1.rész. Retrográd Merkúr az elemekben | Erin Sullivan

“Személyes szinten figyeljétek meg, hogy a stacionáriusba majd retrográdba váltás valamennyi ciklusa egy bizonyos elemhez tartozó trigont helyez fókuszba a születési képletben. E ciklus használva felfigyelhetünk a reflexió tudattalan ritmusaira. Annak tudatosítására tett erőfeszítéseink, hol van a legnagyobb szükség koncentrációra és introspekcióra, ráhangol bennünket belső óránkra. A Merkúr tolatásának magasabb célja ugyanis az, hogy ráébresszen, mikor kell egyéni belső óránknak megfelelően átgondolni és felülvizsgálni ötleteinket, terveinket, kapcsolatainkat, életstílusunkat”.- Részletek Erin Sullivan Retrograde Planets (Retrográd bolygók) című könyve retrográd Merkúrról szóló fejezetéből. Asztrológiát tanulók, gyakorló asztrológusok számára szintén alapkönyv.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Merkúr négyhavonta megtorpan és retrográdba vált; tolatása nagyjából 22 napig tart. Az elemeken való áthaladását szemléltető 4.1 táblázatot tanulmányozva ( 68 – 69 old ) nagyon érdekes sajátosságot figyelhettek meg.

A naptári év teltével a retrográd ciklusok a zodiákusjegyek sorrendjében követik egymást. A teljes ciklus azonban magában foglal egy finom alciklust is, amelynek során a Merkúr fokozatosan végigtolat az elemeken. Ez annak tudható be, hogy a Merkúr valamennyi jegyben néhány fokkal hátrább vált stacionáriusba, mint az előző alkalommal, így fokozatosan visszacsúszik az előző elembe. Eközben bejárja mindhárom, az adott elemhez tartozó jegyet. A Merkúr teljes, 13 hónapos tolatási ciklusa során minden olyan állomás, ahol stacionáriusba vált, laza trigonnal köti össze az azonos elemhez tartozó jegyeket. Ha megnézed a 4.1 ábrát (68 – 69 old) észreveszed, hogyan bukkan fel az egy éves időszak során a retrográd ciklus e három retrográd kitérője, és hogyan térnek vissza idővel a dolgok a normális kerékvágásba.
Jóllehet az elemek – tűz, föld, levegő, víz természetes fejlődési sorrendben követik egymást, az egymást követő retrográd időszakok fordított sorrendben helyezik reflektorfénybe ugyanezeket az elemeket. Emlékezzetek vissza a marhalopásra és a paták megfordítására ! Jóllehet a marhák előre haladtak, patáik miatt úgy tűnt, mintha hátrafelé mennének. (Erin Sullivan a könyv előző fejezeteiben elemzett Hermész – mítoszra utal. „A gyermek Hermész addig fészkelődött, hogy kihámozta magát a pólya szoros kötéséből, és a bokáján nőtt szárnyak segítségével Thesszáliába ment, ahol Apollón csordái legeltek. A gyermeknek megtetszett a csorda, és egy Püloszhoz közeli barlangba hajtotta őket, a nyomokat pedig eltüntette, oly módon, hogy hátrafelé vezette be az 50 tehenet a barlangba, így azok fordított nyomokat hagytak maguk után” – Wikipédia . Hermész, a csaló archetípusáról bővebben: C. G. Jung: Az archetípusok és a kollektív tudattalan, A Tréfacsináló : C. G. Jung és tanítványai : Az ember és szimbólumai, a blogon: Az Ikrek archetípusa – ford megj) E mintázat szabályosságában ismétlődő eltérések mutatkoznak. 1971 -1972 ben pl a tűz elemen keresztüli tranzit nagyon rövid ideig tartott. Hasonlóképpen, 1976 – 1977 folyamán a [Merkúr] a föld trigonon is csak egyszer haladt át, de mindkét esetben volt egy rövid tranzit az egyik elemből az azt megelőzőbe, mintha csak valami befejezetlenül maradt volna és szükségessé tett volna egy utolsó simítást. (Mivel a könyvet 1992-ben adták ki, a táblázat csak a régebbi tranzitokat tartalmazza. A közelmúltbeli retrográd tranzitokat az Astrodienst  blogomra is belinkelt ingyenes efemeridájából lehet kikeresni, illetve a régebbi és a jelenleg használt blog archívumaiból. Ilyen jellegű kérdésekre nem áll módomban válaszolni – ford megj)retrográd Merkúr 1971 – 1972

