Békésebb napok : augusztus 10 – 14

Az augusztus 7-i holdfogyatkozás körüli hullámvasutazást néhány békésebb nap követi. Bár teljes szélcsendről nem beszélhetünk, most szánhatunk egy kis időt kikapcsolódásra, alkotótevékenységre, a dolgok újra átgondolására, külső-belső rendrakásra, erőgyűjtésre. Az augusztus közepi Vénusz – Plútó -Jupiter kardinális T-kvadrát, majd a 21-i teljes napfogyatkozás újra felkavarja majd a még le sem csendesedett vizeket: használjuk ki tehát a viszonylagos nyugalom időszakát.

Az augusztus 10 -én este bepontosult Nap – Jupiter szextil a következő napokban is érezteti hatását. A dolgok pillanatok alatt a helyükre kerülhetnek, egészséges önbizalom tölt el, „az OK vagyok – te is OK vagy” állapotában saját magunk és környezetünk teljesítményét is elismerjük. Bár az időszak sokunk számára tartogat próbatételeket, most a lehetőségeket is észrevesszük. Ha nem kínálják őket tálcán, eléggé kreatívak vagyunk ahhoz, hogy a külső körülmények hibáztatása és az elszalasztott lehetőségek miatti önmarcangolás helyett magunk munkáljuk ki őket a „semmiből”. Az egészséges kockázatvállalás pedig új utak keresésére sarkall, ha úgy érezzük, mozgásterünk beszűkül.

Ezek nem mindegyike járható azonnal: mivel egy napfogyatkozás előtt állunk és a Merkúr is tolatni kezd augusztus 12-én, a tényleges kezdéssel jobb ötlet megvárni a szeptember 20-i újholdat. Akkor már a Mars is a Szűzben lesz – ahol sokkal kevesebb csinnadrattával, de sokkal több valóságérzékkel tevékenykedik, mint az Oroszlánban. A díszletek és a külsőségek sem olyan látványosak, az eredmény azonban megbízhatóbb és hosszabb távra szól. Ezúttal is érvényes tehát a mondás: a kevesebb több. Aki túlságosan hosszúnak érzi az addig hátralévő időt, dolgozza csak ki aprólékosan a részleteket, pótolja a tudásbeli hiányosságokat vagy frissítse fel megfakult ismereteit, állítson fel fontossági sorrendet, dolgozzon ki egy, a gyakorlatban is működőképes stratégiát – megannyi, a Szűzben hamarosan tolatni kezdő Merkúr karakterével összhangban levő feladat – és meglátja: nagyon jó tempóban kell haladnia ahhoz, hogy az előttünk álló hat hét alatt végezzen teendőivel.
Az előző napokban – hetekben kiélezett helyzetek élén a szintén augusztus 10-én egzakttá vált Merkúr – Vénusz szextil is tompít. A diplomáciai érzék, tapintat, jóakarat, a közös pontok keresése még az elmérgesedett – vagy elmérgesedéssel fenyegető viszonyokon is javíthat. Jelen bolygóhatások mellett természetesen rengeteg olyan szál is akad, amelyeket nem szorosabbra fűzni, hanem elvékonyítani kell vagy kimondottan megszakítani, a folyamat mikéntje azonban most sem mindegy. Társas viszonyaink vonatkozásában, ha rajtunk múlik, a fontosabb döntéseket talán szintén nem árt egy- két hónappal elhalasztani.

Augusztus 12-én bepontosul a Vénusz és a Neptun közötti trigon is. Mivel két vizes jegy között jön létre, fantáziánk lendületet kap, álmaink felélénkülhetnek, fogékonyabbakká válhatunk belső világunk üzeneteire, jobban ráhangolódunk környezetünkre, intuíciónk, empátiás készségünk is nagyobb szerepet kaphat, mint általában. Hozzá kell tenni azonban, hogy számos előnye mellett a fényszögnek megvannak az árnyoldalai is: azonban arra is hajlamosíthat, hogy rózsaszín szemüvegen keresztül szemléljük a világot. Ennek hatalmas érzelmi és pénzügyi melléfogások lehetnek a következményei. A valósággal való konfrontáció nagyon váratlan….és nagyon drasztikus lehet. Erre augusztus közepén van a legnagyobb esély, amikor a Vénusz a kardinális T kvadrát részévé válik (ld. augusztusi előrejelzés, de a fényszög már a holdfogyatkozás- képletben is éreztette hatását), majd 90°-os fényszöget képez az Uránusszal.

Előrelátásra, éberségre intenek az aznapi Merkúr hatások is. A Merkúr a Szűz 11°-án torpan meg, hogy augusztus 16-án megkezdje hátráló mozgását. Jóllehet Neptunnal képezett szembenállása csak direktbe fordulását követően, a szeptember 20-i újholdkor pontosul be, a vágyálmok és a realitás összehangolása most is hatalmas kihívást jelent. A sikernek a valóságba átültethető látomások, pontos megérzések, aprólékos finomsággal kidolgozott művészeti alkotások, hasznos és esztétikus holmik lehetnek a hozadékai, a tévedésé viszont keserves csalódások, nem a megfelelő célokra és alanyokra fordított energia, anyagi, érzelmi veszteségek. Ráadásul az is eltart egy darabig, míg kiderül: helyes irányba haladunk -e vagy zsákutcába tévedtünk.

