A társfüggőség, a Neptunusz és az emberi kapcsolatok szövevénye

Fontosabb számodra mások jóléte, mint a saját érdekeid? Fogékony vagy – talán túlságosan is fogékony – mások érzéseire? Valami módon túl sokat vállalsz magadra, ha „dolgozni” kell egy kapcsolaton? Tudod, van erre egy kifejezés, éspedig a kodependencia (társfüggőség)

Az ilyen leírások nagyon hasznosak lehetnek, de megvannak a korlátaik. Nem alkalmazhatók automatikusan,receptszerűen”. Bővebben: Mire jók, jók-e valamire egyáltalán az asztrológiai receptek? Mindenkinél más és más módon, személyi horoszkóp sajátosságaitól függően nyilvánulnak meg.Tekintve, hogy a Föld jelenlegi népességetöbb mint 7 és fél milliárd, ennyi horoszkóp -variáció létezik. Beláthatod, hogy a szóba jöhető változatokat nem áll módomban egyenként kiveséznikomment formájában végképp nem. A TIÉDET sem 🙂 Kérlek tehát, ne tegyél fel olyan kérdést, hogy rád hogyan hat, mert nem fogok rá válaszolni. Az ilyen jellegű hozzászólások törlésre, szerzőik tiltásra kerülnek…

Beth Turnage|  Codependency, Neptune and the Tangle of human Relationships

Jóllehet nem szerepel az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott Mentális zavarok (DSM) diagnosztikai és statisztikai kézikönyve listáján, a kodependenciát számos egészségügyi szakember tekinti nem csupán az érzelmi egészség-, hanem egyenesen az mentális egészség témakörébe tartozó problémának.
“A kodependencia vagy társfüggőség egy túlzottan passzívan vagy túlságosan is gondoskodó viselkedésre való hajlamot jelent, amely negatív hatással van az érintett személy társas viszonyaira és élete minőségére. Gyakran magában foglalja azt is, hogy az illető háttérbe szorítja saját igényeit, miközben túlzottan sokat foglalkozik a másokéval. A kodependencia valamennyi kapcsolattípusban megjelenhet, beleértve a családi, munkahelyi, baráti, szerelmi, kapcsolatokat, az elöljárókhoz és a közösség többi tagjaival való viszonyt is. A kodependencia kéz a kézben járhat a tagadással, alacsony önbecsüléssel, túlzott megfelelési vággyal és/vagy a kontroll- gyakorlás mintáival is.”
Forrás: Kodependencia (Wikipedia), ang., MagyarulAsztrológiai szempontok

Egy, a fentebbi tulajdonságokkal jellemezhető személy képletében gyakran érvényesülnek erőteljes Neptunusz/ Halak hatások. (lehet hangsúlyos és diszharmonikus  hetes ház is, pl. támadott hold a hetes házban, stb – ford. megj ) Egy ilyen Neptunusz/Halak szignatúra különféle módokon nyilvánulhat meg:
– A Nap, a Hold, a Merkúr, Vénusz, Mars a Halak jelében található.
– A Neptunusz erőteljes fényszögkapcsolatban van a fentebbi bolygók valamelyikében . Ez különösen igaz, ha azok víz jegyben állnak, pl. Rák vagy Skorpió holdak.
– Az első vagy a hetes ház a Halakban kezdődik.

A Halak vagy a Neptunusz hatása a személyiségedre

A modern nyugati asztrológusok a Neptunusz bolygóhoz olyan tulajdonságokat társítanak, mint az idealizmus, együttérzés, de összefüggésbe hozzák az illúziókkal, zavarodottsággal, megtévesztéssel, a vallással, spiritualitással, miszticizmussal, tömegtájékoztatással, zene és művészetek terén megnyilvánuló kreativitással, drogokkal, túlzott érzékenységgel, fantáziákkal, képzelőerővel, paranormális jelenségekkel, módosult tudatállapotokkal. A Neptunusz uralma alatt állnak a kórházak, börtönök, pszichiátriai intézmények, a kolostorok és minden a társadalomtól való elvonulásra alkalmas hely.