Személyes szinten figyeljétek meg, hogy a stacionáriusba majd retrográdba váltás valamennyi ciklusa egy bizonyos elemhez tartozó trigont helyez fókuszba a születési képletben. Az 1988 februárja és 1989 szeptembere közötti 20 hónapos időszakban például a tolató Merkúr jegyhelyzetei a levegő trigont hangsúlyozták. A horoszkópok levegős jegyekben álló házai mutatták azokat az életterületeket, amelyekre újra meg újra reflektálni kellett abban az időszakban. A majdnem két éves időszak folyamán a Merkúr kétszer is végigtolatott e házak mindegyikén, ami garantáltan felhívta rájuk a figyelmet. Ezt ideális esetben megértés követte.

E ciklus használva felfigyelhetünk a reflexió tudattalan ritmusaira. Annak tudatosítására tett erőfeszítéseink, hol van a legnagyobb szükség koncentrációra és introspekcióra, ráhangol bennünket belső óránkra. A Merkúr tolatásának magasabb célja ugyanis az, hogy ráébresszen, mikor kell egyéni belső óránknak megfelelően átgondolni és felülvizsgálni ötleteinket, terveinket, kapcsolatainkat, életstílusunkat.

Az elemek szerinti fókusz teljes ciklusa nagyjából 6 – 7 évente ismétlődik. A tűz trigon pl 1978 -ban kezdett hangsúlyossá válni, aztán 1985-ben újra, és így tovább valamennyi elem, egy 18 hónapos- két éves időszakon keresztül. Ez egy hosszabb távú, kb 7 évente ismétlődő ciklus, amely a horoszkóp bizonyos elemekhez tartozó házaira irányítja a figyelmet.

A ciklus azt jelzi, hogy egész bolygónkon, tehát kollektív szinten is megtapasztalható az adott elemnek megfelelő retrográd ciklus, de egyéni szinten az illető horoszkópjának szűrőjén keresztül kerül a figyelem középpontjába, tovább árnyalva az adott elemeket tartalmazó házakhoz fűződő tapasztalatokat.
Ily módon tehát Hermész- Merkúr tanár. A retrográd ciklus finom mozgásain keresztül sok minden tanulhatunk e trükkös istentől, de nekünk is bele kell menni a játékba. A retrográd ciklus egy ismerős helyről vagy értékrendből induló archetípusos utazás, amelynek folyamán ezek hirtelen megkérdőjeleződnek. Ezt a bizonyosság tartományaiból az ismeretlenbe való lemerülés követi, ahol láthatatlan vagy különös erőkkel viaskodunk. Ez a határvidék az a hely, ahol a tudattalan bölcsessége felszabadulhat és a felszínre emelkedhet, hogy utasítást adjon a legintelligensebb forrásnak, az intuíciónak.

Az elkerülhetetlen ellen harcolva vagy a Merkúr megváltoztathatatlan menetrendjének megváltoztatásán fáradozva a lét taojával szegülünk szembe. Így tehát, megértve az elemeken végigtolató Merkúr- tranzit alapelveit jobban kihasználhatjuk a belső ritmusainkban rejlő lehetőségeket. Ez a ritmus leginkább egy kérdés formájában fejezhető ki, és ahogy valamennyi elem rendre reflektorfénybe kerül horoszkópodban, egy- egy kérdés merül fel, amely elmélkedésed vezérfonalául is szolgálhat.

Kapcsolódó

Retrográd Merkúr az elemekben – teljes sorozat

Retrográd Merkúr vizes jegyekben (Erin Sullivan)

Retrográd Merkúr levegős jegyekben (Erin Sullivan)

Retrográd Merkúr föld jegyekben (Erin Sullivan)

Retrográd Merkúr tűz jegyekben (Erin Sullivan)

Általános tudnivalók a retrográd Merkúrról

Könyvajánló

Erin Sullivan : Retrograde Planets – Traversing the Inner Landscape

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!