Újhold a Bikában – 2019

Az újhold május 5-re virradóan ( helyi idő szerint 00:44′ -kor) született meg a Bika 14°10′-en. Az újholdak 28 napos ciklusok kezdetét jelzik és kedveznek az új folyamatok, projektek elindításának. Az anyagiak, az értékek, a személyes tulajdon, a biztonság, a kényelem, az élelem, az étkezés, az érzéki örömök a Bika uralma alá tartoznak, így a következő négy hét alatt e témák ilyen vagy olyan módon az érdeklődés középpontjába kerülnek.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek?Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A fizikai létünk fenntartásához nélkülözhetetlen dolgok (élelem, a megélhetéshez szükséges anyagiak ) a Bika uralma alatt állnak. Tágabb értelemben ide tartozik a fizikai világ (itt már természetesen „osztozik” a másik két föld jeggyel), az érzékelés és az érzéki örömök, mindaz, ami biztonságot, stabilitást nyújt számunkra, értékrendünk, stb. Bika újholdak idején elindított projektjeink általában valamilyen módon e témákhoz kapcsolódnak. (Illetve, attól függően, hogy kinek melyik életterület esik születési képletében a Bikában, ez változhat.) A jelenlegi újhold idején a stabilitás, biztonság megteremtése, a kifizetődő kezdeményezések a szokásosnál is fontosabbak.
Ennek két fő oka van:

1. Mint az Uránusz Bikán való áthaladásáról írt bejegyzésekben ( Uránusz a Bikában- beharangozó, Bika Uránusz tranzitok és a történelem, Uránusz a Bikában: vulkánkitörések, földrengések, árvizek, Nap – Uránusz együttállás a Bikában 2019 : ébredések…) szó volt róla, a következő hét év folyamán több szempontból is komfortzónánk elhagyására kényszerülünk. A jelenlegi tranzit néhány kulcsszava: a javunkat már nem szolgáló szokások levetkőzése, a pénz és más anyagi eszközök új fajta kezelése, új bevételforrások teremtése/kezelése a rohamtempóban megszűnők helyett, új értékrend kialakítása, stb. A puszta, fizikai életben maradás sokszor fog még azon múlni a következő évek alatt: képesek vagyunk-e gyorsan alkalmazkodni a megváltozó gazdasági/ környezeti feltételekhez. Az előttünk álló években Bika újholdak, teliholdak -és más, a jegyet érintő fontosabb hatások idején e témák valamilyen módon a figyelem középpontjába kerülnek.
2. A Szaturnusz – Plútó együttállás, 2019 – 2020 emblematikus formációja szintén jelentős szerepet kap ennél az újholdnál. Jóllehet csak 2020 januárjában pontosul be, a két bolygó áprilismájus folyamán már elég közel van egymáshoz ahhoz, hogy ízelítőt kapjunk konjunkcióik fontosabb témáiról. Az áprilisi Kos újholdMérleg telihold, a kettő közötti olyan szinkronicitások, mint a Notre Dame leégése a legrosszabb forgatókönyveket vetítették előre. A jelenlegi újhold majd a május 18-i telihold kedvezőbb aspektusai arra hívják fel a figyelmet, hogyan lehet konstruktívan kezelni ezt kollektív és egyéni szinten is gyökeres változásokat jelző duót.

A májusi prioritásokat illetően teljes mértékben egyetértek Leslie Hale-al, aki így ír e havi előrejelzésében: „E tranzitra háromszor került sor az elmúlt évszázadban: 1982 (Mérleg), 1947 (Oroszlán), 1914 – 15 (Ikrek és Rák). 28 – 32 évente ismétlődő, mélyreható geopolitikai és személyes változásokat jelző tranzitról van szó. (Bővebben: Szaturnusz – Plútó fényszögek és a történelem )

A Plútó átalakít, a Szaturnusz korlátoz és mivel e bolygók a Bakban állnak, sokan mennek majd keresztül mélyreható szakmai, egzisztenciális váltásokon. Természetesen az átalakulások nem csak e területekre szorítkoznak.

