő még szélsőségesebb megnyilvánulásokra késztetik.

A Nap és a Szaturnusz természetesen pozitív módon is kombinálódhat. Ha ugyanis az egyén megérti a Szaturnusz – princípiumot, a szülött pedig elsajátítja a horoszkópjában tükröződő szaturnuszi leckéket, igen erős és kompetens, magabiztos, egyértelmű identitás-tudattal rendelkező személyiséggé válik. Ez az Oroszlán és Bak princípiumon keresztül megnyilvánuló szoláris és szaturnikus erők sikeres integrációjának következménye. Ez az integráció azonban tudatos erőfeszítéseket, türelmet és együttműködésre való hajlandóságot igényel.
Az oroszlán és a hegyi kecske

Végezetül tanulmányozzuk a két jegy állatszimbólumait, az oroszlánt és a hegyi kecskét. Hétköznapi körülmények között ezek sosem fognak találkozni egymással, hiszen élőhelyeik nagyon különbözők. Akár azt is mondhatnánk, hogy az Oroszlán – Bak kapcsolat természetes állapota az elkülönülés. De a bolygók horoszkópbeli helyzetéből vagy a születési képlet más, egyéni sajátosságaiból kifolyólag ezt a két erőt időnként összehozza a sors, és akkor muszáj megtanulniuk együttműködni. A két fél valószínűleg igen óvatosan kezeli egymást.

A hegyi kecske nem védekezésképtelen az oroszlánnal szemben, és az oroszlán valószínűleg meg is érzi ezt, jóllehet a kecskehús nagy kísértést jelenthet a korgó gyomrú nagymacska számára. Az interakciók kimenetele nagymértékben függ attól, hogy ki tévedt kinek a területére. Ha a Bak fél erősebb az Oroszlánénál vagy az Oroszlán energiának Bak környezetben kell megnyilvánulnia, akkor a hegyi kecske természetes előnyre tesz szert a hazai terepen. Ebben az esetben a Bak állítja fel a szabályokat és ő diktálja az együttműködés és az integráció feltételeit. Amennyiben az Oroszlán princípium dominál, a jegy tüzes szenvedélye diktálja a tempót és a Bak van kiszolgáltatva az Oroszlán félnek. A hegyi kecskének ilyenkor fel kell adnia függetlenségét és a túlélés érdekében hűségesküt kell tennie az Állatok Királyának, vagy legalábbis eleget kell tennie elvárásainak. Jóllehet a két fél hosszú időn keresztül kölcsönösen kerülheti egymást, egy krízis révén felszínre törő konfliktusuk akár élethalálharccá is fajulhat.

Természetesen mindig adott a lehetőség az Oroszlán és a Bak – energiák sikeres integrációjára is. Ha a személyi horoszkóp és/vagy a két fél szinasztriájának más sajátosságai is alátámasztják, a Bak fél szeretetteljesen és kötelességtudóan támogatja az Oroszlánt. Amaz hasznát is veszi konstruktív és praktikus útmutatásainak. A gyakorlatiasabb szemlélet elsajátítása sem fog megártani neki. Az Oroszlán fél másfelől képes megtörni a Bak fél merev és fantáziátlan rutinjait, hogy több játékosságot, kreativitást vigyen életébe. Az egészséges mértékű kockázatvállalás az egyébként túl óvatos Baknak is javára válik.
Kapcsolódó

A Nap ereje: a kreativitás felszabadítása

Az Oroszlán szimbolikája

Az Oroszlán (Liz Greene)

A Bak (Liz Greene)

Szaturnusz a Bakban

Erőpróbáló Szaturnusz tranzitok

Erőpróbáló Nap – Szaturnusz tranzitok

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Nap – Szaturnusz trigon

Nap – Szaturnusz együttállás

Nap- Szaturnusz kvadrát: a felelősség súlya

Nap – Szaturnusz szembenállás

Az elnyelt életerő visszaszerzése

Könyvajánló

Erin Sullivan : A Szaturnusz tanításai

Liz Greene : Szaturnusz – egy régi démon új megvilágításban

Bil Tierney . The Twelve Faces of Saturn

Liz Greene – Howard Sasportas: The Luminaries

Liz Greene: Apollo’s Chariot : the Meaning of the Astrological Sun

Jankovics Marcell: A Nap könyve

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!