A Neptun : veszélyes passzivitás

A neptuni erőt illogikusnak tekinti az asztrológia, de bármit meg tudunk bocsátani, ha az érzelmileg „megragad” bennünket. Ilyen esetekben mi sem áll távolabb tőlünk, mint a rideg, kritikus szőrszálhasogatás. A Neptun önfeladása és valóságtól való elrugaszkodottsága azonban veszélyt is jelenthet az egyén autonómiájára. Általánosan elterjedt hiedelem, hogy szerelmesnek lenni ugyanilyen szintű sebezhetőséget jelent, hiszen amikor Ámor nyila eltalál valakit, menthetetlenül magukkal ragadják az érzelmek. A szerelemnek sincs oka – érvelünk – csak egyszerűen „kiválaszt” bennünket. (The Astrology Place Membership)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

A Neptun olyan, mint egy varázslatos sellő, ez a csábító nőalak, aki a legkülönbözőbb formákban jelenik meg előttünk, lélekteli érzelmi állapotokba, fantáziákba bonyolít bennünket, varázsigéket suttog a fülünkbe, halálos varázslatot küld ránk. Ez a vizes bolygó sokféle változatban látogathat el hozzánk, és különféle szemfényvesztésekkel, extatikus érzelmekkel, láthatatlan világokkal játszadozik. Ez a bolygó olyan princípiumként jellemezhető, amely teljes mértékben híján van az értelem világosságának. A Neptun hatására mámorosan ragaszkodunk egy illúzióhoz, ráhangolódunk arra a dologra, amiről álmodozunk, ezért ez a bolygó a csalódással, kiábrándulással is kapcsolatba hozható. Amikor a Neptun kiveti ránk hálóját, mélységes lelki közelséget érzünk, beleszeretünk a szépségbe, és csak később eszmélünk rá: itt komoly hiányosságok vannak.

Ahol a Neptun áll képletünkben, ott álomba merülünk és elképzelve, hogy minden lehetséges, kiterjesztjük pszichénket. Más szempontból vizsgálva, ez a neptuni erő azokat a témákat és területeket jelképezi, ahol passzívak vagyunk. Ez elsőre teljesen ártalmatlannak tűnik, nincs benne semmi aggasztó, de ez a bolygó egyik legveszélyesebb sajátosságává is válhat. Egy, a neptuni ingoványban botorkáló egyén személyiségében lehet valami, ami azt a benyomást kelti, mintha meg lenne csapolva. A passzivitás – az aktivitás ellentéte, a szülött valamennyi cselekedetét áthatja. Így azok erőtlennek tűnnek- esetenként az ítélőképességet és a józan eszet is nélkülözik. A merkúri elemzőképesség teljesen elvész a parttalan neptuni óceánban, és úgy tűnik, hogy a szülött is nagy ívben kerüli. Ez a fajta veszélyes passzivitás figyelhető meg egy olyan személynél, aki csak másokon keresztül él, aki folyamatosan másokra van szorulva és tőlük függ, behódol, lemond erejéről, nem képes használni akaratát, nem képes dönteni, azt a benyomást kelti, mintha nem is lenne önálló tudata.

Mint Joseph Campbell rámutatott, csakis a döglött halak követik tehetetlenül az áramlatot. Az embert gyakran ejti töprengőbe a kérdés: vajon hol az a pont, amelyen a neptuni típusok megszűnnek gondolkodni ? Hol hagyja őket cserben analitikus képességük ? Miért kell annyira passzívan befogadónak lenniük ? Úgy tűnik, mintha a neptuni alkatok* könnyen becsúsznának egy inaktív mentális állapotba, amely nagyon hasonlít az álmodáskor tapasztalhatóhoz, és itt úgy érezzük, mintha nem tudnánk ellenőrzést gyakorolni az események fölött. Hova lett akaratuk aktív mozgósítására való képességük ? A neptuni alkatoknál gyakran figyelhető meg, hogy igen kevéssé reagálnak a külvilág ingereire. Ezek a szülöttek mintha be lennének záródva világukba, miközben az élet megy tovább.

A neptuni alkatok* gyakran csendben szenvednek egy erőszakos, bántalmazó kapcsolatban. Egyre nagyobb passzív ellenállásuk teljes tehetetlenségbe is torkollhat, ez pedig további zaklatásokra és bántalmazásokra ad lehetőséget. A szenvedésre való hajlandóság annyira elbűvölheti a barátokat és családtagokat, hogy maguk is áldozattá válhatnak. A neptuni kábulatban azt a benyomást keltik, mintha semmiféle ellenállást nem lennének képesek tanúsítani, csak sodródnak rezignáltan a sorssal. Azt a benyomást keltik, mintha visszavonulnának az élettől, nem képesek elboldogulni vele, és úgy érzik, nincsenek meg azok az eszközeik, amelyek szükségesek ahhoz, hogy saját lábukon álljanak.