Az a tény, hogy elfogy az út a lábad alól, korlátokba ütközöl, sarokba szorulsz arra kényszeríthet, hogy keményen dolgozz életed valamely elavult és diszfunkcionálissá vált elemének megváltoztatásán. Amennyiben felszínen akarsz maradni, illetve profitálni, érvényesülni szeretnél a jövőben, valószínűleg eljött az ideje, hogy új alapokat építs az adott területen. Ez az időszak tehát sokak számára a kemény munka ideje – amihez nagy türelem és elszántság szükséges. A változás magvait azonban most kell elültetned. Ez a legalkalmasabb időszak arra, hogy mérleget készíts és elfogadd az elkerülhetetlent. Így könnyebben rájössz, mi mindenen kell változtatnod. Ha azonban továbbra is szőnyeg alá söpröd a nyilvánvalót, később – idén vagy jövőre sokkal nehezebb dolgod lesz. Hallgass megérzéseidre és ösztöneidre. Itt az ideje, hogy gondosan megfontolt változásokat kezdj eszközölni életed működésképtelenné vált területein.”Újhold a Bikában, 2019 május 5, Bp 00:44

 

Jóllehet a jelenlegi újhold viszonylag kedvező feltételeket biztosít az új folyamatok elindítására, nem könnyű a valóban fontos feladatokra összpontosítani.

A Mars és a tolató Jupiter közötti szembenállás (Ikrek – Nyilas 23°22′) május 5-én pontosul be, a Neptunnal együtt pedig egy laza T kvadrátot alkotnak, amely az újholdképletnek is része. Mint a témának szentelt bejegyzésekben már szó volt róla, a T-kvadrátok számos zavart keltő, instabil formációk. Egy változó T kvadrát a szokásosnál is nagyobb fokú izgágaságra, nyughatatlanságra utal. A Mars – Jupiter közötti erőpróbáló fényszögek a kockázatok hajszolására, blöffölésre, az energia szétforgácsolására hajlamosítanak. A kritikátlan (és megalapozatlan) optimizmus, a túlzások – beleértve a túl nagy ígéreteket, túlvállalásokat is, a kötekedésig fajuló virtuskodás további problémákat eredményezhet.

A diszharmonikus Neptun – hatás fokozza a zavart. (Bővebben Jupiter – Neptun kvadrát I, II rész, Mars – Neptun kvadrát: elszivárgó energia, intrikák, titkok, botrányok) E T kvadrát hatására könnyű bedőlni a túl szép látszatoknak, teljesíthetetlen ígéreteknek. A pótcselekvések (beleértve a politikai, ideológiai vitákat is) elterelik a figyelmet a valóban fontos teendőkről. A nem megfelelő célra fordított vagy elpazarolt források, az élj a mának hozzáállás csökkenti, vagy egyenesen ellehetetleníti a későbbi, ínségesebb időszak kezelésének esélyeit. Mivel az Ikrek Mars megvalósító ereje önmagában is gyenge, hatékonyságát pedig most az is jelentősen csökkenti, hogy a T-kvadrátnak is része, a haladás még maximális összeszedettség, önfegyelem mellett is csak félgőzzel lehetséges.
Jóllehet a túl nagy kockázatvállalás nem ajánlott, a kedvező jövőbeli változások érdekében áldozatokat kell hozni. A Vénusz, az újhold ura nem csupán száműzetésben van a Kosban, hanem a Szaturnusszal és a Plútóval is kvadrátot képez. (Ezek a fényszögek május 7-én ill 9-én pontosulnak be, de hatásuk már érzékelhető. És mivel az újholdképletnek is részei, az általuk képviselt témák a következő újholdig aktuálisak.

Mint már többször szó volt róla, az erőpróbáló Vénusz – Szaturnusz tranzitok kijózanító felismeréseket jelezhetnek társulások (főleg a párkapcsolatok), pénzügyek, értékek, értékrend, biztonság témáit illetően. Magányra, borongós- vagy kimondottan depressziós hangulatokra, az elszigeteltség érzetére is utalhatnak. A különféle kötelezettségeket és terheket nehéz összeegyeztetni a kikapcsolódás utáni vággyal. A Vénusz – Plútó kvadrátok társas interakcióink mélyén rejtőző feszültségeket, hatalmi harcokat, rögeszmés- kényszeres magatartásformákat, gyanakvástól áthatott légkört, komoly anyagi problémákat, érzelmi töréseket sejtetnek.

