Telihold a Kosban – 2018

A telihold szeptember 25 -én a Kos 1°59′-en teljesedik ki, helyi idő szerint 04h 52′ – kor. A teliholdképlet sok feszültséget hordoz, így az égi eseményt megelőző és követő néhány nap igencsak hajszolt lehet. A most tetőző folyamatok azonban már a szeptember 9- i újholdkor elkezdődtek. Az egyensúly megteremtése nem könnyű, de nagyon fontos feladat. Nagyjából arról van szó, hogy meg kell valósítani egyéni elképzeléseinket, egy személyiségünknek, karakterünknek megfelelő útra kell lépni (vagy azon maradni), eközben pedig tekintettel lenni a másik félre/ csoportra is. Abban az esetben is, ha annak/azoknak célja, érdekei, alkata tökéletesen ellentétes a mieinkkel. A megoldás megtalálását hatalmas nyomás sürgeti. Központi téma a felelősség, fegyelem, türelem, a gyakorlati szempontok kérdése is.

A jelenlegi telihold valamilyen értelemben összefüggésben áll társulásainkkal, akárcsak a Mérleg jegye, ahol a Nap és a Merkúr tartózkodik. A Mérleg érdeklődése középpontjában a társas viszonyok, azokon belül is a párkapcsolat áll, kompromisszum- kész, közösség- orientált, míg a Kosban járó Hold, az önmegvalósítás, egyéni érvényesülés, személyes igazságaink követésének témáit helyezi előtérbe. A két fővilágító kardinális T- kvadrátot képez a Bak Szaturnusszal. A kozmikus feladatosztó nem csupán otthonában tartózkodik, hanem az ingatag formáció gyújtópontjában is, ezért a felelősségvállalás, teherbírás, teljesítmény, eredmények témáira a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt helyez.

Telihold a Kosban, 2018 szept. 25, Bp. 04:52′

Az egyensúly megteremtése cseppet sem könnyű, de nagyon lényeges feladat. Nagyjából arról van szó, hogy meg kell valósítani egyéni elképzeléseinket, egy személyiségünknek, karakterünknek megfelelő útra kell lépni (vagy azon maradni), eközben tekintettel lenni a másik félre/ csoportra is. Abban az esetben is, ha annak/azoknak célja, érdekei, alkata tökéletesen ellentétes a mieinkkel. A megoldás megtalálását hatalmas nyomás sürgeti, de a türelem már egyébként is fogytán van a nyári kényszerparkolás miatt. A munícióról már nem is beszélve – de haladás továbbra is akadályozott. Központi téma a felelősség, fegyelem, türelem, a gyakorlati szempontok kérdése is. Ráadásul egy csomó szabályt, előírást, korlátozást – ésszerűeket és eszementeket egyaránt – is be kell tartani. A telihold -képletben érvényesülő más, erőteljes hatások egyaránt lehetőséget adnak a kedvező változások eszközlésére és az ezeket követő áttörésekre, de a látványos összeomlásokra, szarvashibák elkövetésére is.

A Kos Hold a maga útját akarja járni. Elfogadja és energikusan érvényesíti igényeit, spontánul követi impulzusait, csírájukban képes felismerni a tendenciákat és a lehetőségeket. Nem riad vissza a kihívásoktól (hogy egészséges kockázatvállalásról van- e szó vagy a sors szükségtelen kísértéséről helyzete válogatja), nagy lendülettel nekivág, ösztönösen állítva össze a megfelelő stratégiát. (Ez nála nem gondolkodási folyamat eredménye, hanem zsigeri impulzusok sorozatáé). Jóllehet a Hold nem érzi magát jól ebben a Mars uralma alatt álló, harcias jegyben, kimondott előnye, hogy ez a holdállás sokkal öntörvényűbb, “akaratosabb” a többinél, így egyéni – és tömegszinten is nehezebben manipulálható.

Sajnos azonban impulzivitásában gyakran túlreagál, túlságosan korán elpufogtatja munícióját s a gyakorlati érzék sem a legerősebb oldala. Kompromisszumkészségének a hiányát a Mérleg időszak alatt még a szokásosnál is inkább felrója a külvilág s az esetek egy részében a saját érdekében is el kellene töprengenie azon, hogyan hatnak cselekedetei másokra. Nagy feladat megtalálnia az egyensúlyt aközött, hogy megmaradhasson a saját útján, egyszersmind környezetére is tekintettel legyen, ha pedig elindul, számoljon a visszatérés lehetőségével is, és ne égessen fel maga mögött minden hidat.

