Amulettek, talizmánok, sigillumok – 2. rész

Az álmaink, fantáziánk, meditációnk során felmerült képekből, saját magunk által készített „talizmánok” sokkal hatékonyabbak, mint azok, amelyeket boltból vásárolunk vagy akár személyünkre szabottan készíttetünk. Ráadásul lényegesen kevesebbe is kerülnek 🙂

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…
Saját készítésű talizmánok

Mentális képek

Az előző rész azt járta körül, hogyan működtek, működnek egyáltalán a talizmánok, és azok asztrológiai analógiákon és szimbólumokon alapuló változatai, a szigillumok ?

Bizonyos típusú talizmánokat olyanok is készíthetnek maguknak (másoknak kevésbé), akik nem rendelkeznek asztrológiai háttér ismeretekkel. Ezek alapját ugyanis ugyanazok a nagy energetikai töltetű, mentális képek képezik, melyek bizonyos álmokban, meditációs – és jóga gyakorlatok során feltűnnek A legrégibb időktől napjainkig ők képezték mindenfajta mágikus tevékenység alapját, de a különböző, modernebb öngyógyító, személyiségfejlesztő technikákból is ismerősek lehetnek (pl. aktív imagináció, irányított meditációs és vizualizációs módszerek,stb – ld. Párbeszéd álmainkkal c. cikk)

Jelentőségük más tekintetben is felbecsülhetetlen, hiszen ők segítik hozzá az egyént, hogy spontánul vagy tudatosan – ráhangolódjon az egyetemes psziché valamilyen ősi energiaformájára és ezáltal visszanyerje vitalitását, tájékozódóképességét, megoldást találjon valamilyen problémájára – egy szóval jobban eligazodjon az élet dolgaiban.

“Mindannyian magunkban hordjuk a csillagos eget”

Érdekes „véletlen”, hogy akár rendelkezünk asztrológiai ismeretekkel akár nem, a talizmánkészítés időszaka, a megmunkálásra kiválasztott szimbólumok spontán módon kötődnek asztrológiai dátumokhoz, képzetekhez. (Az illető pl. „véletlenül” épp egy számára kedvező konstelláció idején érez kedvet, tud időt szakítani ilyesmire vagy merül fel benne álmában, vagy a meditáció, relaxáció tudatállapotaiban egy megformálásra inspiráló kép).

Már a német Fritz Riemann, azoknak az első pszichológusoknak egyike, akik komolyan merték venni az asztrológiát is megfigyelte pl., hogy páciensei álmaiban, fantáziáiban az asztrológiai karakterükhöz hozzárendelhető növények, állatok, természeti jelenségek, tárgyak, személyek, jelenetek, stb. bukkantak fel. A tüzes jegyek pl. gyakran álmodtak lángokról, csataképekről, a víz elemhez tartozók tengerről, segítőik pedig sokszor a mélység állatai: halak, kétéltűek, hüllők, sárkányok, stb. – részletesebben ld. Fritz Riemann: Útmutató asztrológia. Ő az e tekintetben ismertebb C. G. Junghoz hasonlóan ő is a múlt század első évtizedeiben – közepén nyitott az egykor „tudományok királynőjének” tartott diszciplína felé.). Ezt a jelenséget egyébként magam is sokszor megfigyeltem azoknál az ismerőseimnél, akik nem érdeklődtek az asztrológia iránt, de hasznosnak érezték az álomszimbólumaikkal, belső képeikkel való munkát, vagy csak egyszerűen megosztották velem ezeket.

