Nap – Uránusz együttállás tranzitként

A Nap-Uránusz együttállás tranzitként nagy ösztönzőerőt képvisel, hogy kitörjünk a hétköznapok taposómalmából és valami újba kezdjünk. Az ilyen időszakokban okkal vagy ok nélkül fojtogatónak érezzük az eddig kialakult rutinjainkat, struktúráinkat, kapcsolatainkat és a saját utunkat akarjuk járni. Minél különlegesebb, egyénibb ez az ösvény, annál jobban vonzódunk hozzá.

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. BővebbenMire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, a személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kivesézni, komment formájában végképp nem. A TIÉDET sem   🙂  Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre kerülnek…

A Nap és az Uránusz ellentétes tulajdonságokat képviselnek és egymással szemben álló jegyekben, az Oroszlánban és a Vízöntőben uralkodnak. A Nap többek között az individuum, az egyéni önkifejezés, az én-tudat, autoritás princípiuma, az Uránusz a kollektív, a kívülálló, a fősodorral szemben megnyilvánuló, bomlasztó, lázadó vagy legalábbis azt megkérdőjelező elemeké. A Nap a király, az Uránusz az udvari bolond.

A Nap-Uránusz együttállás tranzitként nagy ösztönzőerőt képvisel, hogy kitörjünk a hétköznapok taposómalmából és valami újba kezdjünk. Az ilyen időszakokban okkal vagy ok nélkül fojtogatónak érezzük az előző évek folyamán kialakult rutinjainkat, struktúráinkat, kapcsolatainkat és a saját utunkat akarjuk járni. Minél különlegesebb, egyénibb ez az ösvény, annál jobban vonzódunk hozzá. (Az időtartam változó. Amennyiben általános tranzit, kb. egy hét -10 nap, ha valakinek a radix Napja fölött zajlik, tekintettel az Uránusz retrográd mozgására kb 2 év. A valóságban ennél hosszabb időt, 3 -4 évet is felölelhet, mert a változások a pontos találkozó előtt elkezdődnek és azt követően is folytatódnak.)
A Torony

Az Uránusz a váratlan változások és a szabadság princípiuma. Elektromosan vibráló energiaforma, a hozzá köthető felismerések és késztetések ugrásszerűen, látszólag mindenfajta átmenet, előzmény nélkül következnek be. Az általa jelzett időszakok a szó szoros értelmében is forradalmiak lehetnek. Excentrikus, makacs, nyughatatlan, ösztönösen lázad a megszokás, a konvenciók, az autoritás (részben a Nap- mint autoritás; a megszokások, a konvenciók inkább szaturnuszi analógiák) képviselői ellen. Helyzettől, egyénektől függően ez lehet nagyon hasznos vagy igen kártékony.

Amennyiben arról van szó, hogy gondolkodási sémáink és szokásaink annyira bemerevedtek, hogy emiatt már az orrunk előtt levő lehetőségeket sem látjuk meg,  a lehető legjobbkor jön a szempontváltás. A változások szükségszerűsége és az ismeretlentől való félelemből táplálkozó görcsös védekezés közötti konfliktusra sokszor egy drámai külső esemény formájában érkezik válasz. Egy váratlan szakítás, elbocsátás, valamely más fontos kapcsolat, életünk számára lényeges struktúra hirtelen megszűnte akkor is bővíti mozgásterünket, ha az összeomlás más területeken károkat, hosszabb-rövidebb időn keresztül nehezen orvosolható helyzeteket okoz. (Ilyen folyamatokat jelezhet a Torony lapja a Tarotban).

