A Tarot a Szűz újholdról – 2018

Újhold a Szűzben – a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a szeptember 9-i Szűz újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, október 9-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, szeptember 25-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (szeptember 16) hátralevő napok.

Kiindulópont: Kelyhek Lovagja

Amennyiben nem embereket jelölnek, a Lovagok udvari kártyái hangulatokra is utalhatnak. A Kelyhek Lovagja ebből a szempontból igen kellemes lap: azt a kellemes tavaszi légkört jelképezi, amikor könnyű szívvel, ábrándosan járunk- kelünk. Bár jelen helyzetben egyre beljebb haladunk az őszbe, van alapja a megkönnyebbülésnek. Mint a szeptemberi előrejelzésben meg a többi posztban már volt róla szó, a nagy nyári leállással kapcsolatba hozható hatások enyhültek. Ebben a hónapban már a Merkúr, a Mars és a Szaturnusz is direktben mozog, a Vénusz pedig még csak retrográd árnyékban van és nem kezdte el tolatását, ezért ügyeink kimozdultak a holtpontról. Nem biztos, hogy mindez abban a formában történt, ahogy szerettük volna, de az irányok talán körvonalazottabbak, mint az elmúlt hetekben.

A kézzelfogható eredmények, valamilyen szintű stabilitás eléréséről egy sor igen kedvező hatás gondoskodott: pl. Merkúr – Szaturnusz – Uránusz nagy föld trigonja, Plútó – Jupiter szextil és a Nap kedvező fényszögei velük, a Jupiter – Neptun trigon, stb. A haladás ugyanakkor nem magától értetődő, hiszen a Vénusz – Mars – Uránusz erőpróbáló kapcsolata, T- kvadrátja alapos földrengéseket is jelezhet (l. Ingatag talajon, Bonyolult kombinációk, Mars direktben: egyenesen előre? , A Vénusz retrográd árnyékba lépett). A Neptun diszharmonikus hatása miatt (szembenállás a Nappal, Merkúrral) pedig nagyon könnyű eltéveszteni az irányt, összetéveszteni a vágyfantáziákat a konkrét helyzettel. Ez a Kelyhek Lovagja lap árnyoldala. (E bolygóhatásokat részletesen az Újhold a Szűzben 2018 c bejegyzés tárgyalja)

Mi nem javallott most : Kelyhek 5

E lapnak nincs túlságosan jó híre: válságokkal, veszteségekkel, gyásszal, kudarcokkal szokás kapcsolatba hozni. A nyár valóban sokunk számára tartogatott olyan helyzeteket, amikor meg kellett válnunk valami értékes dologtól, kapcsolattól, élethelyzettől. Egyszersmind azonban azt is mutatja, hogy akkor sincs minden veszve, ha a pillanatnyi fájdalom miatt nem vagyunk még képesek felmérni, mi maradt, honnan építkezhetnénk tovább. Pedig a kártya ebben a pozícióban éppen arra hívja fel a figyelmet, hogy bármennyire nagyok és fájdalmasak voltak is, most nem a régi sebek nyalogatása a feladat.Ehelyett most ez a fontos: Szeretők

A következő, Nagy – Arkánum lap már mutatja is, mit kell szem előtt tartani a következő újholdig terjedő időszakban. Bár a kártya, mint neve is mutatja, a szerelemmel, erotikával áll kapcsolatban, nem csak ilyen jellegű témákról lehet szó. Általános értelemben a Szeretők valamilyen fajta döntéshelyzetre utal.

Pozíciónk azonban nem egyszer ugyanannyira hálátlan, mint a mitológiai Parisé, akinek abban kellett ítélkeznie, Aphrodité, a szerelem, Héra, a házasság vagy Athéné, a tudomány és a háború istennője a legszebb. Paris a szívére hallgatott és Aphroditét ítélte a legszebbnek, ily módon pedig elnyerte a leggyönyörűbb földi asszony, Heléna szívét. Balszerencséjére az illető hölgy már foglalt volt: a háromszög pedig a trójai háború kirobbanásához vezetett.

A dilemmák általában hétköznapibbak: mindenfajta garancia nélkül, hogy valóban választottunk-e az igazi, igent mondunk rá és nemet egy csomó más lehetőségre. (A Vénusz közelgő tolatása, az átlagosnál hosszabb ideig tartó Vénusz – Mars – Uránusz T- kvadrát előtérbe állíthatja a párkapcsolatok, ezekkel kapcsolatos döntések, szerelmi háromszögek, saját kapcsolatmintáink, stb. témáit). A Vénusz általában is a társulások jelölője, így a döntések vonatkozhatnak baráti, szakmai, üzleti kapcsolatokra is.

