Újhold a Bikában : a következő lépés a Tarot tükrében

A Tarot útmutatásai a május 15-i Bika újhold által jelzett „következő lépésekről”. Erre a négylapos vetésre újholdkor szoktam sort keríteni, hogy képet kapjak az előttem álló 28 nap prioritásairól. A kártyavetés a következő újholdig, június 13-ig terjedő időszakkal kapcsolatos útmutatásokat tartalmaz. Az újholdnál elkezdődött folyamatok teliholdkor, május 29-én tetőznek. Új kezdetekre a teliholdig terjedő időszak alkalmas, főleg az első holdnegyedig (május 22) hátralevő napok.(Illetve, jelen helyzetben épphogy nem alkalmas, hiszen 22-ig érvényesülnek a legintenzívebben a májusi előrejelzésben és a május 15 -i újholdról írtaknál bemutatott, destabilizáló hatások. Emiatt inkább úgy lehetne fogalmazni: az első holdnegyedig terjedő időszakban tetőzik a zűrzavar…)

Kiindulópont:  A Torony

Valami, ami eddig biztonságot jelentett, összeomlott. Kicsúszott a talaj a lábad alól. Régi felfogásod, világképed megingott. Valamilyen csapás ért. Nagy meglepetés, váratlan, gyökeres változás, zűrzavar. Hirtelen, megvilágosító erejű felismerések.

Bábel tornya összeomlásának vagy az 1789-es francia forradalom egyik legendás pillanatának, a hírhedt várbörtön, a Bastille eleste hangulatát idéző lap különösen azok számára nyugtalanító, akik idegenkednek a változásoktól. Akkor is így van ez, amikor lelkünk mélyén magunk is érezzük, immár elavult formákhoz, struktúrákhoz ragaszkodunk, elméleteink vagy társadalmi szerepeink megakadályozzák, hogy az életet a maga lüktető elevenségében tapasztaljuk meg. A status quon azonban, külső-belső akadályok miatt nem tudunk változtatni. Míg egy napon, valamilyen váratlan, többnyire kellemetlen külső esemény hatására a tévhitek és hamis értékek elefántcsonttornya összeomlik. De egy hirtelen betegség, szakítás, felmondás vagy más fajta sorskrízis csak akkor válik orvosolhatóvá, ha közvetlen kapcsolatot létesítünk a valósággal, ha félretéve előítéleteinket, megfelelési kényszereinket, illemszabályokat a személyiségünknek és a kihívásnak megfelelően viselkedünk. Bármennyire fájdalmas, ijesztő is amikor átéljük, évek múlva valószínűleg úgy emlékszünk vissza az effajta élményekre, hogy akkor kezdődött szabad életünk, korábbi biztonságunk pedig valójában rabság volt.
Mi nem javallott most : Botok 2

Nem szabad elodázni a döntést. Most határozott állásfoglalásra van szükség. Vigyázz, nehogy két szék közt a pad alatt maradj !

Az elmúlt időszakban talán több lehetőség, irány is felmerült. A velük való zsonglőrözés helyett most ki kell választani egyet -és amellett elköteleződni. Ilyen jellegű döntés híján az erők egyesítése nem sikerül, így az ellentétes hatások semlegesítik vagy egyenesen tönkre tehetik egymást. Az eredmény energiátlanság, apátia, egyfajta állóvíz, unalom, döntésképtelenség, szélsőséges esetben betegség.

Ehelyett ez a fontos, erre kell figyelni: Botok 10

Nagyon nehéz és terhes időszak következik (l. Újhold a Bikában, Májusi előrejelzés). Felfelé a hegyen, az árral szemben úszni, ellenállás, fékező erők megtapasztalása, kemény, kimerítő munka, „semmit sem adnak ingyen” – életérzés.Nincs idő kikapcsolódni, kilúgozott vagy, túl sok felelősség, kellemetlen kötelezettségek, cserben hagytak a munka dandárjában A követelmények túl nagyok, mutasd ki, hogy segítségre van szükséged. Tegyél meg mindent, hogy felnőjj a feladathoz. Most nem szabad bedobnod a törölközőt !

A lap arra figyelmeztet, hogy túl vállaltad magad, túl sok felelősség nehezedik rád, mindent egymagad próbálsz elintézni. Akár azért kerültél ebbe a helyzetbe, mert tapasztalatlanságod miatt ügyetlenül nyúltál a dolgokhoz, akár azért, mert valóban te vagy a legalkalmasabb a feladatok elvégzésére, lassan már semmi más nem létezik számodra felelősségeiden és terheiden kívül.

Nyilván való, hogy testi – lelki egészséged, jó közérzeted érdekében mielőbb lazítanod kell. A kártya szerint jó lehetőségeid vannak arra, hogy tehermentesítsd magad, különösen ha nem önhibádból kutyulódott össze a helyzet. (Azért gondold végig, van-e valami, amivel te magad is megnehezíted a dolgod, hol mész szembe a forgalommal…) Ezekben a túlfeszített időszakokban egyszerűen muszáj időt szakítanod a pihenésre, szórakozásra is. Fogadj el minden külső segítséget, hiszen valószínűleg nem is egyedül kell elboldogulnod feladataiddal.

Utalhat olyan időszakokra is, amikor te kell elvégezd a piszkos munkát, ugyanannyi pénzért nagyságrendekkel többet kell dolgoznod, mint korábban, még nem nőttél bele új munkakörödbe, magadra hagytak feladataiddal. Egyszersmind jó esély van arra is, hogy a problémák megoldódjanak. Akár spontánul – mondjuk mert észrevétlenül belerázódunk új pozíciónkba, vagy pedig azért, mert segítséget kérünk és kapunk. (Tehát: nem maguktól oldódnak meg, hanem azért, mert így vagy úgy, aktívan keresed a megoldást).Ide vezet : Kardok Királynője

 

Alakíts ki független, önálló álláspontot. Dolgozz ki működőképes stratégiát, vizsgáld meg a kérdést minden oldalról. Tarts távolságot, ne hagyd magad sürgetni, rábeszélni Ne engedd, hogy nyomást gyakoroljanak rád, védd meg függetlenséged. Használd az eszed, taktikai érzékedet. Így kiszabadulhatsz az ördögi körökből, a mozgásod korlátozó helyzetekből.

A lap a levegő elem női aspektusát képviseli, azaz okosságot, függetlenséget, elfogulatlanságot, szellemességet. Ha személyre utal, olyan nőt jelképez akinek fontos anyagi- szellemi önállósága, nem túl érzelmes, de átlátja a helyzeteket, jó stratéga, akire a nehéz időkben is számítani lehet. Jóllehet alap egy ilyen személy felbukkanására is utalhat, jobban teszed, ha magadban fejleszted ki a kártya által jelképezett vonásokat.

A Kardok Királynője a görög mitológiából leginkább Pallas Athénével, a tudomány, bölcsesség, a háború és a kézművesség istennőjével mutat rokon vonásokat. Ezek az egymással látszólag ellentétes tulajdonságok jobban megférnek egymás mellett, mint gondolnánk. Athéné teljes fegyverzetben pattant ki apja fejéből, a Kardok Királynője pedig alkatánál fogva fel van vértezve az élettel szemben. Tisztában van az emberi gyarlóságokkal, jó tervező-szervező, racionális, praktikus alkat. Sokszor üzletasszony, tanácsadó, szóvivő vagy egy cég arca, aki okosan, diplomatikusan éri el céljait.
 

Kapcsoldódó

Újhold a Bikában

Májusi előrejelzés

Ha most szelet vetsz, rövidesen vihart aratsz …

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!