Vénusz – Szaturnusz együttállás a Bakban – tranzitként

A 2017 decemberi , 2019 februári , 2019 decemberi Vénusz – Szaturnusz együttállások a Bak jegyében jönnek létre. (2019 decemberében már Vénusz – Szaturnusz – Plútó együttállásról van szó). Az asztrológiai hagyományok szerint a könnyed, hedonista bolygó eleve nem érzi magát túl jól magát a struktúrák, szabályok, felelősségvállalás, önkorlátozás jegyében. Emellett a ledér, vidám Aphrodité és a komor Feladatosztó találkozásai általában véve sem túl vidámak, hiszen fájdalmas érzelmi tapasztalatokkal, kiábrándulással, kellemetlen felismerésekkel, magánnyal, anyagi veszteségekkel hozzák kapcsolatba őket. Mindez nem hangzik túl szívderítően, de szerencsére nem ezek a kizárólagos megélési lehetőségek. Megfelelő hozzáállással az esetleges negatív élmények intenzitása is enyhíthető és/ vagy a kellemetlen tapasztalatokból okulva új, több beteljesedést ígérő utakra lépünk.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Bak nem nevezhető különösebben romantikus alkatnak, lassan lobban szerelemre, érzelmeit nehezen mutatja ki, de azt tartják róla, hogy ha egyszer elkötelezte magát, a nehéz időkben is lehet rá számítani. Ragaszkodását tettekkel mutatja ki, nem pedig nagy szavakkal. Diszharmonikus változatainál az érzelmi távolságtartás ridegséggé, a gazdaságos stratégiák fukarsággá fajulnak. Föld jegyként a hosszú távú, értékálló dolgokhoz vonzódik, úgy anyagi, mint érzelmi értelemben stabilitásra, biztonságra törekszik.

Ez azt is jelentheti, hogy a változtatásokra még akkor is nehezen veszi rá magát, ha történetesen a saját érdekében kellene sort kerítenie rájuk. Egy Bak Vénusz tehát ragaszkodhat olyan kapcsolatokhoz, szerelmi, baráti vagy szakmai társulásokhoz, értékrendekhez, pénzügyi stratégiákhoz is, amelyek már nem csak nem szolgálják a javát, hanem egyenesen a kárára válnak. (E jegyen való áthaladása tranzitként ráirányíthatja a figyelmet az ilyen problémákra)
Az együttállások – beleértve a Szaturnusz és más bolygók között létrejövőket is – egyszersmind új ciklus kezdetét is jelzik, így az esetleges szaturnikus frusztrációk arra is alkalmat szolgáltathatnak, hogy önsajnálatba merülés helyett töprengeni kezdjünk, mi módon járultunk hozzá mi magunk is a jelenlegi helyzet kialakításához.

Az ilyesféle önvizsgálat szintén része a Szaturnusz feladványainak – amikor pedig otthonában, a Bakban halad, még inkább. A Szaturnusz és a többi bolygók együttállásai által fémjelzett időszakokban jó lehetőség adódik az áldatlan mintázatoknak a felismerésére, megtörésére, valamint arra is, hogy a jelen helyzet realitásainak megfelelőbbekkel helyettesítsük őket. Ellenkező esetben ugyanis súlyos veszteségekkel kell számolni, az eddig elszenvedettek pedig egyéni és közösségi szinteken is nehezen visszafordítható folyamatokat indíthatnak el.

