Telihold a Skorpióban 2018

Az április 30-i, erőteljes Skorpió telihold (Budapesten 02:59′, Skorpió 9°) fényénél megmutatkoznak az április 16-i újholdnál elindult folyamatok eredményei. A megfelelő mederbe terelt, megfelelő célokra fordított energia jutalma a regeneráció, testi-lelki – érzelmi megújulás, kézzelfogható anyagi sikerek. Azonban, az egyidejűleg érvényesülő, előző bejegyzésekben részletesen bemutatott hatások miatt a szélsőségek is felerősödhetnek.

E telihold hatására kellemetlen, de szükségszerű felismerések birtokába juthatunk, ezek pedig tovább már nem halogatható döntések elé állítanak. A környezetünkben, kapcsolatainkban zajló változások hatására kíméletlenül rá kellett ébredni, kinek, minek kell eltűnnie életünkből s ezt a folyamot engedni végbemenni. Ilyenkor, bár fájhatnak a veszteségek, magunk is tudjuk, hogy valójában így volt jobb és mostanra már nagyjából tisztában vagyunk az irányváltás lehetőségeivel és módjaival is. A teliholddal laza együttállást képező Jupiter lehetőséget adhat arra, hogy a nyomás hatására a fejlődésünket, regenerációnkat szolgáló irányokba mozduljunk el. A néhány órával később egzakttá váló Hold- Neptun trigon hatására megérzéseink pontosabbakká válnak, jobban olvasunk mások lelkében és saját motivációinkat, lehetőségeinket és az esetleges buktatókat is tisztábban látjuk. Ezekben a napokban álmaink is fontos útmutatásokat adhatnak.

telihold a Skorpióban, 2018 április 30, Budapest 02:59

Sajnos azonban destruktív tendenciák is érvényesülhetnek. A kétségtelenül jó intuícióval megáldott és válsághelyzetekben nagy lélekjelenlétet tanúsító Skorpió ugyanis egészen jelentéktelen ügyeket is élet- halál – kérdésekké dagaszthat – különösen a vele együtt álló, mindent felnagyító Jupiter hatására. Ha energiái nem kapnak karakterüknek megfelelő megnyilvánulási területet, ő maga gyárt drámát, tragédiát, komédiát vagy mindennek a groteszk elegyét. A féltékenységi jelenetek, a kapcsolatban zajló hatalmi harcok, játszmák szinte nélkülözhetetlen tartozékai a telihold-képlet formációinak. Ily módon hozhatunk tehát olyan érzelmi döntéseket, amikre még nem álltunk készen, esetleg, egy rossz hangulat hatására sok év munkáját leromboltuk.Az április 26-án bepontosult Mars – Plútó együttállás befolyása a teliholdképletben is erőteljesen érvényesül. Ez a nagy erejű bolygókapcsolat egyaránt elegendő muníciót adhat ahhoz, hogy jó értelemben vett, tartós átalakulásunkat hajtsunk végre életünkben, de a legeszelősebb ötletek kivitelezéséhez is.

Jó esetben felruház az egészséges váltásokhoz szükséges önfegyelemmel, kitartással, gyakorlati érzékkel. Jóvoltából követhetjük úgy is ösztönös impulzusainkat, szívünk vágyait, hogy betartjuk a közösségi élet játékszabályait, magunk és mások számára is elviselhető ütemben kerítünk sort a mélyreható átalakulásokra. Ebben az esetben a plútói szituációkra jellemző válságok és a marsikus konfliktushelyzetek megkímélik majd életünk értékes elemeit és csak a kiselejtezésre érettektől szabadítanak meg

Kedvezőtlen forgatókönyvek esetén azonban elemi erővel rombolhat, így a szappanoperák akár tragédiával is végződhetnek. Bár az előző napok, hetek sem voltak békések, a nagyvilágban nagyvilágban még nagyobb erővel tombolhatnak az indulatok: a felkavarodott kedélyek utcai zavargásokba, önbíráskodásba, kegyetlen leszámolásokba, terrorakciókba torkolhatnak.

Szerencsére az április 29-én egzakttá vált Nap – Szaturnusz trigon hatása a telihold – képletben is érvényesül. Mint a fényszöggel foglalkozó bejegyzésben szó volt róla, ez a jótékony bolygókapcsolat jelentős stabilizáló erőt képvisel. Az április 16-i újholdnál elkezdődött folyamatok eredményei megmutatkoznak, és ha eddig is eleget tettünk feladatainknak, nem lesz okunk panaszra. Most az alkotókészség és az inspiráció mellett kellő önfegyelemmel és kitartással is rendelkezünk, hogy komolyan teendőinknek szenteljük magunkat és minőségi teljesítményt produkáljunk. Jó érzékkel különböztetjük meg a lényegest a lényegtelentől, önállóan, kreatívan járjuk a magunk útját, és eközben nem érezzük szükségesnek az öncélú lázongást. Elfogadjuk a szabályokat, együtt tudunk működni az autoritásfigurákkal, amennyiben pedig nem értünk velük egyet, megtaláljuk a módját annak is, hogy feltűnés és konfrontáció nélkül saját utunkat kövessük.