Persze mindez nem is annyira meglepő, ha szem előtt tartjuk Theophrastus Paracelsus Bombastus nagy igazságát, miszerint mindannyian testünkben hordozzuk, a csillagos eget. A középkor egyik leghíresebb talizmánkészítője egyszersmind a kor legkiemelkedőbb tudósa, alkimistája és orvosa volt. Ezt a kijelentés, némi módosítással egyébként Hermész Trismegistos Smaragtáblájából is ismerős lehet: „ami fent az lent” .Paracelsus és társai szerint ugyanis az asztrológia működése a megfelelések (analógiák) tanával magyarázható. Ennek értelmében az égitestek nem csak az emberi, hanem mindenfajta földi életformára, növekedési –és elhalási folyamatra hatással vannak. Ez nem ok-okozati alapon, valamiféle, fizikai eszközökkel is mérhető kozmikus sugárzás révén történik, hanem azon az ősi, misztikus igazságon alapszik, miszerint a  makrokozmosz ugyanazon elvek alapján működik, mint a mikrokozmosz és ezen belül az ember.

Az igazán működő talizmánok

Az álmaink, fantáziánk, meditációnk során felmerült képekből, saját magunk által készített „talizmánok” sokkal hatékonyabbak, mint azok, amelyeket boltból vásárolunk vagy akár személyünkre szabottan készíttetünk. Ráadásul lényegesen kevesebbe is kerülnek 🙂

Ezzel elődeink is tisztában voltak: egyes sámánista kultúrák mai napig is a saját készítésű varázseszközöket tartják a leghatékonyabbnak, a különböző hermetikus társaságok szemében is az számított igazi mestermunkának ha valaki maga festette meg Tarot – pakliját, az Alkímiai konjunkció című könyvében (és sok más írásában is) pedig Jung is hangsúlyozza, hogy az ilyen típusú ügyködés mélyebb önismerethez, hasznosabb belátásokhoz vezet, mint a külvilág által kínált szimbólumok kritikátlan, passzív asszimilálása.

Nem véletlenül. Bár a fontos sorshelyzetekben a kollektív tudattalanból felmerülő belső képek sietnek segítségünkre, ezek mégis személyre szabott formában jelennek meg, azon a módon, ahogy leginkább kifejezik belső realitásainkat és a karakterünknek leginkább megfelelő megoldást. Ha tehát energiát fektetünk ezek megjelenítésére a fizikai világban, azt közöljük tudattalanunkkal, hogy érdekünkben áll a gyors változás, teljes vitalitással támogatjuk az ügyet és biztosra vesszük, hogy ez a folyamat már el is indult. Ha fáradozásainkat még gyakorlati lépések is követik (hiszen már az őskori, a mágikus barlangfestmények készítői sem várták tétlenül, hogy az áhított vadászzsákmány bekukkantson hozzájuk tárlatnézőbe, hanem felkapták lándzsáikat, kőbaltáikat és maguk indultak a nyomába), biztosak lehetünk a sikerben.

Hogyan fogj hozzá ?


Én, jóllehet a nyugati asztrológiát művelem, gyakran festek indo-tibeti istenségeket, mert gyerekkorom óta vonzódom ehhez a kultúrkörhöz és a hozzá kapcsolódó ikonográfiához. Értelemszerű tehát, hogy ez bukkan fel álmaimban. Durga istennő pl. gyakori motívum, az itt szereplőt 2011 őszén festettem a bal oldali hagyományos ábrázolás alapján.

Bár a módszer elsajátítása összetettebb, időigényesebb folyamat, amire ilyen típusú foglalkozások keretén belül kerülhet kerül sor, az alapokkal e bejegyzésből is megismerkedhetsz:

  • Kezdetben az is nagyszerű, ha mindenféle művészi ambíció, elvárás nélkül rajzolni, festeni vagy valamilyen más kreatív tevékenységbe kezdesz, amikor késztetést érzel rá.
  • Legszerencsésebb, ha bizonyos, álmokban, meditációs élményekben, fantáziákban vagy más különleges tudatállapotokban felmerülő képeket dolgozol fel. Ezek abban különböznek pszichénk „hétköznapibb” produktumaitól, hogy intenzíven fénylenek (luminózusak), nagy energetikai töltettel bírnak, annyira belénk ivódnak, hogy akár sok – sok év múlva is emlékszünk rájuk, felmerülésük egyértelműen pozitív érzésekkel tölt el bennünket. Ld. Párbeszéd álmainkkal
  • Később azonban, ha érdemi előrelépést akarsz elérni, meg kell ismerkedned a világ kultúráiban (mesékben, mítoszokban, különböző képzőművészeti alkotásokban felbukkanó) és álmainkban, belső képeinkben egyaránt megtalálható szimbólumok jelentéstartalmával is.
  • Témáid lehetnek egészen egyszerű alakzatok: pl. kör, négyzet, valamilyen állat vagy növény , de egy istenséget, más mitológiai alakot ábrázoló bonyolultabb kompozíció is.
  • A színek, vonalvezetés (pl spirál, egyenes vagy hullámzó vonalak), a kompozíció térbeli elhelyezése (a közép, a jobb vagy bal oldal, a fent vagy a lent hangsúlya) szintén szimbolikus jelentőséggel bír.

Értelemszerű, hogy aki asztrológiai talizmánokat, sigillumokat szeretne készíteni, annak nem csupán az asztrológia alapszimbólumaival kell megismerkednie, hanem megalapozott tudással kell rendelkeznie. Ilyenre nem pár hónapos gyorstalpalókon lehet szert tenni, hanem minimum 8 -10 év kell hozzá. Amennyiben tehát nem rendelkezel ilyennel, mielőtt sigillum – készítésre adnád a fejed, e hiányosságokat kell pótolnod. Minél otthonosabban mozogsz majd ezen a területén, annál hatékonyabbak lesznek a sigillumaid is.

Energiaminták, energetikai folyamatok

Az első fecskefarkú lepke – kép az utolsó cigi elszívása napján, 2004 április 7-én készült, a másik 2009 őszén, amikor már több mint öt éve nem gyújtottam rá. Az érzékelésbeli különbségek szembeszökők. Ld. cikk

Az asztrológia az energiamintázatok és a különböző energetikai folyamatok (energiaáramlások – átalakulások) tudománya. Ezek típusa ugyanannyira személyre szabott, mint az ujjlenyomat – így tehát horoszkópunk annak égi másaként is felfogható. A folyamatok megnyilvánulási szintje azonban finomítható, akár művészi tevékenység révén is. Hiszen a személyiségünket formáló ösztön – erők a leggyakrabban intenzív érzelmeket kiváltó képek formájában nyilvánulnak meg, sarkallnak cselekvésre bennünket. (Valamennyien odaadóbban dolgozunk pl. céljainkért, ha egy eszmény lebeg a szemünk előtt, ha megértünk valamit, akkor képet kapunk róla, képtelenségünk pedig sokszor utal arra, hogy még elképzelni se tudjuk magunkat az adott helyzetben. Bővebben: Az elnyelt életerő visszaszerzése)

A ránk jellemző energiamintázatok akkor is hosszú idő alatt vésődnek belénk, ha többé –kevésbé módosíthatunk rajtuk. (Persze, csak hasonló karakterű változat jöhet szóba. A szenvedélybetegségek fizikai, pl. alkoholizmus, kábítószer – , nikotin-, élelmiszerfüggőség vagy elvontabb változatai, pl. kapcsolati dependencia pl. gyakran a Neptun diszharmonikus működésével hozhatók összefüggésbe. A merkúri – pl. racionális ráhatás, meggyőzés – vagy szaturnikus – pl. tiltás, büntetés típusú terápiákkal tehát legjobb esetben is csak ideiglenes javulás érhető el. Tartós változás csak a magasabb neptuni szintek bevonásával – pl. valamilyen spirituális gyakorlat, művészi tevékenység érhető el. Ezt tapasztalatból mondom, hiszen 2004 áprilisáig magam is szenvedélyes dohányos voltam, amikor azonban intenzív munkába kezdtem a sigillumokkal, le is tudtam tenni a cigarettát. Azóta se gyújtottam rá. Bővebben: Hogyan szoktam le a dohányzásról ?)