Perseidák

A hét vége hangulatát a Perseidák látványa is feldobhatja – már ha az időjárás lehetővé teszi, hogy gyönyörködjünk bennük. A Szent Lőrinc könnyeiként ismert meteorraj már július végén megérkezett és augusztus végéig velünk lesz, a „csillagzápor” augusztus 10- 15 között válik a legintenzívebbé. A legtöbb hulló csillag (semmi közük a tényleges csillagokhoz, a meteorokat azért látjuk csillagszerűen fényesnek, mert a légkörbe érve súrlódnak, felhevülnek és elégnek) augusztus 11- ről 12-re virradóan látható az égbolton. Bár a néphit ambivalens hiedelmeket táplál a hullócsillagokkal kapcsolatban (pl. egyaránt lehetnek haláljelek és kívánságok teljesítői is) nincs asztrológiai értelemben vett jelentőségük. Ettől függetlenül, a fentebb bemutatott bolygóhatásoknak betudhatóan különös energetikai töltetű, talán némiképp nyugtalanító álmaink is lehetnek, melyek a jövő tendenciáiról, kreativitásunk kibontakoztatásának irányairól, az önmegvalósítás és a másokkal szembeni kötelezettségek közötti egyensúly megteremtéséről, kapcsolataink valódi természetéről, belső folyamatainkról, tennivalóinkról és az esetlegesen elhanyagolt témáinkról tartalmazhatnak információkat.

A népi bölcsesség, miszerint a hullócsillagokban gyönyörködve egy kívánságunk is teljesülhet, olyan értelemben igazolódhat be, hogy a szokásosnál intenzívebb álmok, fantáziák szívünk valódi vágyaira is felhívhatják figyelmünket. Ha eddig kishitűségből, racionális megfontolások, hasznossági szempontok miatt el is nyomtuk őket, most talán ráérezhetünk, mit tehetünk megvalósításuk érdekében. A Perseidák látványa persze azok számára is élmény, akik cseppet sem fogékonyak a misztikumra. Tapasztalataim szerint semmi sem segít jobban eltávolodni a hétköznapok problémáitól, madártávlatból tekinteni rájuk, mint egy réten/ parkban/ kertben fekve bámulni a csillagos eget – így ez is olyan lehetőség, amelyet világnézettől függetlenül bárki kihasználhat a feltöltődésre.

Komoly stabilizáló hatása van az augusztus 13-án egzakttá váló Nap – Szaturnusz trigonnak is. A két bolygó fényszögei az év fontos mérföldköveit jelképezik, amikor is addigi teljesítményünk, az érettség, felelősségvállalás, teherbírás, megbízhatóság témái kerülnek górcső alá. Mivel itt harmonikus bolygókapcsolatról van szó, ha eddig is eleget tettünk feladatainknak, a vizsga is kellemesebb légkörben zajlik. Most az alkotókészség és az inspiráció mellett kellő önfegyelemmel és kitartással is rendelkezünk, hogy komolyan teendőinknek szenteljük magunkat és minőségi teljesítményt produkáljunk. Jó érzékkel különböztetjük meg a lényegest a lényegtelentől, önállóan, kreatívan járjuk a magunk útját, és eközben nem érezzük szükségesnek az öncélú lázongást. Elfogadjuk a szabályokat, együtt tudunk működni az autoritásfigurákkal, amennyiben pedig nem értünk velük egyet, megtaláljuk a módját annak is, hogy feltűnés és konfrontáció nélkül saját utunkat kövessük.

 

 

Kapcsolódó:

Augusztusi előrejelzés

Holdfogyatkozás a Vízöntőben

A BLOGOMBAN MEGJELENT FORDÍTÁSOKAT, ÍRÁSOKAT ÉS KÉPEKET A SZERZŐI JOGRÓL SZÓLÓ 1999. ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN AZ ENGEDÉLYEM NÉLKÜL MÁSHOL KÖZZÉTENNI TILOS. EZ ALÓL KIVÉTELT KÉPEZ, HA CSAK AZ ÍRÁSOM ELSŐ NÉHÁNY SORÁT TÜNTETIK FEL, MAJD A FOLYTATÁSÉRT A BLOGOMRA KATTINTVA JUT EL AZ OLVASÓ! AMENNYIBEN MÁS FORRÁST NEM JELÖLÖK MEG, AZ ÍRÁSOK, FORDÍTÁSOK A SAJÁT SZELLEMI TERMÉKEIM, KERESKEDELMI FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKESÍTÉSÜKHÖZ CSAK SZEMÉLYES EGYEZTETÉST KÖVETŐEN JÁRULOK HOZZÁ!