Mindenki nyugodjon le a ...... :-)

E telihold hatására az új helyzetekre a szokásosnál spontánabbul reagálhatunk, hangulataink változékonyabbak, mint általában, sokkal inkább készek vagyunk kitörni mindennapi szokásaink taposómalmából és valami olyan újdonságot kipróbálni, amihez épp hangulatunk van. Ez zseniális megoldásokat is eredményezhet, amennyiben az intuíció és a kreativitás sziporkáit képesek vagyunk mások számára is értékelhető formába önteni. Az impulzus (Kos Hold) és a cselekvés (Vízöntő Mars) közé nagyon hasznos némi gondolkodási, ítélkezési (Merkúr, Nap a Mérlegben) szünetet (kvadrát Bak Szaturnusz) beiktatni. A kiállás magunkért olyankor a legfontosabb, ha bizonyos személyiségrészeink el voltak nyomva, vagy bizonyos élethelyzetek, társulások fojtották le immár testi – lelki egészségünkre is veszélyes módon vitalitásunk tüzét. Értelemszerű, hogy ilyenkor változtatni kell. Az erre való késztetés igen sürgető -akár a szó szoros értelmében életbe vágó is lehet.

Jelenleg ez a sürgető érzés igen erőteljes, hiszen a Hold ura, a Mars a türelmetlen, lázadó hajlamú Vízöntőben áll. Távolodóban van ugyan Uránusszal képezett, az egész nyarat ingataggá tevő kvadrátjától, de azért a hatás még mindig intenzív ( a fényszög utoljára szeptember 19-én érvényesül). A Vízöntő Mars, a Skorpió Vénusz és a Bika Uránusz T- kvadrátja szintén fellazult, de azért az általa képviselt témák még mindig nagy befolyást gyakorolnak (különösen, hogy a fényszög október elején megismétlődik). A változtatás igénye és fontossága társulások (párkapcsolat, munkatársi, üzleti viszonyok, barátok, szorosabb – lazább csoportok – pl. közösségi oldalakon szerveződők, egyesületek), anyagiak, kötődés, függetlenség, biztonság, kockázat, egyén, közösség, stb. témáit illetően aktuális.Csakhogy a szükséges változások kivitelezése nem egyszerű. A Mérleg Nap/Merkúr – Kos Hold – Bak Szaturnusz T – kvadrát tengelybolygójaként a Szaturnusz gyakorlatias, realista álláspont kialakításának szükségességére utal. Ugyanennyire fontos a komoly, hosszú távú célok kitűzése is. Az idő- faktor szintén lényeges. A megvalósítás ugyanis nem megy egyik pillanatról a másikra, de a nyomás nagy, hogy mielőbb tető alá hozzuk őket.

Az eredmények eléréséhez most a hosszú távban gondolkodás, szorgalom, kitartás, hozzáértés nagyon fontos. A visszahúzó erőkkel szembeni harcban szintén szükséges a türelem, megfelelő stratégiák kimunkálása. Az első élmények kimondottan frusztrálók lehetnek: a haladást késések, különböző akadályok hátráltatják, az elismerésért alaposan meg kell harcolni. Ez a fajta erőltetett menetelés egyaránt nehezére esik a Kosnak és a Mérlegnek is.

A Kos Holdnak azért, mert lendületesen, direktben konfrontálódik, az autoritást nehezen viseli. Ő szereti diktálni a tempót, a saját szabályai szerint játszik, a fékező erők dühödt reakciókat váltanak ki belőle. Ha igazán elveszti fejét, nem mérlegeli az erőviszonyokat sem. Így olyan falnak is nekimegy, amely sokkal keményebb az ő kobakjánál – és ilyenkor tragikus is lehet az eredmény. Jó esetben “csak” hatalmasat koppan. A nyomást – különösen ha az huzamosabb ideig tart, igen rosszul tűri. Ezzel így van a Mérleg is, de a Kossal ellentétben önfeladással, akár az elvtelen kompromisszumok vállalásáig fajuló megalkuvással, hízelgéssel, helyezkedni tudással reagál a Bak Szaturnusz karakteréből adódó kihívásokra (ezekről bővebben a tematikus oldalon). Jelen helyzetben azonban egyik reakció sem igazán célravezető.