Máskor viszont olyan szükségszerű döntés helyzeteket jelképez, melyeknek semmi közük a szerelemhez. Ilyenkor kiskapuk, menekülési útvonalak nyitva hagyása nélkül kell elköteleződnünk abba az irányba, melyet szívünk helyesnek ítél. Kemény próbatétel, ha ez ütközik az általánosan elfogadott normákkal és/ vagy racionális érveinkkel – hosszú távon azonban általában kiderül: jól tettük, hogy a szívünkre hallgattunk. Utalhat más fajta, morális, etikai szempontból nehéz válaszútra is.

Ilyenkor nem feltétlenül valami új dolog mellett döntünk, hanem korábbi kételyeinket, fenntartásainkat legyőzve egyértelműen elkötelezzük magunkat valamelyik lehetőség mellett. Az effajta igenekhez persze saját pozíciónkkal is tisztában kell lennünk, illetve szem előtt kell tartanunk az árat is, amit fizetünk, azt is belekalkulálva, hogy esetleg tévedünk, amikor lemondunk a szóba jöhető más megoldásokról.

Utalhat valamilyen kísértésre is, jelképezheti a helyes és helytelen, jó és rossz kimondottan helyzetünkre szabott dilemmáját. Mutathat döntésképtelenséget is, de jelezheti az ún. objektív igazságok megkérdőjelezésének, a saját vélemény, álláspont kialakításának szükségességét is. Egyszersmind felhívja a figyelmet, mennyire fontos tudatosítanunk, hogy mi magunk mit szeretnénk valójában, szívünk szerint melyik oldalon állunk.Ide vezet : Az Erő

A szintén Nagy Arkánum – kártya ebben a pozícióban arra utal, hogy egy tápláló ösvény mellett döntve (Szeretők), eljutunk valódi erőforrásainkig. Készek vagyunk anyaoroszlánként harcolni, kedvvel, szenvedéllyel látunk terveink megvalósításához, erőnk tudatában, merészen dolgozunk szándékainkon. Szenvedélyesen vetjük be minden energiánkat, olyan, kreatív szakaszba léphetünk, amely megnöveli a vitalitásunkat és életörömünket.

A lap- jelképezte erőnek azonban vajmi kevés köze van a nyers erőkifejtéshez, duzzadó bicepszekhez, erőszakos nyomuláshoz. A pálya sem mindig akadálytalan – főleg jelen esetben nem az. Sokkal inkább belső, legmélyebb tartalékainkról, egy fajta pszichés erőről van szó. Utal arra a képességre is, hogy kibékülünk saját állati természetünkkel: azaz ösztöneinket nem fojtjuk el, de nem is engedjük őket kritikátlanul szabadjára.

Először szembenézünk a bennünk működő félelmetes archaikus erőkkel, majd elfogadjuk, szelíd erőszakkal pedig lassanként megszelídítjük őket. Ily módon már nem csak ők állnak majd rendelkezésünkre, hanem a lelki energia is, amit eddig elnyomásukra fordítottunk. Erre utal a lap Keleten általánosan ismert nőalak oroszlánnal motívuma is: Helena a hettita viharisten felesége, Hebe, Heraklész hitvese, Istar, a nagy babiloni istennő, az oroszlánt legyőző görög nimfa, Kyrene – hogy csak néhányat említsünk közülük.

Az Erő lapja által jelképezett energia korántsem olyan látványos, mint a Diadalszekéré. Ellenálló képességet, teherbírást, mindazon tulajdonságaink, készségeink összességét jelképezi, melyekre válsághelyzetekben mi is, mások is bizalommal támaszkodhatnak. Felfortyanni könnyű, de ahhoz, hogy nagy nyomás alatt is kitartsunk, megőrizzük lelki egyensúlyunkat a legfrusztrálóbb körülmények között is – már egész más erőforrásokból kell merítenünk.

A lap arra szólít fel, hogy még a legkilátástalanabb pillanatokban se adjuk fel, inkább használjuk pszichés erőinket, vagy fejlesszük eme készségeinket, pl. jóga, harcművészetek révén. Ily módon képesekké válhatunk a háttérből alakítani, irányítani az eseményeket, megnyerhetünk ügyünknek másokat. Nyílt harc helyett tudattalanunk, ösztöntartományaink, elménk erejének felhasználása révén elérni a kedvező változásokat.
 

Kapcsolódó

Újhold a Szűzben – 2018

Szeptemberi  előrejelzés – 2018

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!