Saját szempontjaink megkérdőjelezése ugyanennyire hasznos lehet: a valóság pontos érzékelését ugyanis meglehetősen gyakran nehezítik róla alkotott előfeltevéseink. A kettő annyira összemosódhat, hogy csak egy sokkoló fejlemény (néha egész sorozat) ébreszthet rá a közöttük levő különbségre és indíthat el változásokat. Ezek hatására viselkedésünk is módosulhat: immár nagyobb összhangban lesz a tényekkel. A legváratlanabb helyzetekben és időpontokban szamárfület mutogató uránuszi kópé akkor is nagy szolgálatot tehet számunkra, amikor túlságosan komolyan vesszük magunkat, megfellebbezhetetlennek tekintjük “igazságainkat” és elvárjuk, hogy mindenki, aki él és mozog, így viszonyuljon hozzájuk.

Önmagunk tárgyilagosabb, kívülállóként való megfigyelése, és az így nyerhető nagyobb fokú éberség, tudatosság szintén az Uránuszhoz társítható. (Én pl. 1991- ben, amikor az Uránusz átvonult a Napom fölött – kezdtem el ismerkedni az éberség/ „mindfulness”- gyakorlatok különböző típusaival.) A jövővel kapcsolatos bevillanások szintén ehhez a princípiumhoz társíthatók. (Jóllehet az álmok lunáris – neptuni jellegűek, sok esetben közük van az Uránuszhoz is. Az aktuális bolygóhatások egyébként is megjelennek álmokban – aki az asztrológia és az éjszakai tudat szimbólumrendszerében is otthonosan mozog, könnyen megtalálja az analógiákat.) Az Uránusz – tranzitok hatására keletkezett álomképek fényesek,”villámszerűek” (nekem konkrétan lilás/ „villámszínű” keretbe foglalt motívumok jelentek meg álmaimban azokban az időszakokban, amikor az Uránusz átvonult vagy egzakt fényszöget képezett Napommal, Holdammal. Egész gyűjteményem van belőlük) és kapcsolatban vannak a jövővel is.

Bármennyire hasznosak legyenek is, az ilyen jellegű, uránuszi bevillanások nem mindig illeszthetők be könnyen a hétköznapi valóságba. Egyaránt felhívhatják ugyanis a figyelmet egy több év múlva bekövetkező eseményre, de az megtörténhet akár néhány óra/ nap leforgása alatt is. Amennyiben valamilyen belső igazsággal kapcsolatosak, hozzásegíthetnek ahhoz is, hogy egy régi problémát új szempontból vizsgáljunk, ezzel jelentősen hozzájárulva megoldásához. Ez a „megoldás” nem mindig jelenti azt, hogy tevőlegesen kezdünk vele valamit, hanem új szempontok szerint közelítjük meg. Ettől gyakran automatikusan más polcra kerül.Egész más a helyzet olyankor, amikor az Uránusz „öncélúan” lázad, ennek a magatartásnak pedig az élet folytatásához nélkülözhetetlen struktúrák is áldozatul esnek. Az élő szervezetek szintjén erre a rák a legjobb példa, amikor is arról van szó, hogy az egyes sejtek „öntörvényűen”, a rendszer szabályaival szembe menve kezdenek változni, növekedni, ez pedig hosszú távon az élőlény halálához vezet. (Természetesen a rákos megbetegedések folyamata ennél nagyságrendekkel bonyolultabb és nagyon sokféle rák létezik, így a példa, bármennyire találó is bizonyos szempontból, szükségszerűen leegyszerűsít. Szomorú tény azonban, hogy az erőpróbáló Uránusz-hatások ilyen elváltozásokat is jelezhetnek. Hozzáteszem, Plútóé is.)