A Szaturnusz egyszersmind szextilt képez a Holddal is, ami szintén jelentős stabilizáló erő. Ez a fényszög segít összhangba hozni az elvárásokat és tényeket, a megérzéseket pedig „megfoghatóbbakká”, a gyakorlatban alkalmazhatóbbakká teheti. Persze, a kellemetlen felismerések, frusztrációk ilyenkor sem hiányoznak, ahogy a visszafogottság, kezdeti bizalmatlanság, a feltűnés kerülése is jellemző lehet. A fejlődés lassú, a felemelkedés azonban biztosra vehető. Fegyelmezett teljesítménnyel érzelmi jólét is elérhető, az eddig elért eredmények, a status quo tartósítható, a fényszög érzelmi szilárdságot adhat a legnagyobb felfordulás közepette is.Ez utóbbi különösen fontos téma, hiszen a következő, május 15-i, Bika újhold már egy hosszabb távú, nagyon instabil időszak előhírnöke. Nem csak azért, mert együtt áll az Algollal, az egyik legrosszabb hírű állócsillaggal (kulcsszavak:erőszak, terror, rombolás, balszerencse, tömeges túlkapások), hanem azért is, mert az Uránusz ugyanaznap kezdi meg 7 évig tartó vándorlását a Bikában, egyszersmind Marssal is egy robbanékony fényszöget, kvadrátot képez. Amaz szintén aznap indul hosszú és viharos utjára a Vízöntőben :a tendenciák tehát már középtávon sem valami megnyugtatók. (Bővebben: Uránusz a Bikában – beharangozó)

A destabilizálódás jelei április 24 óta, amikor a Vénusz az Ikrekbe lépett, egyre jobban érzékelhetők. Mint az áprilisi előrejelzésben már szó volt róla, ezzel a jegyváltással veszi kezdetét az átmenetek időszaka. A változások eleinte frissítő tavaszi szellőként hatnak: úgy tűnik, mintha fellazítanák a túlságosan szilárd, ezért látszólag semmiféle kiutat, fejlődést nem engedélyező struktúrákat. (Erről ténylegesen szó sincs, a hónap közepétől a Bika Vénusz, Bak Szaturnusz, Mars, Plútó között hosszú távú, kedvező változásokat lehetővé tevő formációk is létrejöttek. A lehetőségek kihasználásához azonban nem ártott jóban lenni a föld elemmel...) A jelenlegi levegősség, mozgékonyság, könnyedség leginkább  látszatmegoldásokat, pótcselekvéseket, az energiák szétforgácsolódását  eredményezheti, a tényleges eredmények pedig csak átmenetileg jelenthetnek kiutat.

Valójában egy hosszabb távú talajvesztés előestéjén állunk. A gazdasági, társadalmi, politikai instabilitás világviszonylatban több – kevesebb erőszakos eseményt vonhat maga után. Bármennyire nehéz is elfogadnunk, ezek a sokszor derült égből villámcsapásként bekövetkező fejlemények (pénzügyi összeomlás, gazdasági válság, ennek hatására kirobbanó zavargások, a már „megszokottnak” számító terrorcselekmények, háborúk, erőszakos bűncselekmények) az Uránusz Bikában haladásának évei alatt hétköznapjaink részévé válnak. A nyár és késő ősz folyamán Vízöntőben tartózkodó Mars különösen drámai bevezetőt jelezhet a „szép új világba”.

Ennek fényében a jelenlegi telihold által feszegetett kérdéskör aktuálisabb, mint általában. Fel kell ismernünk, ahhoz, hogy megteremtsük vagy újra teremtsük anyagi biztonságunkat, stabilitásunkat a külvilágban (Nap a Bikában), meg kell teremteni ennek a lelki – energetikai alapjait (Hold a Skorpióban). Ez sokkal fontosabb a tartalékok felhalmozásánál: a rossz helyre fektetett energia ugyanis komoly anyagi veszteségeket vonzhat be a külvilágból. (Arról nem is beszélve, hogy a Bikában az Uránusz éppenséggel a biztonságról, stabilitásról alkotott fogalmainkat fogja ripittyára zúzni , tehát jelenleg csak eddigi fogódzóink összeomlásában lehetünk biztosak. Így tehát tuti megtakarításokról, befektetési lehetőségekről, anyagi értékeink átmentésének formáiról akkor is értelmetlen beszélgetni, ha nem mindenkit fognak egyformán érinteni e hatások.)

Jelen helyzetben tehát nem is annyira a fizikai biztonság megteremtéséről van szó, hanem olyan magatartásformák, készségek, hozzáállás elsajátításáról, amelyek akkor is lehetőséget adnak a túlélésre és talpra állásra akkor is, ha egyik napról a másikra kimegy a lábunk alól a talaj.
 

Kapcsolódó

 

Hozd ki a legtöbbet a Skorpió – Jupiter tranzitból !

Jupiter a Skorpióban: kidurrannak a lufik vagy dőlni fog a lé?

Szaturnusz a Bakban : tematikus oldal

Mars a Bakban : 2018 tavasz

Mars – Plútó együttállás a Bakban

Nap – Szaturnusz trigon

A Plútó archetípusa

A Plútó retrográd időszaka

Így kezeld a dühödet !

A föld elem és az agresszió

A víz elem és az agresszió

A föld elem és a szellemi utak

Uránusz a Bikában – beharangozó

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!