Mivel a Neptunusz egyike a külső bolygóknak, más szinten működik, mint egy személyi bolygó. A Neptunusz történetei lényegében a Szellemről szólnak, a fizikai világ,a tér és idő korlátain kívül levő alkotórészünkről. A Szellem merőben más szemszögből tekint létünkre, mint mi. A halhatatlanság perspektívájából szemlélve rövid földi utazásaink csupán a fejlődés és tanulás fontos eszközei. Ennek ellenére, apró-cseprő hétköznapi ügyeink közepette cseppet sem mindegy, hogy ránk köszön- e vagy sem az a szívdöglesztő pasi a medencében. A Szellemnek természetes hajlama van arra, hogy segítsen és megnyugtasson: így tesznek állítólag az angyalok is kritikus pillanatokban. Azoknak, akiknek túlsúlyban van a Neptunusz vagy a Halak princípium a képletében, természetes hajlamuk van a az együttérzésre,és erős késztetést éreznek arra, hogy segítsenek másokon.

Az erőteljes Neptunusz/Halak hatás alatt álló szülöttek határai finoman szólva nagyon képlékenyek. Mivel megérezzük mások érzéseit, azt hisszük, ők is hasonlóképpen vannak velünk. Gyakran sokkoló élmény lehet a számunkra, amikor felismerjük: mások egyáltalán nem így vannak vele. Ezt ugyanannyira nehéz megemészteni számunkra, mint másoknak elfogadni egyes embertársaik neptuni adottságait. A neptuni érzelmi fogékonyságra a szakpszichológusok „mások emócióira való hiperérzékenység” terminust használják és a kodependencia egyik tünetének tekintik.A kihívás

Az olyan neptuni tulajdonságok, mint az együttérzés, a mások szükségleteire való fogékonyság, segíteni akarás a legnemesebb emberi tulajdonságok közé tartoznak. De, mint annyi más esetben, most is igaz az a mondás, miszerint a jóból is megárt a sok.

Azok számára, akinek képletében erőteljesen érvényesülnek a Neptunusz -és a Halak hatások, nagy kihívást jelent, hogy megtanulják: mikor kell adniuk és mikor kell tiszteletben tartaniuk a másik határait, mikor fordul át a kis segítség nyújtás túlzott gondoskodásba. Mivel itt a Neptunusz vezérli tetteinket, becsaphatjuk magunkat, ha úgy gondoljuk, hogy még egy kis támogatás, és az illető megkapja azt a munkát, legyőzi függőségét, megtanul szeretni, stb.
Ezek az emberek nem  mélyponton vannak, hanem egyszerűen nem akarnak aktív részt vállalni problémáik megoldásában. Azonban, ha valaki képletében erőteljes Neptunusz -hatások érvényesülnek, nagyon nehezen tudja eldönteni, mikor szorul valaki valóban támogatásra és mikor akarja csak kihasználni őket.

Íme a vezérfonál, ami alapján eldöntheted, mennyit adj magadból. Ha valaki., egy ésszerű határidőn belül sem képes betartani ígéreteit, újra meg újra kifogásokat talál, akkor valószínűleg csak arra használ fel, hogy kényelmesebbé tedd életét. Ha továbbra is gondoskodsz egy ilyen emberről, előbb utóbb biztos megkapod a kodependens címkét.
 

Kapcsolódó:

A Neptunusz szövevényes ösvényein (tematikus oldal)

Megszállott szerelem: Medeától Don Joséig

A vámpírok köztünk járnak

 

Mindennapi játszmáink 

“A játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Leíró módon: nemegyszer ismétlődésekbe bocsátkozó, a felszínen hitelt érdemlő, rejtett indítékú tranzakciók ismétlődő készlete. Köznapibb nyelven: csapdás vagy “trükkös” lépések sorozata. A játszmákat két fő ismertetőjegy világosan elkülöníti az eljárásoktól, a rituáléktól és az időtöltésektől: 1. a rejtett jelleg és 2. a nyereség. Az eljárások lehetnek sikeresek, a rituálék hatékonyak, az időtöltések hasznot hajtók, de meghatározásánál fogva mind a három nyílt; járhatnak versengéssel, de sohasem konfliktussal, a befejezés lehet feltűnést keltő, de sohasem drámai. Ezzel szemben minden játszma alapvetően tisztességtelen, kimenetele pedig nem csupán izgalmas, hanem drámai jellegű.”

Nagyon hasznos link Eric Berne Emberi játszmák c. könyvének részleteivel

Emberi játszmák I. (Játszmaelemzés)

Emberi játszmák II. (Játszmatár)

 

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!