Akár személyi horoszkópban, akár időszakos hatásként jelenik meg egy olyan T kvadrát, amelynek a Szaturnusz áll a fókuszpontjában, a kiindulópontot a frusztráció, a korlátozottság, elnyomottság, bezártság, eszköztelenség, valamilyen értelemben vett ínség, az erőnket meghaladó terhek érzése, valamint az ezekből fakadó kiszolgáltatottság és szorongás képezi. Ezek, a fentebbi szaturnuszi erényeket beépítve a későbbi sikerek eléréséhez is motivációt szolgáltathatnak. Az ambíció is jelentős ösztönzőerő lehet. Kevésbé szerencsés forgatókönyvek esetén az egyén oly módon próbálja megóvni magát a sérülésektől, hogy egyre jobban igyekszik kontrollálni környezetét, zsarnokoskodóvá, törtetővé válik, képtelen lesz lazítani, közel engedni magához másokat.Kardinális T kvadrát esetén még nagyobb a nyomás arra, hogy a fényszög által összekötött életterületeken – különösen abban a házban, ahol a Szaturnusz áll és amely(ek) fölött uralkodik felelősséget vállaljunk, kontrollt gyakoroljunk vagy azt visszaszerezzük. (Ez, a születési képlet sajátosságai szerint mindenkinél más és más – kommentekben feltett kérdésekre nem áll módomban reagálni.) A szervezés, átszervezés is időszerűvé válhat. A feladatok sürgőssége és a felelősség súlya azonban nagyfokú szorongást is okozhat, mindebből pedig túlreagálás, kapkodás, hatalmi harcok, konfrontációk is lehetnek.

Most főleg, hiszen a Kos nem diplomáciai érzékéről híres, és a türelem, taktikázás sem erős oldala. Ha akar valamit, azonnal akarja. A saját vélemény, egyéni út hangoztatása azonban kiszámíthatatlan, hisztérikus reakciókba is torkollhat, amelyeknek úgy egyéni – mint kollektív szinten nagyon súlyos következményei lehetnek, amikor a Bak Szaturnusz által jelképezett hideg fejű stratégiára, lassú, de mélyreható változásokra, kivárásra, beérlelésre lenne szükség. Ugyanennyire káros azonban a Mérleg – pólus által jelzett csapdába lépni: még több, már vállalhatatlan kompromisszum, önfeladás. Az egyéniség, a személyes szükségletek ilyen szintű feladása, a határok megvonására való képtelenség ugyanis számos betegség forrása lehet. Akár halálos kimenetelűeké is.

Testi- lelki egészségünk megőrzése érdekében talán valóban át kell alakítani hétköznapjainkat, szokásainkat, akár egész életvitelünket. Egyszersmind azonban szem előtt kell tartani, milyen hatással vannak megnyilvánulásaink másokra. Megnő függetlenség igényünk, önkifejezésre való vágyunk, de kénytelenek vagyunk alkalmazkodni is környezetünkhöz, ebben az esetben az ő igényeiket is figyelembe véve kell több életteret, nagyobb önállóságot kiharcolnunk magunknak. Kemény és folyamatos erőfeszítések nélkül nem is álmodhatunk arról, hogy megtarthatjuk korábbi autonóm, kreatív életstílusunkat. Az ehhez, vagy egyáltalán, a felszínen maradáshoz szükséges anyagi feltételek megteremtése is eredményezhet hétköznapi élethalálharcot.

De a csatatér, a harci eszközök megválogatása ugyanennyire fontos: ez végképp nem az az időszak, amikor közvetlenül, rámenősen, feltűnést keltve érvényesíthetjük igényeinket. A közvetlen konfrontáció, az idő előtti vagy a túlerővel szembeni értelmetlen hősködés helyett most sokkal inkább taktikai érzékre van szükség. Némi diplomácia, tapintat, empátiás készség sem árt. Megfelelő időt szánva céljaink kimunkálására, saját hőzöngéseinktől és a szűkebb – tágabb környezetben fellelhető tűzfészkektől is egészséges távolságot tartva jó eséllyel megtalálhatjuk egyéni utunkat. Vagy, amennyiben már rajta vagyunk, folytathatjuk. Eközben az arra alkalmas személyekkel kapcsolódási pontokat találunk. A kevésbé alkalmasaktól pedig hadüzenet- váltás, fegyvercsörgetés, erődemonstrációk nélkül is képesek leszünk távolságot tartani. Vagy, ha erre van szükség, diszkréten irányt váltva eltűnni látóterükből.
Kapcsolódó

Szeptemberi előrejelzés

T – kvadrát a horoszkópban

Mars – Uránusz kvadrát tranzitként

Mars – Uránusz kvadrát 2018 nyár

Direktben a Mars : egyenesen előre ?

Szaturnusz a Bakban – tematikus oldal

Nap – Szaturnusz kvadrát

Bonyolult kombinációk : Vízöntő – Skorpió

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!