Az álmok valóságtesztje

A Merkúr és a Neptun szembenállása szeptember 20-án pontosul be. Mivel jelenleg az értelem, a logika (Merkúr, Szűzben) és az irracionális tartományok (kollektív tudattalan, álmok, látomások, bódulat, extázis) princípiumai (Neptun, Halakban) a saját jelükben állnak, s így egyformán erősen hatnak, a tiszta felismerésekért alaposan meg kell küzdeni. Bármennyire különböznek is azonban egymástól, ilyen vagy olyan módon mindkét őselv kapcsolatban van a megismerés tisztaságával (Merkúr az intellektuális, Neptun az intuitív úton megszerezhető ismeretekkel), egyszersmind a kozmosz legnagyobb trükkmesterei, könnyen következtethetünk az általuk tartogatott lehetőségek és kockázatok természetére.

Jóllehet a Merkúr gyors mozgású bolygó, fényszögei nem hatnak tovább 2 – 3 napnál, a jelenlegi szembenállás több szempontból is jelentős, így érdemes mélyebben is megvizsgálni. Az általa képviselt témák (személyes szinten ezek a születési képletek függvényében mindenkinél különbözők) már augusztus 11 óta aktuálisak, amikor is a Merkúr a Szűz 11°38′ -en hátraarcot vágott és megkezdte szeptember 5- ig tartó tolatását. Bár a Neptunnal képezett szembenállása akkor még nem volt pontos, erőteljesen érződött a hatása. A két bolygó erőpróbáló fényszögei (együttállás, kvadrát, szembenállás) egyebek mellett koncentrációs problémákat, szétszórtságot, zavaros gondolkodást, félreértéseket és más fajta kommunikációs zavarokat jelezhetnek. A hazugságok, csúsztatások, csalás, pletykák komoly bonyodalmakat okozhatnak szűkebb környezetünkben és a nagyvilágban is. Augusztusban mindkét bolygó tolatott, ami még jobban megnehezítette a tisztánlátást.

Vízesés: a tudatos és a tudattalan tartományok összekapcsolásának egyik szimboluma

Egyértelműbb kontűrök

A kontűrök csak szeptember 20-át követően válnak egyértelműbbé: a Merkúr szeptember19-én lép ki a retrográd zónából, Neptunnal képezett oppozíciója 20-án válik egzakttá, aztán hamarosan felbomlik a fényszög. Ekkorra kiderül majd, helyes irányba haladunk -e vagy zsákutcába tévedtünk az elmúlt hetek alatt. A közeljövőben talán azt is könnyebben sikerül eldönteni: okkal ingott-e meg a párkapcsolatba/ valamilyen más társulásba vetett bizalom, vagy saját önbizalomhiányunk, bizonytalanságunk, a kapcsolattal szembeni tudatos vagy tudattalan fenntartásaink, elköteleződési nehézségeink miatt gyanúsítgatunk.

Mivel ennek a fényszögnek a szeptember 20-i újhold- képletben erőteljesen, az őszi napéjegyenlőségében pedig valamelyest érvényesül, egész őszön át ható tendenciáról beszélhetünk.

Alacsony tudatossági szinten megélve a Merkúr és a Neptun közötti erőpróbáló fényszögek meglehetősen problematikusak. Szervezetünk érzékenyebbé válhat az alkoholra és más tudatmódosító szerekre, gyógyszerekre. Környezetünk hatásaira is fogékonyabbak lehetünk. A pszichoszomatikus tünetek, az orvosi műhibák, téves diagnózisok szintén gyakoribbak lehetnek, mint általában. Asztrológiai közhely, hogy ez a formáció nem ideális szerződések megkötésére, pénzügyi tranzakciókra, utazások során kaotikus helyzetekbe kerülhetünk, kisebb – nagyobb veszteségek érhetnek. A manipuláció, csúsztatás, dezinformálás továbbra is áthatja majd a politikát és a közéletet, a pletykák, rágalmak szűkebb és tágabb környezetünkben is károkat okozhatnak, sikkasztási botrányokra, internetes bűncselekményekre, trükkös lopásokra pedig továbbra is számíthatunk.Az álmok valóságtesztje

A hiszékenységnek súlyosabb következményei lehetnek, mint általában, de saját valóság elhárításainknak is megadhatjuk az árát. Szétszórttá, álmodozókká válhatunk. Figyelmünk megoszlik, s hol bambán meredünk magunk elé, hol pedig hiperaktívakká válunk. Mindenbe belekapunk, időnket felesleges tevékenységek sorozata forgácsolja szét. Esetleg azt érezzük a legegyszerűbbnek, ha csak úgy úszunk az árral, képzelőerőnkre, kreativitásunkra hagyatkozva, amivel önmagában nem lenne semmi gond, csakhogy az elképzeltet hajlamosak lehetünk összetéveszteni a valóságossal. A Merkúr azonban a földes Szűzben halad – ráadásul a Szaturnusszal képezett kvadrát felé ( az szeptember 25-én pontosul be) – így ha a fantáziálás nem a valóság megformálásának, hanem a tőle való elmenekülés célját szolgálta, nagyon fájdalmas pofonok ébreszthetnek.

Az anyagi világ és a kvadrátok valamilyen értelemben ugyanis nyomást gyakorolnak ránk. Akadályokat, frusztrációkat támasztanak- s fokozott teljesítményre van szükségünk, hogy ezeket meghaladjuk. Valamilyen gyakorlati megoldást kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy kezeljünk egy már meglévő problémát vagy megelőzzük ennek bekövetkeztét – de az elérhető eredmény csak hozzávetőlegesen kielégítő, így újabb meg újabb erőfeszítéseket kell tennünk. Az álmok valóságtesztje egyébként már jó ideje zajlik: a Szűzben haladó bolygók (Nap, Merkúr, Vénusz, Mars) először a Neptunnal néznek farkasszemet, majd a Szaturnusszal képeznek kvadrátot. Bővebben: szeptemberi előrejelzés)

Nap -Neptun szembenállás: szeptember 5

Nap – Szaturnusz kvadrát: szeptember14

Merkúr – Neptun szembenállás: szeptember 20

Merkúr – Szaturnusz kvadrát: szeptember 25

Mars – Neptun szembenállás: szeptember 24

Mars – Szaturnusz kvadrát: október 11

Vénusz – Neptun szembenállás: szeptember 30

Vénusz – Szaturnusz kvadrát : október 8

Megváltottabb szinteken: a tudattalan „varázsereje”

Mivel jelen esetben a Merkúr is, Neptun is saját jegyében áll- tehát erősen hatnak – most könnyebb tudatosítani, mi módon is lehetne egészséges módon összehangolni, megélni a fentebbi témákat. Elsősorban arra kell törekednünk, hogy a maguk helyén érvényesüljenek a racionális gondolatok, másfelől pedig az álmok, képek, emóciók tudattalan tartományai. Ha ugyanis az egyik területet elnyomjuk másik miatt, abból nehézségeink támadnak, éppúgy, mint ha a két területet, az álmokat és valóságét összemosnánk, nem választanánk szét magunkban. Hogy minden a maga helyére kerüljön, tudatos integrációs műveletet kell végeznünk. (A Kordován Vid : Önismeret és párkapcsolat a horoszkópban c. könyvében remekül összefoglaltakat néhány saját észrevétellel kiegészítve idézem, nem szó szerint)

Bővebben: Álom és valóság összehangolása
 

Kapcsolódó:

Szeptemberi előrejelzés

Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás ?

A Neptunusz szövevényes ösvényein

A hazugság testnyelve

Tévedni emberi dolog, de nem muszáj

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!