Telihold az Ikrekben – 2018

A november 23-i telihold az Ikrek 0°51′-en teljesedett ki, helyi idő szerint 06: 39′- kor. Teliholdak idején már megmutatkoznak az újholdaknál, jelen esetben a november 7-i nél elkezdődött folyamatok eredményei.

 A vélemény fontos. A Tiéd is az. Mielőtt azonban hozzászólnál a Facebook-oldalon közzétett posztokhoz, kérlek tanulmányozd át gondosan a kommentelési etikettről szóló bejegyzést. Ezzel megelőzheted azt a mindkettőnk számára igen kellemetlen helyzetet, hogy hozzászólásod töröljem, vagy le kelljen tiltsalak az oldalról. Köszönöm.

Az előző bejegyzésekben (Novemberi előrejelzés, Zűrzavaros időszakban vagyunk, Nap – Jupiter együttállás: néhány kijózanító szempont) már részletesen szó volt azokról a bolygóhatásokról, amelyek a teliholdképletben összegződnek.

(Ezek személyes szinten a horoszkóp egyéni sajátosságaival kombinálódva érvényesülnek, tehát mindenkinél más és más módon. Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népessége több mint 7 és fél milliárd  , ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem áll módomban válaszolni rá. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…)

A teliholdak egyebek mellett a tudattalant, az érzelmeket, fantáziát, hangulatokat, ösztönöket, napi szokásokat jelképezik az asztrológiában. A teliholdak felkorbácsolják a kedélyeket, az érzelmi reakciók intenzívebbekké válnak, a hangulatok hullámzanak- Az Ikrekben a Hold a Merkúr uralma alatt áll: intellektuális, kommunikatív, nyitott az új élményekre, változékony, rugalmas. Az érzelmeket hajlamos lehet elintellektualizálni, sokoldalú érdeklődése szétszórtsággá, koncentráció-képtelenségbe torkollhat.

A Nap Jupiterrel való találkozója felé közeledik, az együttállás még nem egzakt, de a két bolygó már elég közel van ahhoz, hogy a Nap „elégesse” a Nagy Jótevőt. Így a Nyilas és a jupiteri hatások nem a legjobb módon fognak megnyilvánulni: a dogmatizmus, inkvizítori szellem, a tolerancia önmagában véve igen nemes eszméje nevében gyakorolt intolerancia, a politikai, ideológiai viták beárnyékolják a következő napok hangulatát.

A Nyilasban a Merkúr, a Hold ura száműzetésben van és tolat. Ráadásul ennek a jelenleg elégetett Jupiternek az uralma alatt áll. Neptunnal képezett erőpróbáló fényszöge már feloldódott, a Marssal való kvadrát azonban hamarosan bepontosul. Ez, nagyon leegyszerűsítve azt jelenti, hogy a tényeknél sokkal fontosabb, hogy higgyünk küldetésünkben, meggyőződésünket pedig tűzzel- vassal hajlamosak lehetünk érvényesíteni.

telihold az Ikrekben, 2018 november 23 Budapest, 06: 39′A teliholdképlet domináns eleme egy változó T- kvadrát, gyújtópontjában a Neptun felé közeledő Marssal. Bár ez az együttállás csak december 7-én pontosul be, hatása máris erőteljesen érződik. A változó T kvadráttal egy külön, e formációknak szentelt bejegyzés foglalkozik részletesebben. Dióhéjban, egy nagyon erős, két kvadrátból és egy oppozícióból álló alakzat, amely három bolygó energiáit ötvözi magában. Ezek olyan jegyekben állnak, amelyek között nehéz összhangot teremteni; T- kvadrát esetén pedig a nagy nehezen létrejött egyensúly folyamatosan megbillen. Akárcsak egy széken, amelynek kitörött az egyik lába, folyamatosan mozognunk, egyensúlyoznunk kell, hogy le ne huppanjunk.

A bolygók egy derékszögű háromszöget képeznek egymással (nem tévesztendő össze a kvadráttal épp ellentétes hatású trigonnal, amelynek résztvevői egymásól 120°-os távolságra vannak). A szemben álló bolygók energiája a háromszög csúcsában összpontosul, az ott levő bolygó (ún. tengelybolygó) témái kerülnek a figyelem középpontjába.

Jó esetben a T kvadrát oly módon zökkent ki a komfortzónából, hogy idővel új, kedvező megoldásokra találjunk, komoly fejlődésen menjünk keresztül, eredményesen hajtsuk végre azt a bizonyos régóta esedékes nagy ugrást. Kedvezőtlenebb helyzetben az ellentétes irányú késztetések hatására hol ezt akarjuk elemi erővel hol azt, így végül semmit sem csinálunk végig, a dolgok kicsúsznak a kezeink közül és annyira elfajulnak, hogy csak kapkodjuk a fejünket: hogy is jutottunk el idáig.