Erin Sullivan a Szaturnusz tanításaiban érzelmi mintáink kialakulását és rögzülését a Hold mozgásával hozza összefüggésbe. Ezeket a környezetünktől elsajátított szokások és a tudattalan válaszreakciók alkotják. Zsigeri beidegződéseinkről a horoszkópban a Hold helyzete ad felvilágosítást, amely lelkivilágunkkal, belső képeinkkel is kapcsolatban van. A leggyorsabb horoszkópelemként a Hold az első életévben 13 hónap alatt járja körbe képletünket, a Nap és a belső bolygók egyszer, a Mars a kör feléig jut, míg a külső bolygók alig haladnak előre pár fokot. „Nem csoda, hogy ennyire rabjai vagyunk a szokásainknak, és hogy érzelmi pillanataink ennyire zsigeriek és gyakran egészen infantilisek. Mindez annak a következménye,hogy a Hold születési képletünk minden pontját 13- szor aktivizálja életünk első évében, ami egyenértékű érzelmi mintázatunk kőbe vésésével. Még egyetlen szót se, tudunk kiejteni, segítség és gondoskodás nélkül elvesznénk, de a Hold már megalapozta minden egyéb tranzitra adott érzelmi válaszunkat. Mire a Szaturnusz egyetlenegyszer körbejárja az állatövet és visszatér születési helyére, a Nap már 29-szer fordult, a Mars 14-szer, a Jupiter másfél kört írt le, ám a Hold 383-at!”

Fentebbiekből remélhetőleg kiderül, miért nem hatékonyak hosszú távon és miért sorolhatók a new ages ezogagyi kategóriájába a manapság oly népszerű, gyors „átprogramozást” ígérő technikák. (Bővebben: Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás? , A Szaturnusz princípiuma és a depresszió )

A szimbólumok megmunkálása

Mahakála (tib. Ber-Nag-Chen) az indotibeti panteon népszerű védőistensége, a tibeti buddhizmusban fontos szerepet játszik. bonyolult ikonográfiája segíthet aktiválni tudattalanunk védőerőit. Nyilván, ez nem egy napos munka, én két hónapig festettem az A4-es képet. Baloldalt az eredeti ábrázolás.

Ebből következik, hogy a rajtuk való változtatás, a karakterüknek megfelelő, egészségesebb mederbe terelésük sem megy egyik pillanatról a másikra. Önmagunk nemesítésének alkímiáját azonban felgyorsíthatja bizonyos képek, szimbólumok célirányos alkalmazása. A különböző mitológiai alakok, a tudattalan tartományait aktiváló intenzív árnyalatok, az aranyszín – belső vezetőnk, személyiségünk mélymagjának, a bennünk lévő romolhatatlan, örökkévaló értékeknek a színének a használata épp annyira kívánatos ilyenkor, mint a kontűrök, a gondosan kidolgozott részletek.

Utóbbiak a nyugati alkimista festmények és az indotibeti tantrikus műalkotások is ismertető jegyei is, hiszen az aprólékos megmunkálás bőséges időt ad az új energiaminták bevésődésére (Akár a szó szoros értelmében is – mint pl. a középkori asztrológiai sigillumok fémekbe gravírozott mitológiai alakjai, szimbolikus jelei) A finom kontűrök, minuciózusan kidolgozott díszletek, árnyalások már az első próbálkozások után is elég mélyen rögzülnek ahhoz, hogy még álmunkban is emlékezzünk rájuk, a kép témájául szolgáló istenalakok, a munka közbeni szertartások, teljes vagy részleges böjt pedig arról gondoskodnak, hogy a minél magasabb szinten rögzüljön a minta. Ilyen formán a valóság mélyebb szintjei is hozzáférhetővé válnak, ami hétköznapi életünkre is kedvező hatást gyakorol.