Vénusszal létrejövő konjunkció esetén a bolygó analógialáncába tartozó témák kerülnek górcső alá: párkapcsolat – de más társulások is, pénzügyek, az anyagiak kezelése, a pénzhez való viszony, biztonságérzet, önbecsülés, önértékelés, étkezési szokások, szórakozás, az élet örömei – hogy csak a legfontosabbakat említsük.
A Szaturnusz tranzitok időszakaiban haladásunkat a környezetünkből érkező fékező hatások is akadályozhatják, de kicsit saját magunk ellenségeivé is válhatunk. Vagy – ami még gyakoribb, ez jóval előttük történik, például oly módon, hogy esélytelen és reménytelen ügyekre, kapcsolatokra pazaroltuk azt az energiát, amellyel valódi feladatainkon kellett volna dolgozni. A Szaturnusz – hatás csak e mulasztások következményeivel szembesít; az őselvre való neheztelés helyett inkább a következtetéseket kell levonni. E belső munkához nélkülözhetetlen bizonyos fokú magány. Jobb önként vállalni, meghatározott időre,  mint addig menekülni előle, míg  “akarattalan kihívásként” köszönt ránk. 

Vénusz – Szaturnusz tranzit esetében az alábbi kérdések segíthetik a veszteség/ elakadás okának megértését :

  • Apait anyait beleadva „munkálkodtunk” egy olyan párkapcsolaton, amelybe már bele se kellett volna menni?
  • Ilyen „baráti kör”, kollégák vettek minket körül?
  • Hamvába holt üzleti projektet, vállalkozást, „jó ügyeknek”álcázott szélhámosságot (vagy egyszerűen csak légvárakat) támogattunk?
  • Felelőtlenül költekeztünk, két végén égettük a gyertyát ?

A példákat a végtelenségig lehet sorolni, hiszen az ilyen időszakok kiapadhatatlan szembesülési lehetőségeket tartogatnak arra, hogy végre rádöbbenjünk, hogyan fosszuk ki saját magunkat vagy hogyan vonzzuk be a külvilágból az ehhez „legalkalmasabb” partnereket.
A lehetőségek elszalasztásában, anyagi-lelki-érzelmi vagy szellemi kifosztásunkban játszott saját felelősségünkkel való szembenézés nem tartozik a kimondottan lélekemelő élmények közé. A Bak azonban nem csupán a mások iránti, hanem az önmagunkkal, tényleges feladatainkkal, a bennünk szunnyadó lehetőségekkel szembeni felelősség jegye is, így azt időszak eseményei valamilyen formában kikényszerítették az ilyesfajta szembesüléseket.

De az önostorozás, ha túlmegy egy határon, szintén a valóságelhárítás és a felelősség alóli további kibújás része lehet. Különösen ha a bűnbánatot nem követik a helyzetnek megfelelő, gyakorlati lépések. A jó hír, hogy ilyenkor általában alkalom adódik az irányváltásra is. Már nem csupán sajnálkozni lehet, hanem előbb- utóbb eljön az ideje a mulasztások pótlásának, az energiák átcsoportosításának is.

Ez általában nem megy egyik napról a másikra, de az idő könnyebben eltelik, ha tudatában vagyunk, hogy a szaturnuszi hatásokra jellemző bénultság, tehetetlenség nem arra utaló jel, hogy még elszántabban kellene erőltetni a terméketlen irányokat, hanem inkább figyelmeztetés. Mielőtt újra reagálnánk, feltétlenül kezdeni akarnánk valamit a helyzettel, a partnerrel, álljunk meg és reflektáljunk. Ne csak társunkra, hanem magunkra is.

Az Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek című cikkben további tippek találhatók a nehéz Szaturnusz – Vénusz tranzitok idején ajánlott hozzáállásról, a folyamatok megértéséről.

Kapcsolódó

Bak Vénusz a horoszkópban

A Szaturnusz áthaladása a Bak jegyén – tematikus oldal

Érzelmi szakítópróbák – életmentő műtétek

Karmikusan terhelt viszonyok ? – erőpróbáló Szaturnusz – Vénusz  kapcsolatok

Szaturnusz a VII házban

Szaturnusz tranzitok: a megvalósítás és érés ciklusai

A Szaturnusz tanításai az akarattalan kihívásról

A Szaturnusz princípiuma és a depresszió

Valóban szereted magad ?

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!