Egy változó jegyekben (Ikrek, Nyilas, Halak) álló bolygók között létrejött T kvadrátra sokkal jellemzőbb az izgágaság, nyughatatlanság, a kapkodásra, felületességre való hajlam, mint egy szilárd jegyeket összekötőre . (Nyáron volt ilyen, bővebben Nehezen összehangolható ellentétek, június, júliusi előrejelzés) A jelenlegire is jó lesz odafigyelni rá, ugyanis a előhírnöke lehet a tavaszi időszaknak, amikor az Ikrekben haladó bolygók, a Halak Neptun és a Nyilas Jupiter között jönnek létre ilyen formációk.Tengelybolygóként a Mars ingerlékenységre, impulzivitásra utal, egyszersmind azt is jelezheti, hogy akaratlagos beavatkozással kellene kezdeni valamit a helyzettel. Asszertivitás, céltudatosság, megvalósítóképesség tekintetében tekintetében azonban a Halakban a Mars nincs kimondottan csúcsformában. A Neptun uralma alatt álló jegyben általában véve is megtörténhet, hogy elindul valamely irányba, aztán az áramlatok elsodorják és teljesen máshol köt ki. Urával képezett együttállása felé közeledve erre még nagyobb az esély….

További fontos tudnivaló, hogy a Halak régi uraként a Jupiter a Mars társura. Kettőjük kvadrátjáról a novemberi előrejelzésben és a Szerencsejátékos című bejegyzésben már volt szó. Ahogy arról is, hogy a Nagy Jótevő mindent felnagyít (nem csak a jó dolgokat), így a valóságelhárítást, függőségeket, az önmagunk és mások becsapására való hajlamot is. Ez a fényszög nagy lelkesedéssel tölt el és hatalmas lendületet adhat – különösen, hogy a Jupiter otthonában tartózkodik. Egyszersmind túlzásokra, (felesleges) kockázatvállalásra is hajlamosíthat. Most úgy érezzük, nagy dolgokra vagyunk képesek, és beléjük is vágunk. De alaposan túllőhetünk a célon. Túlreagálunk, túlbecsüljük lehetőségeinket és elbagatellizáljuk a kockázatokat, túl nagy ígéreteket teszünk, előre iszunk a medve bőrére, ahelyett hogy tetteink beszélnének, nagy hangon bizonygatjuk igazunkat.

Az Ikrek Hold kvadrátban van a Marssal és a Neptunnal képezett erőpróbáló fényszög felé halad. Szembenállást képez a Merkúrral, Jupiterrel is. E formációk ingerlékennyé tehetnek, fokozzák a vitatkozó kedvet, felületességre, szócséplésre, pletykálkodásra hajlamosíthatnak. Emiatt még nagyobb esély van arra, hogy féligazságok, manipulációk, félreértések (vagy szándékosan érteni – nem – akart dolgok) erőszakos viselkedésre hajlamosíthatnak.

A nagyvilágban vallási, ideológiai indíttatású atrocitások várhatók. Ezek lehetnek látványosak, mint pl. terrorakciók, de nehezen tetten érhető manipulációk, csúsztatások is sok kárt okozhatnak. lehetünk tanúi. Mérgezések, vegyi támadások is lehetségesek. Persze az is elég kártékony, ha ezekben a napokban saját magunk mérgezzük tudatunkat, pazaroljuk időnket oly módon, hogy kritikátlanul faljuk a híreket, terméketlen vallási, politikai vitákba bonyolódunk, társasági élet ürügyén pedig azzal töltjük az időt, hogy világmegváltó igazságoknak álcázott blődségekről fecsegünk üres emberekkel.

Fölös energiáinkat sporttal, kiadós takarítással, valamilyen kreatív tevékenységgel terelhetjük egészséges mederbe. A helyzet átlátásában az is segíthet, ha írásban fogalmazzuk meg gondolatainkat. Ebben az esetben azonban inkább a naplóírást részesítsük előnyben. Ha  levél, email, komment műfaját részesítjük előnyben, jobban járunk, ha nem osztjuk meg rögtön mondanivalónkat. Minél többet alszunk rá, annál több kellemetlenséget spórolunk meg magunknak is, másoknak is. 

Kapcsolódó

Novemberi előrejelzés

Nap – Jupiter együttállás a Nyilasban

Zűrzavaros időszakban vagyunk

A Jupiter, a Nyilas és a kilences ház

Mars – Jupiter fényszögek: a szerencsejátékos

T- kvadrát a horoszkópban

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!