Az alkimisták hátrahagyott írásaikkal nem csupán gondolatokat cserélnek, hanem egymás tudatának a felszíne alá hatoltak be. Ezekben az írásokban tudatosan rendszerré szerkesztett álomszimbólumok és a képzelet erőteljes, olykor tabukat sértő szüleményei bukkannak felszínre. És ezek azonnal hatalmukba kerítik az ugyanazt a titkot kereső emberi lelket. Aki a belülről való megértés szándékával kezdi el bújni ezeket az iratokat és kezd el elmélkedni azok látomásai fölött, annak előbb – utóbb ugyanazok a kapuk fognak megnyílni a tudatában, mint annak az embernek, akinek az írását a kezében tartja. Az alkímiai írásművek az ember legintimebb tartományát , a lélek belső tereinek a világát tárják fel s e víziók ereje másodlagossá tesz minden társított intellektuális jelentést. Így bizony egész másfajta kommunikáció alakul ki. Mondhatni, az adeptusok az emberi tudat mély régióiban érintkeztek egymással az írásban megnyilvánult szellemi kommunikációk során. Ennélfogva láthatatlan közösségük alapja egy fajta, „mély lélektani rokonság” volt, és nem annyira, (vagy csak másodsorban intellektuális). A legmélyebb, legintimebb élmények és titkok voltak azonosak vagy hasonlók. (…) Így sokkal közelebb állhatott egymáshoz két olyan ember, akik soha nem is találkoztak, sőt talán évszázadok választottak el egymástól, mint ha valóban ugyanannak az emberi közösségnek a tagjai lettek volna egy időben és egy helyen. (…) A tanítás és a hagyomány átadása magán az emberen belül jelenik meg azáltal, hogy a kutató elme megérti a misztériumot, és intim kapcsolatba kerül annak a gondolat és élményvilágával.” Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

Az ikonografikus ábrázolások hasonló elv szerint rögzítik az egészségesebb mintát, mint pl. a fizikai és a finomabb energetikai szintekre egyaránt ható tai chi, harcművészeti irányzatok, indiai templomi tánc, tibeti cham – tánc és hasonló „formagyakorlatok” , koreográfiák vagy a hatha jóga ászanái. A kozmikus erővonalakkal való „egyberendeződés” pedig az analógiák és szinkronicitás asztrológiában is érvényes törvényszerűségeinek köszönhetően külső életünkben is rendet teremt.

A sigillumokkal szerzett egyik legpozitívabb tapasztalatom – 2003 óta festek tudatosan ilyen ábrákat, azelőtt “csak” egyszerűen lerajzoltam a számomra fontos álommotívumokat – , hogy ily módon olyan esetekben is megtört a jég, amelyek addig a legnagyobb erőfeszítéseimre sem mozdultak. Minél pontosabb volt a bolygóállás, amelynél a kép készült, annál intenzívebb és tartósabb volt a hatás. Azonban, hozzá kell tennem, hogy a puszta festegetés csak a legritkább esetben hozta meg a kívánatos eredményeket: ezzel párhuzamosan nagyon praktikus és célirányos külső cselekvésre is szükség volt. Persze, az az ellenérv is kézenfekvő, hogy puszta önszuggesszióról vagy „munkaterápiáról” volt szó. Bizonyos fokig akár ezek is belejátszhattak, csakhogy korábban éppen azért nem tudtam a józan paraszti ész által diktált lépéseket megtenni, mert semmilyen fajta lehetőség nem bukkant fel a láthatáron.)

Talizmánjainkat érdemes jól látható helyre tenni a szobánkban, de folyamatosan magunknál is hordhatjuk őket. Ha azonban optimálisan ki akarjuk használni az általuk kínált lehetőségeket, meditációs gyakorlatokat is végezhetünk velük. Erről egy következő részben lesz szó.