Szerencsére a szintén május 9-én Vénusz – Jupiter trigon sokat javít az összképen. A Kis -és Nagy Jótevő közötti harmonikus fényszögek anyagi – érzelmi szempontból is igen kedvezők lehetnek. Jó bevételeket, megtérülő befektetéseket, ajándékokat, szerencsés találkozásokat társítanak hozzájuk. Kedveznek a társasági összejöveteleknek, megbeszéléseknek is. Ily módon a szaturnuszi, plútói tehertételek is könnyebben viselhetők; a lezárások, elválások, átmeneti nélkülözés új, kifizetődőbb irányokba nyitnak utat.


Ezt a tendenciát erősíti az újhold Neptunnal képezett szextilje és Szaturnusszal, Plútóval képezett trigonja is. ( A Nap – Neptunusz szextil május 9-én, a Nap – Szaturnusz trigon május 11-én, a Nap – Plútó trigon pedig május 14-én pontosul be.) Ezek a jelentős segítő hatások ellensúlyozhatják a változó T kvadrátból fakadó nyughatatlanságot, felelőtlenséget, szétszórtságot.

A Neptun – szextil fogékonyabbá tesz a különböző helyzetekre és emberekre. Olvasunk a sorok között, megérzéseinknek a gyakorlatban is hasznát vesszük. Az álmok, zsigeri vonzalmak vagy ellenszenvek a megfelelő irányba terelhetnek.

A Szaturnusz – trigon segíthet megkülönböztetni egymástól a fontos és a lényegtelen dolgokat. Nagyfokú türelmet, gyakorlati érzéket, praktikus és módszeres megközelítésmódot, óvatosságot, felelősségérzetet is ad. Hatására felismerjük a fegyelemben, megbízhatóságban, autoritásfigurákkal való együttműködésben rejlő értékeket. Hosszú távban gondolkozunk, készségesebben ismerjük fel sorsunk alakulásában játszott aktív szerepünket. Ennek köszönhetően több felelősséget vállalunk tetteinkért és döntéseinkért.

A Plútó – trigon nagyszerű alkalmat teremthet arra, hogy elmélyedjünk valamilyen témában, tényfeltáró tevékenységeket vagy eredményes kutatómunkát végezzünk pszichénk barlangvilágában. A Nap- Plútó fényszögek a hatalom, autoritás kérdéseit is felvetik. Kedvező esetben megtapasztalhatjuk lelki erőnket, pszichés tartalékaink új, tudatosabb kiaknázását eredményező döntésekre szánjuk magunkat, tudásunknak, talpraesettségünknek köszönhetően nagyot lépünk a szakmai ranglétrán, kedvező üzleteket ütünk nyélbe/ilyenek alapjait teremtjük meg.

Mindent egybevéve, a jelenlegi újhold jó alkalom az időszerű változások elkezdésére – még ha ezek idő- és munkaigényesek is, és csak hosszabb távon térülnek meg. A június 3-i újholdkor már nehezebb lesz, hiszen ott a két fővilágító egyszersmind T kvadrátot is képez a Jupiterrel és a Neptunnal, a Vénusz pedig már távolodik a Szaturnusszal és a Plútóval képezett trigontól, egyszersmind a rosszindulatú Algol állócsillag felé halad. A július 2-i újhold napfogyatkozás, az ilyenkori kezdeteket pedig, az eklipszek természetéből adódóan általában valamilyen súlyos veszteség, nagy nyomás, sorsforduló kényszeríti ki. Az augusztus 1 – i Oroszlán újhold már biztatóbb, de azok fognak tudni profitálni belőle igazán, akik az újabb nyári hullámvasutazást is elviselő alapokat lefektették.

 

Kapcsolódó

Májusi előrejelzés

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!