Társadalmi szinten ugyanilyen káros az a fajta “progresszív” magatartás, amely tolerancia és széles látókörűség ürügyén az abnormálisat tekinti normának, az erre adott, egészséges, ösztönös reakciókat pedig megbélyegzi és üldözi. Pl. a kisminkelt, női ruhákba öltöztetett kisfiúk látványát cukinak tekinti, a közösségi médiában gond nélkül terjedhetnek ilyen jellegű fotók, Boticelli Vénusza vagy az egyik, retrográd Szaturnuszról szóló cikk klasszikus illusztrációja viszont üldözendő meztelenség kategóriájának számít. (Nem vicc,  a Facebook  már 2018 elején, sem hagyta jóvá e fotókkal közzétett hirdetéseimet. 🙂 Pedig anno még nem volt olyan szinten túcenzúrázva a közösségi média, mint a későbbi években ) A polkorrekt magatartás vadhajtásairól még oldalakon keresztül sorolhatnám a példákat…

Ez a tranzit nyughatatlanná, idegessé, izgágává, különccé is tehet. Egy -egy őrültebb Uránusz – tranzit időszakában akkor is rögeszmésen ragaszkodhatunk tévútjainkhoz, ha lelkünk mélyén magunk is tisztában vagyunk vele: szembe megyünk a forgalommal. Minél jobban igyekszik környezetünk jobb belátásra téríteni, annál jobban ragaszkodunk álláspontunkhoz. Eszmefuttatásaink talán köszönőviszonyban sincsenek a tények és a praktikum követelményeivel, mégis van bennük valami abszurd logika. Ráadásul olyan lendülettel, eredetiséggel, meggyőző erővel adjuk elő őket, hogy ez másokra is nagy vonzerőt gyakorol ( vagy épp ellenkezőleg, mi válunk ilyen eszelős világmegváltók követőivé.)  Mindez magunkra is másokra is káros, elhamarkodott tettekre sarkallhat. (Az Uránuszhoz köthető késztetések és változások nagyon intenzívek, de ha nem érvényesülnek más, stabilizáló, pl. szaturnuszi – hatások is – általában rövid lefutásúak. Így amit hatásukra zseniális ötletnek tartunk, nem biztos, hogy egy-két év múlva is annak fogunk látni. …)

Uránuszi típusú lázadás következhet be akkor is, ha a rutinok már túlságosan fojtogatóvá váltak, túl nagy a nyomás, a teljesítménykényszer és túl kevés a szabadság, egyszer csak besokallunk és a legrosszabbkor dobjuk be a törölközőt. Tipikusan ilyesmi történik azoknak az egyetemistáknak az esetében, akik nagy odaadással építik karrierjüket, munka mellett tanulnak, így szabadidejük szinte egyáltalán nincs. És, mit tesz a „véletlen”: az utolsó évben, amikor fel kellene tenni az i-re a pontot, közbejön egy szerelem vagy egy szakítás, egy utazás, érdeklődési körük „váratlanul” megváltozik, baleset éri őket, a vargabetű után pedig már nem tudják folytatni, amit elkezdtek. Így nagyon sok idő, energia, pénz is kárba veszhet, ha pedig az öntörvényűség nem párosul elegendő gyakorlati érzékkel, a kiruccanás egzisztenciális zsákutcába is vezethet. Változások eszközlésére természetesen szükség van ( az előbbi példánál maradva talán elég lett volna szellősebbé tenni a napirendet), de ezekre csak mérlegelés után tanácsos sort keríteni.

E tranzitok a nagyvilágban is meglepő fordulatokat jelezhetnek. A balesetek, az időjárás szélsőségei, a repüléssel, repülőgépekkel, űrkutatással, tudományos felfedezésekkel kapcsolatos fejlemények épp úgy az Uránusz analógialáncába tartoznak, mint a társadalmi reformok, forradalmak, erőszakos demonstrációk, erőpróbáló Nap – Uránusz fényszögeknél pedig a mindenkori hatalom megdöntésére irányuló kísérletek. Hogy jogos -e a lázadás, vagy egy közösség normális működéséhez nélkülözhetetlen normák és struktúrák eltörlésére irányul, helyszíne válogatja. 

Kapcsolódó:

A Nap ereje: a kreativitás kibontakoztatása

Nap – Uránusz fényszögek a horoszkópban : a kísérlet

Az Uránusz =Liz Greene

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!