Őrizd meg realitásérzéked !

Az Uroboroszt ábrázoló Sorskerék egy 2008-as álmomban bukkant fel, amikor a Jupiter áthaladt a Bak Napomon. Az álom az asztrológiával kapcsolatos lehetőségeimről, egyéni utamról szólt. Megfestése jobb rálátást adott ugyan, de nem vette le vállamról a sok éves munka terhét. Arról nem is beszélve, hogy “mellesleg” még honlap készítéssel,  webes felületek kezelésével kapcsolatos ismereteket is el kellett sajátítanom, ami régebben egyáltalán nem érdekelt. Csak később, saját káromból okulva jöttem rá, nélkülözhetetlen készség, bár látszólag semmi köze a spiritualitáshoz 🙂

Természetesen sem az asztrológiai sigillum sem más fajta szimbolikus ábra, talizmán, amulett nem varázsszer önmagában. Csak akkor igazán hatékony, ha a használata során szerzett felismeréseket külső cselekvés is követi. Realitásérzékünket is fontos megőriznünk. Az az asztrológiai igazság, miszerint senkivel sem történhet jobb vagy sokkal rosszabb dolog, mint ami alapképletéből adódik, ebben az esetben is érvényes.

Ha tehát radixodban nem szerepel a meggazdagodás lehetősége, aligha fogod megütni a lottó ötöst, ha összebütykölsz magadnak egy amulettet vagy készíttetsz egyet. (Utóbbi a lehető legrosszabb megoldás, ugyanis arra hajlamosíthat, hogy passzívan várd a szádba repülő sült galambot. Ha mégsem talál oda, okolhatod a készítőjét.)  Bevonzhat azonban valamilyen, hosszabb – rövidebb távon kielégítő megoldást a külvilágból, esetleg munka közben olyan ötleteid, álmaid lehetnek, melyek rávezethetnek: mi mindent tehetnél te magad az ügy érdekében. Ezek a megoldások nélküle talán eszdbe se jutottak volna, vagy sokkal több időt vettek volna igénybe.

Hasonlóképpen, ha a párkapcsolat eleve problémás életterület a számodra, álmaid királyfija vagy király kisasszonya ennek köszönhetően sem fog életedbe libbenni. Nagymértékű inkompatibilitás esetén olyan varázsfogás sem létezik, amely olajra lépett szívszerelmedet visszacsábíthatná. (A súlyos százezrekért kínált “szerelmi kötések” végképp alkalmatlanok ilyesmire, bármilyen jól marketingezve kínálják is őket. Ugyanez vonatkozik a rontást levevő, sikert vonzó, stb. kütyükre és szertartásokra is).

Talizmánod elkészítése vagy a rajta való meditáció közben azonban ráérezhetsz, mit tehetnél, hogy jobban működjön meglévő kapcsolatod (egyáltalán kell-e működtetni, vagy jobb lenne elengednetek  egymást), miben változtass viselkedéseden, környezeteden ahhoz, hogy hozzád illőbb társra találj, egyáltalán tudatosítsd és magasabb megélési szintre emeld kapcsolatmintáid.)

Tapasztalatból állítom, hogy ezek az eredmények se lebecsülendők.
 

Kapcsolódó:

Amulettek, talizmánok, sigillumok 1

Párbeszéd álmainkkal

Az elnyelt életerő visszaszerzése

A Nap ereje: a kreatívitás kibontakoztatása 

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

 

 

Könyvajánló:

Farkas Attila Márton: Az alkímia eredete és misztériuma

C.G. Jung: Alkímiai konjunkció

C.G. Jung : Lélekgyógyászat

C. G. Jung : Bevezetés a tudattalan pszichológiájába

C. G. Jung: Az átalakulás szimbólumai

Marie Louise von Franz: Archetípusos minták a mesékben

Fritz Riemann: Útmutató asztrológia

Erin Sullivan: A Szaturnusz tanításai

 

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!