Az Asztropressz küldetése az aktuális és várható bolygóhatásokkal, a személyi horoszkópban rejlő lehetőségekkel és korlátokkal kapcsolatos reális tájékoztatás. Akkor is, ha ez nincs összhangban a new ages „szellemiség” által diktált minden szép-minden jó narratívákkal. Erre az esetre is vonatkoznak a kommentelési etikettben írtak: aki nem ért egyet az itt megfogalmazott szempontokkal, nyugodtan abbahagyhatja oldalam követését és keressen magának lightosabb olvasnivalót. Nincs harag 🙂 Mindkettőnknek időt, energiát spórol meg 🙂 Nekem legalábbis rengeteget, hiszen nem kell az irreleváns kommentek moderálására, nagyon sok esetben ezzel egyidejűleg szerzőik spammelés miatti jelentésére és letiltására is pazarolnom értékes időmet. Így ezt további hasznos tartalmak írására fordíthatom. Bevallom, annak ellenére, hogy naponta többször is kénytelen vagyok sort keríteni rá, utálom használni a “Törlés”, “Tiltás” funkciókat. Mindkettőnknek szebb lesz a napja, ha egyáltalán nem kerülök, vagy a jelenleginél sokkal ritkábban kerülök ilyen kínos döntéshelyzetekbe. Bízom benne azonban, hogy az ezogagyi helyett a valósággal nagyobb összhangban levő tartalmakra fogékony, azokat kimondottan igénylő többség -vagyis a tényleges célközönségem – a jövőben is velem marad.

Ez a fajta passzivitás önsorsrontó, és megnyitja az utat a Neptun kártékony megnyilvánulásai előtt. Ez főleg annak tudható be, hogy a viselkedés túlságosan képlékeny és e cselekedetek nagy része tudattalan. A vizek a jungi kollektív tudattalan fogalmának legáltalánosabb szimbólumai a Neptun uralma alatt állnak. A bolygó azt az örök, végtelen óceánt jelképezi, amelyből az élet valamennyi formája megszületett. Ebből következik, hogy a Neptun is határtalan. A tenger gyakran jelképezte az ismeretlen veszélyeit. Felderítetlen tartományait bizarr és fantasztikus lények népesítik be, és e tartományokban minden egy gigantikus egész részének tűnik. A szélsőségesen irracionális, folyamatosan érzelmi szélsőségek között hánykolódó típusok példáján keresztül ízelítőt kaphatunk e vizek veszedelmeiről. Ők azok, akik legsötétebb téboly mélységeibe is elmerülhetnek.

Egy neptuni típus* nagyon sok embernek okozhat fájdalmat azért, mert nem képes egyenes lenni és a kezdet -kezdetén nemet mondani. Ehelyett másokat is meghajókáztatnak bizonytalanságaik tengerén, elborítva őket a félreértések hullámaival, míg végül a másik úgy érzi, becsapták, átverték. Egy diszharmonikus Neptun nem képes határozott állást foglalni, döntést hozni, vagy bármi olyasmit tenni, amitől egyértelműbbé válhatnának a dolgok. Egy domináns Neptunnal a horoszkópban olyan, mintha folyamatosan azon erőlködnénk, hogy keresztül lássunk a vízesés függönyén, vagy tiszta képet kapjunk a napok óta tartó sűrű ködben. A szülött teljesen elázik és szétoldódik, hiszen szivacs módjára issza magába a vizet.

Van egy – bizonyos esetekben minden valóságalapot nélkülöző hiedelem, miszerint a dolgok végül kiegyenlítődnek és minden egyenesbe jön. Ezzel szemben az igazság az, hogy ha túlságosan passzívan élünk, kihívjuk magunk ellen az isteneket. Ilyenkor közbelépnek, felráznak neptuni álmunkból, és arra kényszerítenek, hogy felébredjünk és visszatérjünk az életbe. Ez megnyilvánulhat egy krízis formájában, vagy azon problémák felhalmozódásának köszönhetően, amelyek az élet természetes velejárói, de ha a neptuni alkat nem hajlandó foglalkozni velük, egy szép napon elsodorhatják. Ez a fajta passzivitás önromboló, a halál lehelete hatja át, felszámolja a személyiséget.

A neptuni alkat tudata időnként az elhipnotizáltakéra emlékeztet: a környezetében ható ingerek könnyen elsodorhatják. Egyszersmind az is előfordulhat, hogy igen kevés érdeklődést tanúsít a társadalom dolgai, a társadalomban elfoglalt helye iránt. Ha a Neptun erőteljes (és diszharmonikus) egy horoszkópban, nagyon nehéz ellenőrzést gyakorolni fölötte. A bolygó ugyanis sok esetben olyan irracionális viselkedés formájában nyilvánulhat meg, ami átszakítja a józan ész gátjait. Az eredmények ilyenkor katasztrófálisak lehetnek…

forr: The Astrology Place Membership
 

Kapcsolódó

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A víz elem és a vizes típus

Mire jók, jók-e egyáltalán valamire az asztrológiai “receptek?”

 

*Neptuni típus: akiknek születési képletében a Neptun fontos szerepet játszik, pl. Halak Nap, aszcendens, egyszersmind fő fényszöget (együttállás, szextil, kvadrát, trigon, szembenállás) képez személyi bolygóikkal vagy horoszkóptengelyeikkel, I. házban áll, egy bolygóhalmozódás (stellium) része, erőpróbáló fényszögben (bizonyos típusú együttállások, félkvadrát, kvadrát, kvinkunx, szembenállás)

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!